Gereformeerde kerk

Garderen

Welkom bij de Gereformeerde kerk in Garderen! Klik hier om onze diensten terug te luisteren.

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Van harte welkom!

De dienst is ook live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: appstore, google play of:  https://www.givtapp.net/download/

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wist u dat de liturgie elke zondag in de agenda staat?
——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

Van de diaconie
U heeft het vast al gemerkt, de collecte zakken gaan (op dit moment) niet meer door de bank. Om geen onnodige risico’s te nemen hangen de collectezakken bij de uitgang aan de voor- en achterzijde. De collectezakken zijn verdeeld in collecte 1 en collecte 2. Natuurlijk kunt u ook via de Givt-app geven of via de QR code. Makkelijk en op ieder moment kunt u geven.
Geen idee hoe dit werkt? Neem contact op met de diaconie (Nelleke of Janneke) en wij leggen het u uit.
Geef uw gave bij het verlaten van de kerk (voordat u aan de overheerlijke koffie in de ruimte gaat) in de collectezakken bij de uitgang. Alvast onze hartelijke dank!

GIDEON gaat weer van start!
Na een mooie warme zomer hebben we onze eerste GIDEON-avond gepland op vrijdag 14 oktober. Wij bestaan inmiddels 10 jaar en dat willen we samen vieren. Omdat het door omstandigheden afgelopen mei niet door is gegaan, starten we dit seizoen met een gezellige avond om ons lustrum alsnog te vieren.
Als er mannen zijn die graag bij ons aanschuiven, je bent van harte welkom!!
We komen doorgaans de tweede vrijdagavond van de maand bij elkaar, vullen deze avond zelf in of we nodigen een spreker uit. We hebben al verschillende leuke en boeiende sprekers gehad de afgelopen 10 jaar. Ook voor het komende seizoen hebben we weer voor voldoende afwisseling kunnen zorgen.
Dus mannen laat van je horen en sluit aan bij onze mooie mannengroep GIDEON!! Voor informatie of opgave kunnen jullie terecht bij:
Arjen vd Hoorn en Reijer Wentzel

Save the date
Yess, we gaan weer!!!
We gaan de jaarlijkse MTB, fiets- en wandeltocht weer organiseren en wel op 5 november a.s. We vertrekken weer vanaf het Huis van Innovatie Hooiweg 21 in Garderen. Dus schrijf het vast op de kalender. Graag vanaf half 2 aanwezig dan kunnen we om 2 uur vertrekken.
Met de MTB-ers gaan we de oranje route fietsen bij Kootwijk (route van 25 of 35 km). Daarnaast is het dit jaar ook weer mogelijk om een mooie wandeling te maken van ongeveer 7 km….. En een ronde te fietsen met de gewone stadsfiets.
Er is dus voor iedereen wat wils. Vooral een dag om elkaar te ontmoeten en om samen bezig te zijn. Net als alle andere keren fietsen en lopen we voor een goed doel en voor onze kerk in Garderen (wat natuurlijk ook een goed doel is).
Kosten zijn €10,- p.p. we zullen later iets meer vertellen over het gekozen doel.
We starten met een lekker bakje koffie, dus kom op tijd. Na die tijd verzorgen we een hapje en een drankje en is er tijd om gezellig bij te kletsen met elkaar.
Ga je ook mee, opgegeven kan bij holdijkeveline@gmail.com
of 06-25294185.

Stichting Open Doors
Hoop voor het Midden-Oosten
Irak en Syrië, twee landen die voor ons verbonden zijn aan IS, oorlog en voortdurend geweld. Maar ook landen waar de kerk in het Midden-Oosten, ondanks alle tegenstand, overeind blijft. In de afgelopen zeven jaar heeft Open Doors in die landen, dankzij het gebed en steun van christenen wereldwijd, lokale kerken aangemoedigd om juist nu een centrum van hoop te worden. De jarenlange gebedssteun en betrokkenheid bij Syrische en Iraakse christenen, betekent veel voor de lokale Open Doors-medewerkers en christenen. Mede dankzij uw steun en gebed, zijn er in de afgelopen zeven jaar honderden kerken Centers of Hope geworden. Lokale kerken, met support van Open Doors, hebben de deuren wagenwijd opengezet om jong en oud hoop te geven. Er is onderwijs voor kinderen en tieners, jongeren zijn welkom om een vakopleiding te volgen. Mensen zonder baan moedigen we aan om met een microkrediet een eigen bedrijf te beginnen.
Open Doors staat in de maanden september en oktober stil bij de kerk in Irak en Syrië. De hoopvolle, maar ook schrijnende verhalen uit het Midden-Oosten laten zien dat er al veel is gebeurd, maar ook nog veel veranderd kan worden.
Ga voor meer informatie naar
www.opendoors.nl/midden-oosten
Komt u ook naar de Open Doors dag op 8 oktober in Barneveld. Kijk voor informatie op:

https://www.opendoors.nl/over-open-doors/evenementen/open-doors-dag/

Rock Solid komt terug!
Hoe gaaf om weer een club te hebben voor onze jonge gasten! Tijd om te starten met Rock Solid! Dit willen we in september al gaan doen! Heel fijn dat we al nieuwe leiding hebben. Alleen we willen dit graag uitbreiden, zodat we kunnen rouleren. Vind jij het ook belangrijk dat we ‘ze’ erbij houden en mag dat ook jou wat kosten (qua tijd)? Als je meer wilt weten of je wil aanmelden als leiding, bel of stuur mij een berichtje!
Groeten, Arjen van den Hoorn- jeugdouderling

——————————————————————————————————————————————————-

Voorbede èn aandacht voor:

• Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• John en Annita Burger
• Fam. R. van de Brink
• Dhr. Henk van Blotenburg
• Maas de Ruiter

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Meditatie van de week:

              

LAAT HEN ALLEN ÉÉN ZIJN

Kan God een land in één dag veranderen? Ja, dat kan Hij. Maar dat doet Hij niet. Vlak voor zijn sterven heeft Jezus in zijn gebed de sleutel tot transformatie aangereikt: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden’ (Johannes 17:21). Als wij allen één zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn, dan zal de wereld geloven dat God Jezus als redder naar deze aarde heeft gezonden. Waar wachten we nog op? Hechten wij dezelfde waarde aan eenheid als Jezus? Zolang we verdeeld en gebroken blijven hebben we geen boodschap voor de wereld. Zonder eenheid is het evangelie van redding vrijwel krachteloos. Laten we de verdeeldheid stoppen en een machtig leger worden. Eenheid in het lichaam van Christus zal ons sterk en voorspoedig maken.

Psalm 133 viert de eenheid van Gods volk. David belooft ons: waar eenheid is, gebiedt God zijn zegen. ‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid’ (Psalm 133, HSV). Het volk Israël was onderverdeeld in twaalf stammen. Om hun eenheid in stand te houden én te vieren werden zij drie keer per jaar opgeroepen om voor God in Jeruzalem te verschijnen. Onderweg werd Psalm 133 gezongen: ‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders samenwonen [sheved] in eensgezindheid [yahad]’. De Hebreeuwse woorden sheved en yahadbetekenen ‘neerzitten’ en ‘verenigd werken als één’. David zingt het uit: ‘Dáár gebiedt God zijn zegen!’

Psalmdichter David vergelijkt de eenheid van Gods volk met de kostelijke olie die op Aärons hoofd werd uitgegoten toen hij als hogepriester werd gezalfd. Zoals de olie langs zijn baard neerdaalde op de zoom van zijn priesterkleed en alles werd doortrokken van de lieflijke geur van Gods aanwezigheid, zo gaat ook van onze eenheid een heerlijke geur uit die leven schenkt. Paulus schrijft dat wij in eenheid met Christus – en op basis daarvan in eenheid met elkaar – een aangename geur van Christus verspreiden die tot het leven leidt (2 Korintiërs 2:15-16). Eenheid brengt een geestelijke geur voort die op de wereld een evangeliserend effect heeft (Johannes 17:23).

Vervolgens vergelijkt David de zegen van eenheid met de dauw van de berg Hermon. Het is de hoogste berg in Israël, gelegen in het grensgebied met Libanon en Syrië (2.815 meter boven de zeespiegel). In de tijd van David was de bergtop het hele jaar met sneeuw bedekt. Nog steeds valt hier zo’n 1.500 millimeter neerslag per jaar. In tegenstelling tot Jeruzalem, waar minder dan 540 millimeter regen per jaar valt. De hellingen van Jeruzalem zijn dor en schreeuwen vaak om regen. Als in het noorden van Israël de warme lucht van de Middellandse Zee opstijgt en de koude berglucht op de Hermon ontmoet, ontstaat er zware dauw op de hellingen. De dauw verfrist en bevochtigt de hellingen waardoor zij vruchtbaar worden. David vergelijkt de eenheid van Gods volk met de overvloedige dauw van de Hermon, die valt op een plaats die bekend staat om zijn gebrek aan regen: Jeruzalem. Hij ziet de dauw op de Sionsberg neerdalen als het volk Israël hier in eenheid samenkomt om God te aanbidden. Eenheid als dauw, die geestelijke vruchtbaarheid voortbrengt. Zo is het ook met de kerk. Als wij in eenheid samenwerken zullen we meer dan ooit vrucht dragen: ‘Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd’ (Psalm 133:3b).

Hoe dat eruit kan zien beschrijft C.H. Spurgeon in een krachtig commentaar op Psalm 133: ‘Niet de liefde die komt en gaat, maar die blijft. Niet de geest die scheiding maakt en uitsluit, maar die het samenwonen bevordert. Niet de gezindheid die altijd uit is op strijd en verschil, maar die in eendracht samen wil wonen. Nooit zullen wij de volle kracht van de zalving kennen, voordat wij één zijn van hart en van geest. Nooit zal de heilige dauw van de Geest in al zijn volheid op ons neerdalen, voordat wij volkomen samengevoegd zijn in één Geest. Nooit zal de geboden zegen van het verbond uitgaan van de Heer, voordat wij wederom ‘één Heer’ hebben, ‘één geloof, één doop’. Heer, leid ons in deze aller kostelijkste geestelijke eenheid om uws Zoons wil. Amen.’

Uit het boek: Ik ben één van wij

Met dank aan: VrijZijn.nl

(27-9-22)