Laatste nieuws:

Zondagavond 22 mei: Zangdienst!
Zondagavond 22 mei om 18.30 uur is er een zangdienst. Deze dienst is voorbereid door Sing Out. Thema: WATER. Water, bron, stromen van water. Wat zegt de Bijbel ons erover. Liederen over dit thema worden begeleid door organist Martin Schuiteman en Sing Out.
Allen van harte welkom!!

Avonddiensten
Voor een paar avonddiensten is er nog geen voorganger gevonden. Voor zondagavond 19 juni en 3 juli wordt er nog een invulling gezocht. Heeft u een mooi idee hiervoor, neem contact op met de kerkenraad.

Vakantiebijbelweek: 16-18 augustus!
Voor alle ouders en kinderen: Zet het vast in de agenda: Van 16-18 augustus organiseren wij (de Gereformeerde Kerk van Garderen en de Hervormde Gemeente van Garderen) weer de Vakantiebijbelweek in Garderen.
Het thema van dit jaar is ‘Aan tafel !!’
Het beloven weer 3 geweldige, mooie en gezellige dagen te worden! Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar is er leuk programma bedacht en we willen jou niet missen dus zorg dat je er bij bent! Net als elk jaar volgt er nog een folder en informatie over het programma.
Aan iedereen die de VBW een warm hart toedraagt:
Om te zorgen voor een TE GEKKE week, kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers! Zowel in de voorbereiding als tijdens de VBW kunnen we veel helpende handen gebruiken. Het is elk jaar weer een strijd om genoeg vrijwilligers te krijgen, en voor onze planning zou het heel fijn zijn al wat zekerheid daarin te hebben. Meld je dus aan als vrijwilliger bij één van de stuurgroepleden (Sandra Mouw, Leendert Breen, Jantine Kraai of Methilde Kevelam). Vrijwilliger zijn betekent overigens niet dat je alle dagen van de VBW aanwezig moet zijn (het mag natuurlijk wel). Ook als je 1 of 2 dagen beschikbaar bent, hopen we van harte dat je ons komt helpen. De vrijwilligers zullen worden uitgenodigd voor de Medewerkersavond.
Deze wordt op maandag 15 augustus gehouden in de tent van de Vakantiebijbelweek.
Heb je geen gelegenheid om daadwerkelijk te helpen? Een financiële bijdrage kunnen we zeer goed gebruiken.
Een eventuele donatie kan worden gestort op: rekeningnummer 1217.45368 t.n.v. Geref.Kerk Garderen – VBW.

EO Jongerendag 2016
Zaterdag 4 juni 2016 is het weer zover… De EO-Jongerendag! Ook dit jaar willen we met een groep vanuit Garderen deze dag bezoeken. Zit je in klas 1 of hoger, ga dan gezellig mee! Op dit moment hebben we al zo’n 20 aanmeldingen, maar er kunnen natuurlijk nog veel meer mensen mee!
Laat Cornelieke even weten als je mee wilt!


Op zoek naar 2 nieuwe beamisten!!

Wij zijn heel dringend op zoek naar 2 nieuwe beamisten. Op dit moment doen we het met 3 personen en dat is te weinig. Iedereen met een klein beetje computer ervaring kan het. Voor meer info neem contact op met Gert Holdijk 06-57553892 of mail naar gert@burovoorbouwkunde.nl
Help ons!!! Groet van Henco, Ron en Gert.

Voorbede én aandacht voor:

 • Marianne Hoogvliet
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week


  Naastenliefde, ook voor vluchtelingen of juist voor vluchtelingen ?!?

  U kent allemaal de beelden van de vluchtelingenstroom. Veel vluchtelingen ontvluchten de oorlog en zien zich genoodzaakt om een barre reis te ondernemen op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Op weg naar een betere toekomst voor hen en hun kinderen. Nog nooit waren er zoveel vluchtelingen: wereldwijd zijn er meer dan 60 miljoen mensen ontheemd.
  Wat u wellicht niet weet, is dat ook in onze nabije omgeving vluchtelingen verblijven. Het betreft vluchtelingen die reeds een status hebben gekregen om vijf jaar lang in Nederland te mogen wonen. Op dit moment verblijven op het Landal-Green Parks Rabbit Hill (in Nieuw Milligen) een aantal gezinnen die ‘wachten’ op een woning. Sommige gezinnen zitten daar al zes maanden.
  Stichting Present Putten heeft een samenwerking met het COA, die zich over deze mensen ontfermt. Het COA heeft aan Stichting Present Putten verzocht om naar deze mensen om te zien. Deze mensen leven veelal geïsoleerd in hun woning, geven ook aan dat ze eenzaam zijn en ook graag iets te doen willen hebben. Dit gaf aanleiding om via de kerken mensen te vinden die bereidwillig zijn om iets voor hen te betekenen. In dat kader zijn ook de diaconieën van de kerken in Garderen benaderd.
  Als u bereid bent om iets voor/met voornoemde gezinnen te doen, daarover twijfelt en/of hier meer informatie over wilt ontvangen, willen wij u vragen om dat bij de diakenen kenbaar te maken. U kunt dat doen via diakenen@gereformeerdekerkgarderen.nl / 06-41916707 Let wel, dit betreft enkel een eerste inventarisatie en op dit moment vragen we dus geen harde toezeggingen. Nadat we helder hebben wie hier (mogelijk) interesse in heeft, zullen wij als diaconie in overleg met Present Putten / het COA kijken hoe we u nader kunnen informeren en uiteindelijk kunnen betrekken bij de gezinnen. De eerste vervolgstap is waarschijnlijk dat een informatieavond zal worden georganiseerd.
  Voor meer informatie over Stichting Present Putten zie www.presentputten.nl
  Namens de diaconie, Albert Hoefakker.