Home

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Van harte welkom!

De dienst is ook live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen1228 revisies

Collecteren via de GIVT- app

QR (met opmaak) Kerk14 Juli Bevestigingsdienst
Dienst 10.00 uur

Voorganger:                  Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen

Inzamelingen:               1e: Diaconie

                                    2e: Plaatselijke Kerk

Kinderdienst:                 Ingrid Langeler

Kinderoppas:                 Malena Schuiteman

Organist:                       Kees van Gink

Techniek:                      Hans Kroon

Autodienst:                    Marcel Kraai

Koffiedrinken na de dienst

Agenda

Bloemen
De bloemen gaan deze week naar: Fam. Vermeulen

Koffiedrinken
Elke zondag na de dienst staat de koffie en thee weer klaar. Voor de kinderen is er limonade. Wat fijn om elkaar na de dienst te ontmoeten en na te praten over de dienst of over wat je zoal bezighoud. Van harte welkom!!

Kijk ze hangen er weer super bedankt Bert en Gerolf. 25 september 18:30 is er weer de introductie avond van Alpha Garderen. Welkom allemaal. Alpha is voor iedereen voor mensem uit onze gemeente en ook voor mensen buiten onze gemeente. Nodig dus gerust mensen uit om mee te gaan. Wel even aanmelden, dat mag bij Eveline Holdijk


Vakantie Bijbel Week 2024
De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week 2024 zijn
intussen in volle gang. Het thema dit jaar is ‘WegWijs’. Ook dit
jaar wordt er weer geknutseld, is er voor de oudste kinderen
een escape spel en gaan de jongste kinderen een echte
zeskamp doen. Ook Bram en Britt zijn weer van de partij,
zingen we samen liedjes en nog veel meer. Om deze mooie
ochtenden in goede banen te leiden, zoeken we nog
vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan begeleiden van een
groepje kinderen, koffie schenken of helpen bij het knutselen.
De Vakantie Bijbel Week wordt dit jaar gehouden op woensdag
21 donderdag 22 en vrijdag 23 augustus van 9:15 tot 12 uur in
de Wardborg. Lijkt het je leuk om een of meerdere ochtenden
te helpen, dan kun je je opgeven bij Jo-Anne Hoefakker,
Herman Kool, Inger van der Ree, Corina Reijnders of Jiska van
den Berg.

Uitfasering collectemunten
Daar we een grote afname zien in het gebruik van de collectemunten en er gaandeweg ook nieuwe manieren zijn toegevoegd (o.a. GIVT app en kerkapp) hebben we ervoor gekozen om hiermee te stoppen per 1 januari 2025. Nieuwe bestellingen worden daarom vanaf heden niet meer in behandeling genomen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Herhaalde oproep – Boekhouder gezocht:
Helaas is het tot op heden niet gelukt om een nieuwe boekhouder te vinden. Om deze reden een herhaalde oproep of iemand deze taak zou willen vervullen daar we anders genoodzaakt dit duur te moeten uitbesteden. (kerkrentmeester@gereformeerdekerkgarderen.nl)

Actie kerkbalans
Tijdens de gemeenteavond werd duidelijk dat een aantal leden het bericht Kerkbalans niet hebben ontvangen. Indien er meer gemeenteleden zijn die dit bericht niet hebben ontvangen dan vernemen we dat graag via kerkrentmeester@gereformeerdekerkgarderen.nl

Zondag 21 Juli 10.00 uur

 • Voorganger: Ds. Diemer de Jong, Harderwijk
 • Inzamelingen:
 • 1e: Energie Steunfonds
 • 2e: Plaatselijke Kerk
 • Kinderdienst: Willemijn van Lagen
 • Kinderoppas: Inger van Ree
 • Organist: onbekend
 • Techniek: Piet van Meggelen
 • Autodienst: Bertwin Hooijer,

Voorbede èn aandacht voor:

 • John Burger
 • Mevr A. de Bruin – Bronkhorst

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl
We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd! Hartelijk dank