Laatste nieuws:

OPROEP OPROEP OPROEP
Het nieuwe kerkelijk seizoen begint weer in september en wij (Hans Kroon en Willemieke van Middendorp) als samenstellers van het jaarboekje zouden het fijn vinden als u de gegevens van u of uw commissie die in het jaarboekje van de Gereformeerde kerk staan weer wilt bijwerken/aanvullen voor het komende jaar en Z.S.M wilt mailen naar: jaarboekje@gereformeerdekerkgarderen.nl
Wij willen proberen dit jaarboekje weer met de start dag uit te brengen, maar dan hebben wij wel uw medewerking nodig. Stuurt u dus a.u.b. zo snel mogelijk de juiste informatie aan ons op!
Als wij geen bericht hebben ontvangen dan gebruiken wij de informatie zoals NU in het jaarboekje vermeld staat.
Vriendelijke groeten, Willemieke van Middendorp en Hans Kroon.

Startzaterdag 17 september
Alvast om in de agenda op te schrijven:
Startzaterdag Gereformeerde Kerk op zaterdag 17 september!
Meer info volgt.

Beste allemaal
Tijdens de Vakantie Bijbel Week is er geld ingezameld voor een goed doel. In en om de witte tent werd van alles georganiseerd om dit voor elkaar te krijgen.
Allereerst wil ik de jeugd bedanken voor hun grote inzet.
Daarnaast alle mensen die hun steentje hebben bij gedragen.
Vriendelijke groet, Hennie Heimgartner.
HulpaanElkaar, Garderen.

Onze Verre Naaste
De OVN (Onze Verre Naaste) steunt (financieel) verschillende doelen. Met de maandelijkse collecte die de OVN heeft, werd de opbrengst van die collecte verdeeld onder de verschillende doelen die u (de OVN) steunt. De komende tijd wil de OVN de opbrengst van die collecte schenken aan specifiek één van haar doelen die dan de gehele maand centraal staat, dit zal elke maand wisselen. 4 september collecteren we voor Wycliffe en de keer daarna voor Dobra. Op de beamer in de kerk zal duidelijk worden aangegeven voor welk doel we op dat moment collecteren.

Themadienst 4 september 18.30 uur
Volgende week zondagavond is er een themadienst.
Thema: Doelgericht gemeente zijn. Deze avond is voorbereid door Gerard Bos en Gerolf Storteboom.
Aanvang 18.30 uur. Allen van harte welkom!

Voorbede én aandacht voor:

 • Marianne Hoogvliet
 • Mevr. Jansen-Moerkerken
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week

  Voetstappen in het zand..

  Ik droomde eens en zie
  ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
  Ik was daar niet alleen,
  want ook de Heer liep aan mijn zij.

  We liepen samen het leven door,
  en lieten in het zand,
  een spoor van stappen; twee aan twee,
  de Heer liep aan mijn hand.

  Ik stopte en keek achter mij,
  en zag mijn levensloop,
  in tijden van geluk en vreugde,
  van diepe smart en hoop.

  Maar als ik het spoor goed bekeek,
  zag ik langs heel de baan,
  daar waar het juist het moeilijkst was,
  maar één paar stappen staan.

  Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
  Juist toen ik U nodig had,
  juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
  op het zwaarste deel van mijn pad…”

  De Heer keek toen vol liefde mij aan,
  en antwoordde op mijn vragen;
  “Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
  toen heb ik jou gedragen…”

  Je verandert alleen door Gods Liefde


  Jacobus 4: 5b De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid

  Je kunt jezelf niet veranderen. Heb jij dat ook al ontdekt? Ik heb jarenlang vreselijk mijn best gedaan om te leven als een goed mens maar kom er achter dat er in mij helemaal niet zoveel goeds woont en dat het mij ook niet lukt om mezelf te verbeteren.
  Wat ik wel heb opgemerkt is dat als ik verbonden ben met Jezus en Zijn Liefde ervaar, dat dan mijn handelen, spreken en alles wat ik doe anders is. Ik doe daar geen moeite voor. Het komt van binnenuit naar buiten. Het is de liefde van Jezus die dan in mij werkt.
  God houdt van me en verlangt intens naar me maar ik laat Hem vaak in de kou staan. Sorry Papa.
  Het enige verschil tussen mij en de grootste zondaar op aarde is dat ik steeds meer leer rusten in Zijn liefde en genade zodat Hij in mij kan stromen. Daarom oordeel ik ook steeds minder over anderen. Ik ben niet anders, niet beter of slechter dan wie dan ook. We hebben allemaal Zijn Liefde en Genade nodig en kunnen daar niks voor doen dan alleen bij Hem komen en drinken.
  God verlangt naar je. Sterker, Hij begeert naar je met jaloersheid. Niet om wat je doet of presteert maar om wie je bent, om de geest die Hij in je deed wonen.
  Dus kom zoals je bent met al je fouten en tekortkomingen en kom drinken van Zijn Liefde.
  Dat is het enige wat Hij van je vraagt. Dan gaat Hij met Zijn Geest in jou Zijn werk doen en je van binnenuit veranderen naar het beeld van Zijn zoon.

  Gebed

  Hemelse Vader,

  Het is bijna niet te bevatten dat U zoveel om mij geeft. Dat U intens naar me verlangt. Ik ben Uw geliefd kind. Vergeef me dat ik U zo vaak in de kou laat staan en zelf zo loop te ploeteren omdat ik denk het allemaal zelf te moeten doen.
  Ik kom nu terug in Uw armen en koester mij in Uw liefde. Laat Uw liefde mij vullen en veranderen en alle dingen die ik niet kan veranderen laat die door Uw liefde helen opdat ik steeds meer op U mag gaan lijken en steeds dieper in Uw Liefde en Genade mag leren leven.
  Ik houd van U Papa en ik dank U voor Jezus die mij terug heeft gebracht in Uw Liefde.

  Amen