Gereformeerde kerk

Garderen

Welkom bij de Gereformeerde kerk in Garderen! Klik hier om onze diensten terug te luisteren.

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Van harte welkom!

De dienst is ook live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: appstore, google play of:  https://www.givtapp.net/download/

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wist u dat de liturgie elke zondag in de agenda staat?
——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

 

Koffiedrinken
Straks na de dienst staat de koffie en thee weer klaar. Voor de kinderen is er limonade. Wat fijn om elkaar na de dienst te ontmoeten en na te praten over de dienst of over wat je zoal bezighoud. Dat is “gemeente zijn”.
Allen van harte welkom!!

Oproepje deelnemen GemeenteGroeiGroep
Onze GemeenteGroeiGroep is de laatste tijd wat uitgedund en we zouden graag weer nieuwe gemeenteleden verwelkomen in onze groep. Met elkaar 1x per maand de Bijbel induiken en aan de hand van een thema/boekje samen praten wat dit voor jou persoonlijk mag betekenen en wat je met de aloude verhalen in de Bijbel er vandaag de dag mee kan doen.We komen bij elkaar op een donderdagavond maar we zouden eventueel kunnen switchen naar een andere avond.Wil je wat meer weten vraag dan gewoon even aan 1 van ons. Of app of bel naar: 06-42804124 (Inger), 06-25440031 (Jo-anne), 06-30177017 (Netty).
Groetjes van Jo-anne, Inger, Bram, Martin, Frouwkje, Piet en Netty.

Collecte Diaconie
Vandaag is de collecte voor de diaconie in zijn geheel bestemd voor St. Gave. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen enhelpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Gave doet dit door te inspireren, adviseren en organiseren van activiteiten. Ook biedt Gave juridische hulp.Meer info vindt u op www.gave.nl. Geeft u vandaag voor Stichting Gave?
Namens de diaconie hartelijk dank

Van de diaconie
Zoals u vast weet wordt er door het jaar heen gecollecteerd voor de diaconie. Een deel van de collectes wordt gebruikt voor kosten die de diaconie door het jaar heen heeft en onvoorziene uitgaven.
Voor 2023 zijn er een aantal specifieke doelen aangemerkt.
Op 12 februari en 19 maart is de diaconie collecte bestemd voor Stichting Gave. De missie van Gave is kerken en christenen bewust te maken van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden, niet als nummer, of als bedreiging voor onze cultuur. Maar gewoon als persoon. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Dat doet Gave door te inspireren, adviseren en het organiseren van activiteiten. Daarnaast biedt Gave juridische ondersteuning. Gave werkt eraan mee dat vluchtelingen gezien en geliefd worden.
Van harte aanbevelen het werk van Gave te ondersteunen!
Namens de diaconie,
Nelleke en Janneke

Stille Week 2023 – Het wonder van het kruis
In de stille week vooraf gaande aan Pasen staan we stil bij de gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van de Here Jezus. Dit doen we dit jaar door stil staan bij de ‘zeven wonderen van het kruis. Tijdens de laatste uren van het leven van Jezus op aarde vinden er gebeurtenissen plaats waar er zeven keer bloed vloeit. In het wonder van het kruis mag je vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding en verzoening ontvangen en mag je opnieuw geboren worden. Deze zeven thema’s worden in de Stille week uitgewerkt.
Zondag 2 april 19.00 uur – ITL dienst m.m.v. The Young Church Singers o.l.v. Andre Bijleveld
Thema: VERGEVING
Maandag 3 april t/m zaterdag 8 april komen we dagelijks om 19.30 uur bij elkaar
Maandag 3 april Thema: VERLOSSING
Dinsdag 4 april Thema: REINIGING
Woensdag 5 april Thema: GENEZING
Donderdag 6 april Thema: BEVRIJDING ( viering H.A.)
Vrijdag 7 april – GOEDE VRIJDAG Thema: VERZOENING
Zaterdag 8 april Thema: WEDERGEBOORTE
De avonden worden geleid door ds. Ard Jan Gijsbertsen. De thema’s worden ondersteund door YouTube. We zien ernaar uit om in deze week samen toe te leven naar Pasen.
Van harte welkom! Commissie erediensten

—————————————————————————————————————————

Voorbede èn aandacht voor:

• Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• John Burger
• Mevr A. de Bruin – Bronkhorst
• Jopie Roozenbeek
• Aart Bronkhorst

Wilt u ieand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl
We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!
Hartelijk dank!

Bericht van overlijden

Woensdag 15 maart is, na een kort ziekbed overleden Herman Rozenbeek. We herinneren ons Herman als een zeer betrokken gemeentelid die veel voor onze kerk  en gemeente betekend heeft. Soms op de achtergrond, soms op de voorgrond. Wat hij deed, dat deed hij met passie, bevlogenheid, precies en punctueel. De pastorie is gebouwd, een “aardje naar zijn vaartje”, hier kon hij zijn expertise in kwijt. Het ontwerp van het huis, de ronde vormen. Over alles is nagedacht. Zo ook later toen de kerk grondig verbouwd is, Herman stond weer klaar om alles in goede banen te leiden. Later nam Herman plaats in de commissie van beheer en toen we aansloten bij de PKN was hij de eerste Kerkrentmeester in onze gemeente. Ook de kascontroles die hij uitvoerde, precies en punctueel. Groot was de schrik van het bericht hoe ziek Herman bleek te zijn en hoe snel de ziekte om zich heen greep. Niet te bevatten, We wensen Jopie en de (klein) kinderen sterkte toe in deze moeilijke tijd.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Meditatie van de week:

JEZUS SLACHTOFFER IN MIJN PLAATS

‘Leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God’ (Efeziërs 5:2, WV).

Veel christenen zitten gevangen in het onrecht van hun verleden, waardoor ze in een slachtofferrol terecht zijn gekomen, terwijl verlossing en bevrijding binnen handbereik liggen. Zij menen recht te hebben zo te handelen, vanwege wat hen is aangedaan. Door deze houding (vanwege hun verleden) te rechtvaardigen, doen ze een groot deel van het wonder van het kruis teniet. Zij geloven in de leugen dat hun leven bepaald wordt door hun verleden.

De waarheid is echter dat de keuzes die ik maak mijn leven bepalen. De (al dan niet juiste) keuzes van gisteren bepalen vandaag de kwaliteit van mijn leven. Als ik geloof in wat Jezus voor mij heeft gedaan, wordt mijn leven niet langer bepaald door wat mij is aangedaan, maar door wat vóór mij is gedaan aan het kruis. De waarheid is namelijk dat Jezus slachtoffer werd in mijn plaats. Hij wil niet dat ik nog één minuut langer vasthoud aan mijn rol als slachtoffer, maar dat ik het wonder van het kruis in zijn geheel omarm, zodat zijn liefde mij zal genezen.

‘Leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God’ (Efeziërs 5:2, WV).

Als een lam dat ter slachting wordt geleid liet Jezus zich vals beschuldigen en bespotten. Hij werd afgewezen, verworpen en tot bloedens toe mishandeld, uit liefde voor ons. Hij wil niets liever dan dat wij zijn offer aannemen. Dat is de keuze die wij moeten maken en die de kwaliteit van ons leven volledig zal veranderen. Jezus wil dat wij de doornenkroon van ons leven aan Hem gaan geven.

Door het wonder van het kruis kunnen we loskomen van de gevolgen van het verleden (de schuld, de schaamte en het slachtoffer zijn) verleden, onze herinneringen, onze pijn, onze woede, ons verdriet, onze afwijzing, onze minderwaardigheidsgevoelens, ons recht op vergelding, onze slachtofferrol.

Hoe kijken wij naar wat er gebeurde op die binnenplaats van het Pretorium? Zien wij dat de Romeinse soldaten namens jou en mij Jezus kroonden met de doornenkroon? Jezus is naar deze wereld gekomen om door ons gekroond te worden met de vloek van ons leven. De vloek van de pijnlijke gevolgen van de zonde in ons leven.

Zie hoe de Koning der  koningen zich voor ons neerbuigt en zegt: ‘Kom, alles is volbracht. Ik heb de strijd gestreden. Toen de soldaten met een riet op mijn hoofd sloegen en de doorns diep mijn schedelhuid binnendrongen, heb Ik alle gevolgen van de zonde in jullie leven op Mij genomen. Wees niet bang, maar kroon Mij met de doornenkroon van jouw leven!’

Uit het boek: Het wonder van het kruis

Met dank aan: Vrijzijn.nl

(21-03-23)