Laatste nieuws:

Op weg naar Pasen 2017
We zijn nu al op weg naar Pasen en zijn al in de Lijdenstijd en de vastenperiode. Een tijd van bezinning. Een tijd om je voor te bereiden, om te gedenken wat Jezus voor jou heeft gedaan.
Er zijn weer vieringen in de Stille week.
Het thema is: Lijden en opstanding…..door de ogen van……..
Elke dag kijken we door de ogen van een persoon naar het lijden en de opstanding.
Op 13,14 en 15 april is er een viering om 19.30 uur.
De muzikale medewerking is van Sing Out.
Op de Stille zaterdag, 15 april is er ’s morgens een stiltewandeling.
Deze begint om 9.00 uur bij de kerk. In de stilte willen we naar het bos wandelen en daar op een open plek zingen en een gedeelte uit de Bijbel lezen.
Daarna is er in de kerk nog koffie en thee met een krentenbol erbij. Graag van te voren opgeven, de intekenlijst ligt klaar in hal van de kerk.
Op zondagmorgen 16 april is er een eredienst waarin we prachtige Paasliederen zingen. Muzikale medewerking door Sing Out en Gert Hoefakker bespeelt het orgel.
Allen bij alle diensten/vieringen van harte welkom!
Met vriendelijke groet, Ina, Alice en Netty.

Gemeentevergadering 5 april
Allen van harte uitgenodigd op de gemeentevergadering op
5 april a.s. Om 19.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 20.00 uur start de vergadering. Persoonlijke uitnodigingen liggen klaar in de hal. Wilt u deze meenemen. Wie wil deze week nog meehelpen om de uitnodigingen rond te brengen naar hen die er vanmorgen niet bij waren in de dienst?
Spreek mij na de dienst hierover even aan. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Netty Dellebeke.

Wachten op de Heilige Geest,
50 Dagen op weg met God

Raak tussen Pasen tot Pinksteren meer vertrouwd met de Heilige Geest Kunt u een nieuwe impuls voor het dagelijks Bijbel lezen en bidden gebruiken?
Doe dan mee met het Vijftigdagenproject met het thema “Wachten op de Heilige Geest”.
U kunt de scheurkalender bestellen met dagelijks een dagboekpagina voor volwassenen en een kinderpagina. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat maakten de discipelen mee tussen Pasen en Pinksteren? Waarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest?
Hoe kan je vrucht dragen? Wat is leven door de Heilige Geest?
Geef je op bij de scriba: scriba@gereformeerdekerkgarderen.nl of bel 0577-462496 of neem contact op met een van de kerkenraadsleden of geef u op via de inschrijflijst in de hal van de kerk. Met vriendelijke groet, de kerkenraad.

25 Mei Vernieuwingsfestival
Op 25 mei, Hemelvaartsdag is er weer het EW Vernieuwingsfestival in de Basiliek in Veenendaal.
Het thema is “Open hemel”. Een dag (14.00-22.00 uur) vol muziek en zang, onderwijs en gebed.
Ook voor de kinderen en de jeugd (0-19 jaar) is er een programma.
Kijk op www.vernieuwingsfestival.nl voor meer info over het programma, sprekers en muziek.
Ook kan je je opgeven als vrijwilliger voor deze dag.
Van harte aanbevolen om deze dag mee te maken!

VakantieBijbelWeek 2017!!
Hallo jongens en meisjes, papa’s en mama’s en jongeren,
De voorbereidingen voor de vakantiebijbelweek 2017 zijn weer begonnen! Het thema is inmiddels al bekend gemaakt en de datum is geprikt. De vakantiebijbelweek zal plaats vinden op 15/16/17 augustus. Dit jaar gaan we op Survival achter Jezus aan! In de komende maanden zal er regelmatig een update over de VBW verschijnen in deze nieuwsbrief. Bij elke update wordt er een klein beetje verklapt wat je kunt verwachten tijdens de VBW dit jaar! Dus houdt deze nieuwsbrief en ook facebook in de gaten als je meer wilt weten over VBW 2017!
Zoals elk jaar hebben wij weer de hulp nodig van vrijwilligers. We willen daarom iedereen oproepen om je op te geven als vrijwilliger tijdens de VBW dagen. We hebben mensen nodig die de kinderen willen begeleiden, iemand die wil oppassen op de allerkleinsten, mensen die de catering verzorgen, mensen die helpen met op- en afbouwen…… Ook de hulp van jongeren kunnen we heel goed gebruiken! Ook muzikanten en zangers en zangeressen kunnen zich opgeven voor de muziekgroep. Vele handen maken licht werk, dus geef je op! Dat kan op mailadres: annekevanleeuwen41@hotmail.com en telefoonnummer: 06- 41 65 86 31. Met vriendelijke groet, Anneke van Leeuwen.

Oppasleiding gevraagd
Wie wil op zondagmorgen tijdens de kerkdienst af en toe oppassen op de allerkleinste kinderen uit onze gemeente. Iedereen is hiervoor geschikt en het is ontzettend leuk
om te doen. Meld je graag z.s.m. aan bij Jo-anne Hoefakker : kinderoppas@gereformeerdekerkgarderen.nl

Vrijwillige bijdrage 2017
Het boekje met de informatie rondom de vrijwillige bijdrage ligt klaar voor u. Ontvangt u het gemeente nieuws reeds digitaal per mail, dan ontvangt u de vrijwillige bijdrage dit jaar ook per mail. Beschikt u niet over email dan kunt u uiteraard ook een uitgeprint boekje meenemen, deze liggen klaar op de tafel in de hal. Het boekje zoomt in op de balans van de kerk, maar het zegt ook iets over onze persoonlijke balans. Want voor velen van ons is het dagelijks de kunst om de balans te vinden. Wat is het dan een groot goed als er een gemeente is waar je tot rust mag komen. Een plek waar je samen mag komen om God te ontmoeten. Waar je geloof, vertrouwen, vriendschap, genade en troost mag vinden. Een plek waar je weer in ‘balans’ kunt komen. In de kerk maakt het niet uit wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is.
De kerk is vaak letterlijk een baken, een markant herkenningspunt in ons dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Ook mensen die geen speciale binding hebben met de kerkelijke gemeenten, waarderen de kerk vaak als plek van ontmoeting en inspiratie.
Als christenen en andere kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw vrijwillige bijdrage is daarom hard nodig als basis voor onze kerkelijke gemeente, maar ook voor praktische zaken, zoals onderhoud gebouw en terrein en andere ondersteuningen.
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat onze kerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.
Groet van Arjen Kleijer, Voorzitter Commissie van Beheer.

Nieuws van Esther Slagter
Lieve vrienden, familie en kennissen! In de vorige news update gaf ik al even aan, dat ik jullie ook een update zou geven uit mijn persoonlijke leven.  De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan in het kennen van de bijbel en daardoor natuurlijk wie God is en hoe we met Hem partneren. Dit door veel research, lessen en het spreken op verschillende plekken.
Bemoedigd worden door een aantal gave getuigenissen?
Lees Esther haar laatste nieuwsbrief in het Gemeentenieuws’ 

Voorbede én aandacht voor:

 • Dhr. en mevr. Borgen
 • Linda van Ommeren
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

  Hoe is het nu met….
  Als u dit leest ben ik alweer aan het herstellen van de 6e chemokuur. Behalve erge vermoeidheid heb ik gelukkig geen nare bijwerkingen ervan. Komende week wordt spannend. Met een nieuwe CT-scan gaan we naar het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. Dan hoor ik meer.
  Tussen alle ziekenhuisafspraken proberen we als gezin de draad weer wat op te pakken. Het doet ons goed dat er zoveel mensen meeleven, meebidden. Dank voor de kaarten en bloemen die we ontvangen. En grote dank ook voor de kokende gemeenteleden! Wij vertrouwen op onze Liefhebbende Vader, dat geeft ons veel rust en kracht om door te gaan!
  Lieve groet, Teus en Linda van Ommeren

   

   

  Woord voor deze week


  Tot welke God bidt jij?


  Heb 1:6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

  De leerlingen van Jezus zagen hoe Jezus met God omging en wilde ook graag deze intimiteit met God ervaren. Jezus sprak met God als met een geliefde en God verhoorde al de gebeden van Jezus. Logisch dat de leerlingen van Jezus graag het geheim van deze omgang met God wilde weten. Ik kom dit nog steeds vaak tegen bij mensen. Men vindt het moeilijk om te bidden, ervaart God niet en de hemel lijkt van koper. Gebeden worden niet verhoort en het lijkt wel of God je niet ziet staan.
  Bidden is echter helemaal niet moeilijk. Het probleem zit in ons Godsbeeld. Tot wie praat je eigenlijk? Bid je tot een God die je moet overhalen iets voor je te doen. Bid je tot een God die jou straft en veroordeelt op je fouten? Bid je tot een God bij wie je zegen moet verdienen door goede werken. Bid je tot een God die je niet ziet staan. Bid je tot een God die wellicht helemaal niet bestaat? Ja, dan is bidden moeilijk en de hemel van koper. Maar als je God ziet als je Liefdehebbende Vader in de hemel die niks liever wil dan jou gelukkig zien. Als je God ziet als enkel Liefde die jou wil zegenen, troosten en opbeuren. Als jij God ziet als de Almachtige voor wie niks onmogelijk is. Als jij God ziet als de Minnaar van je ziel. Dan wordt bidden ineens een vreugdevolle gebeurtenis. Dan ik bidden Zijn omarming en liefde voelen en weten dat Hij je helpt. Dan is bidden je wensen bekend maken bij God vanuit vertrouwen dat Hij je gaat helpen. Dan gaat bidden altijd samen met danken omdat je weet dat Hij er voor je is.
  Houd dus op te bidden tot de verkeerde God en ga tot je Liefhebbende Hemelse Vader, die zonder oordeel, vol liefde, vergeving en genade is.
  Buig je neer en laat je helpen en beminnen, onderwijzen en leiden door de Minnaar van je ziel.


  Gebed

  Heer Jezus,
  U bent ons grote voorbeeld. U leefde in vertrouwelijke omgang met Uw hemelse Vader.
  Help mij me te richten tot God als tot een Liefdehebbende Vader die niks liever wil dan mij omarmen met Zijn Liefde.
  Hemelse Vader, vergeef mij dat ik zo vaak een verkeerd beeld van U heb. Dat ik bang voor U ben geweest, bang voor veroordeling of dat U mij niet ziet staan. Help mij om in U te geloven zoals U bent. Een Liefhebbende Vader die om mij geeft.
  Vergeef mij dat ik mijn hart voor U heb toegesloten uit angst. Ik nodig U uit in mijn leven te komen als een Liefhebben Vader die om mij geeft.
  Vul mij met Uw Liefde en help mij in mijn dagelijks leven met alles. Zegen mij in kleine en grote dingen opdat ik in vreugde mag leven voor Uw aangezicht. Ik dank U voor Uw eeuwige alles overstijgende Liefde en dat ik een kind van U mag zijn.
  Ik dank U dat U mijn gebeden hoort en verhoort.

  Amen