Houd moed – heb lief

kerkmet vlag 2020 2
Aan de voorkant van onze kerk hangt een vlag met daarop de tekst : Houd moed & Heb lief!
Met deze woorden willen wij onze samenleving ondersteunen in deze turbulente tijd.
De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze vlag. ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal)

Het is de liefde die ons moed geeft !

Wat zou het prachtig zijn om te zien dat deze woorden in vele straten en op vele manieren mensen bemoedigen en inspireren!

—————————————————————————————————————————————————————

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Tot september is er geen autodienst, kinderoppas en kindernevendienst. De kinderen zijn natuurlijk wel welkom in de eredienst.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk alsmede ook een samenvatting hiervan.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks

te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

Kerkdienst en het coronavirus 21-4-21
De kerk mag een vindplaats zijn om te horen over geloof, hoop en liefde. Een aantal gemeenteleden verlangt ernaar om de kerkdienst weer fysiek bij te kunnen wonen. De kerkenraad wil hen die mogelijkheid bieden. Er kunnen dus weer, verspreid over de hele kerk, maximaal 30 mensen de dienst bijwonen. Daarbij nemen we de RIVM richtlijnen strikt in acht. Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen. U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Kindernevendienst weer van start!!
Vanaf zondag 18 april gaat de Kindernevendienst weer van start! Wat vinden we dat fijn! Omdat er (sinds Corona) relatief weinig kinderen in de kerk zijn is er voor gekozen om met 1 groep Kindernevendienst te draaien. Het kindermoment en lied via de beamer komt nu te vervallen. Alle kinderen van harte welkom!! Groetjes van de leiding KND.

Samen op weg naar Pinksteren
Manifestaties van de Geest. Deze week mag ik het stokje overnemen van Eveline. De filmpjes gaan over de manifestaties van de Geest. Op de whatsapp maakt het al heel wat los. Het zet je aan het denken. Daagt uit en verrijkt. Manifestatie kun je vertalen als verschijning, iets wat zichtbaar wordt. Hoe wordt de Heilige Geest zichtbaar. Je ziet hem niet maar de gevolgen van zijn aanwezigheid zie je wel. De Heilige Geest wordt zichtbaar als Hij ons aanraakt. Hij zet ons leven op zijn kop. Soms zo erg dat het alle begrip te boven gaat. Hij manifesteert zich zowel in het oude als in het nieuwe testament. In het verhaal van Philips zien we dat hij door de Geest verplaatst wordt. De geest werkt uniek. Niet elke manifestatie is hetzelfde. Ze moeten geen wet op zich worden. De Geest vervuld en vervoert mensen. We zijn vaak wat bang om de controle te verliezen. We dagen je uit om je voor God te openen. Laat los en geef je over. Als de Geest je aanraakt raak je in extase, je raakt buiten jezelf, verbijsterd, los van je verstand. De geest raak alles in je. Je ziet het bij David als de ark naar Jeruzalem komt. Hij raakt in de geest. Hij danst en is blij. Jezus in Marcus 3:27 raakt buiten zichzelf van de kracht van de Geest. Hij ervaart zo’n kracht dat hij niet te stoppen is. Je raakt los van jezelf. Los van jezelf kan God door zijn Geest zijn boodschap aan je kwijt. Als je de handen opgelegd krijgt kun je vallen in de Geest. Ook dit is een manifestatie van de Geest. De Geest is zo krachtig dat de mens omvalt. Soms krijgt het vallen alle aandacht maar dan gaan we voorbij aan de kracht en werking van de Geest. Het is het werk de Geest dat zichtbaar wordt in dit vallen. God komt in je , dat is groots. De eerste keer dat God in stof blies ontstond de mens. Alles werd geschapen alleen de mens ontstond doordat Gods adem stof raakte. Als die kracht jou aanraakt is het niet vreemd dat een mens omvalt. Ezechiël viel Toen hij met God sprak. God richtte hem op en zei: ík wil iets met je bespreken. Vallen in de Geest is God die je overneemt om je te vertellen wie Hij is en wat hij wil. Dit is soms angstaanjagend en altijd levens veranderend.
Als christen kennen we diepe vreugde. God is vreugde. In de bijbel lezen we veel over de vreugde van de Heer. Vreugde is een levenshouding. Lachen is hier een onderdeel van. Lachen is ook een manifestatie van de Geest. Overal in de bijbel kunnen we lezen dat God vreugde geeft. Wat is nu lachten in de Geest.
Een lach die geneest, bevrijd en geloof doet groeien en geeft verbinding met elkaar. Wanneer je op de wereld gericht bent valt er niet veel te lachen. Of het is kortstondig vermaakt worden door een flauwe mop of theater. Het is een opdracht om vreugde te zoeken in je leven. De diepe vreugde van de Geest. Dat maakt naar de kerk gaan een feest. Dat maakt dat je kan lachen. Wanneer heeft u voor het laatst gelachen. Een emotie die dicht bij lachten ligt is huilen. Huilen is geen vrucht van de Geest. Als de Heilige Geest in je komt, en je vult met vreugde, is er geen ruimte meer voor tranen, ze moeten eruit.
Alles wat je in het leven beschadigd heeft of beschadigd moet eruit. In Gods volmaaktheid is geen ruimte voor tranen. De Heilige Geest kan je leren huilen. Huilen om wat je in het leven overkomen is maar ook huilen om wat er in de wereld gebeurt.
Huilen ontstaat uit het kwaad in de wereld. De Heilige Geest gebruikt de tranen om te reinigen en te vullen met vreugd.
Huilen is verdriet verwerken. In psalm 126 staat: wie met tranen zaait zal met gejuich maaien. Pas als er ruimte ontstaat voor verdriet komt er ook ruimte voor vreugde. Huilen kan heel moeilijk zijn. Misschien voor mannen meer dan bij vrouwen.
We bouwen makkelijk een muur om ons heen om maar niet verdrietig te zijn. Niet te hoeven huilen. Jezus laat ons iets anders zien. In Lucas huilt hij om Jeruzalem. Hij huilt omdat de stad niet tot zijn recht komt. Niet tot zijn bestemming komt.
Huilen geeft ruimte, elke traan geeft ruimte. Ruimte om te helen. Ruimte om te delen. Ruimte om tot je bestemming te komen. Durf te huilen zodat je ruimte krijgt je te laten troosten.
Allemaal een gezegend weekend. Groet Frouwkje.

Praise & Prayer op 9 mei 20.00 uur
Deze weken zijn we onderweg naar Pinksteren en wordt er onderwijs gevolgd over het werk van de Heilige Geest (meer info hierboven). U kunt nog bij de app-groep aansluiten.
App naar 06-25294185
Zondagavond is er in de kerk een Praise & Prayer avond. Ik wil dan ingaan op vragen over het onderwijs over de Heilige Geest. En natuurlijk gaan we zingen en bidden, en mogen we ons uitstrekken naar meer van de Heilige Geest. Welkom! Natuurlijk ook als je niet meedoet aan de app-groep! Neem anderen mee. We beginnen om 20.00 uur.
Met vriendelijke groet, Ard-Jan Gijsbertsen

Actie Kerkbalans 2021 betalingen en toezeggingen
Op de Actie Kerkbalans 2021 heeft tot op heden bijna de helft
van de adressen (PE’s) gereageerd middels een toezegging per
email of door op een andere wijze hun beoogde bijdrage
kenbaar te maken. Ten eerste, wij zijn dankbaar voor al deze
toezeggingen en betalingen. We hopen en verwachten dat
alsnog een groot aantal van onze belijdende kerkleden aan hun
verplichtingen zullen gaan voldoen. Aan de PKN betalen we
ieder jaar een zgn solidariteits heffing voor ieder ingeschreven
belijdend lid, deze bedraagt € 5 per lid. Zo betalen onze trouwe
betalende kerkleden in feite, naast ook nog andere kosten, ca
10 € voor niet betalende leden. Naast het bij elkaar krijgen van
de benodigde financien door de Actie Kerkbalans 2021, hebben
we min of meer onverwachts inmiddels ca €15.000 moeten
investeren voor een nieuwe Beeld -en Geluidsinstallatie. Het
resultaat mag er wezen en is o.a. tijdens de wekelijkse diensten
te horen en te zien. Dit met grote dank voor de inzet van vele
vrijwilligers Echter ook hiervoor doen wij een beroep op u
vrijwillige bijdragen. Namens het College van Kerkrentmeesters,
Herman Roozenbeek voorzitter CvK

 

——————————————————————————————————————————————————–

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Mevr. Nel Borgen-van Vliet
•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
•  Gerard Teunissen

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!
En natuurlijk vinden Scott en Remco het ook nog steeds leuk kaartjes te ontvangen!

Kaartje voor Scott
Scott is rolstoelafhankelijk en zit op dit moment thuis omdat hij niet naar de dagbesteding kan. Hoe leuk zou het voor hem zijn om nu als afleiding een kaartje van u te ontvangen!

Kaartje voor Remco
Remco woont in het Thomashuis in Apeldoorn, en mag geen bezoek ontvangen. Wat mist hij zijn ouders en alle contacten! Wat zou het leuk zijn als ook hij een kaartje van u mag ontvangen!

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Om over na te denken…

VIER DE ZEGE!

De Goede Herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Door zijn sterven en opstanding heeft Hij de duivel glansrijk ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. Jezus neemt jou mee in zijn overwinning en plaatst jou op hoger gelegen overwinningsgrond. De Bijbel noemt dit in Christus zegevieren: ‘Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren’ (2 Korinthe 2:14, NBG). Zegevieren betekent niet dat jij voor de overwinning moet strijden, maar dat je gaat vieren dat de overwinning al is behaald. Het gaat niet langer om wat jij moet doen, maar om wat Jezus voor jou heeft gedaan. David zingt het uit in Psalm 23:5: ‘U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.’ Het Hebreeuwse woord voor dis of tafel is shulchan en betekent oorspronkelijk ‘een op de grond uitgespreide dierenhuid waarop gerechten worden opgediend’. De tafel verwijst naar het offer dat de Goede Herder gebracht heeft, waardoor Hij de overwinning over al onze vijanden heeft behaald. De dis is niets anders dan een offermaaltijd. De Goede Herder spreidt het lamsvel voor je uit en nodigt je uit om aan zijn tafel plaats te nemen. Aan deze eenvoudige Avondmaalstafel mag je gedenken wat Hij voor jou heeft gedaan en mag je met Hem vieren dat de overwinning over zonde, ziekte en dood is behaald. De tafel van de Goede Herder is de plek waar je tot rust komt, waar je geliefd wordt en waar je vol overtuiging het lied van de Herder zingt: ‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets!…

Uit het boek: De goede Herder

Met dank aan Wilkin v/d Kamp
(21-04)