Gereformeerde kerk

Garderen

Welkom bij de Gereformeerde kerk in Garderen! Klik hier om onze diensten terug te luisteren.

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks

te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————
Wist u dat de liturgie van de Eredienst elke zondag in de agenda staat?
————————————————————————————————————————————————————————————

Laatste nieuws:

U bent van harte welkom in de dienst!

Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen.
U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Koffiedrinken.
Straks na de dienst staat de koffie en thee weer klaar. Voor
de kinderen is er limonade. Wat fijn om elkaar na de dienst
te ontmoeten en na te praten over de dienst of over wat je
zoal bezighoud. Dat is “gemeente zijn”.
Allen van harte welkom!!

Van de diaconie
U heeft het vast al gemerkt, de collecte zakken gaan
(op dit moment) niet meer door de bank.
De reden: de vele Corona besmettingen die er helaas nog steeds zijn. Om geen onnodige risico’s te nemen hangen de collectezakken bij de uitgang aan de voor- en
achterzijde. De collectezakken zijn verdeeld in collecte 1 en collecte 2. Natuurlijk kunt u ook via de Givt-app geven of via de QR code. Makkelijk en op ieder moment kunt u geven.
Geen idee hoe dit werkt? Neem contact op met de diaconie (Nelleke of Janneke) en wij leggen het u uit.
Daarom een vriendelijk verzoek; geef uw gave bij het verlaten van de kerk (voordat u aan de overheerlijke koffie in de ruimte gaat) in de collectezakken bij de uitgang. Alvast onze hartelijke dank!
Uw diaconie.

Yes deze week is het zover!!
De vakantie bijbelweek gaat weer starten!
Maandagavond 22 augustus gaan we weer de tent afbreken???? Vele handen maken licht werk!
#vbw #garderen #tent #helpen #delenmaar

Vrijwilligers gezocht Vakantie Bijbel Week
De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week zijn zo goed als rond. We hebben ook al enkele enthousiaste vrijwilligers die komen helpen, waarvoor dank! We kunnen echter nog meer handjes gebruiken. Bijvoorbeeld bij het opzetten van de tent, het begeleiden van groepjes op de dagen zelf en allerlei hand en span diensten. Maar ook zangers en muzikanten zijn nodig! Lijkt je dit leuk, maar heb je je nog niet opgegeven? Dit kan bij Herman Kool, Jo-Anne Hoefakker, Pauline van Bennekom, Corine Reijnders of Jiska van den Berg.

Afsluiting Vakantie Bijbel Week op zondag 21 augustus

Voorgaande jaren hebben we de Vakantie Bijbel Week afgesloten met een BBQ. Dit jaar hopen we voor de afwisseling gezamenlijk te lunchen na de afsluitende dienst op 21 augustus in de tent bij de Wardborg. Hiervoor vragen we iedereen om iets lekkers mee te nemen, een intekenlijst hiervoor ligt in de hal. Voor stokbrood wordt gezorgd!
Na de dienst gaan we eerst gezamenlijk koffie drinken, terwijl de lunch wordt klaargezet. De afsluitende dienst en de lunch vinden plaats in de tent bij de Wardborg. Leuk als je erbij bent! Geef je op en neem wat lekkers mee.

Zomerzangavond 23 augustus

Dinsdag 23 augustus a.s. is er Zomerzangavond.
Spreker is Dhr. C. Hogendoorn. Koor Chr. Gem. Zangver. De Lofstem o.l.v. Evert van de Veen, orgelspel door Bert Elbertsen.
Aanvang 19.30. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de gemaakte onkosten. Allen hartelijk welkom.

OPROEP! OPROEP! OPROEP!
Het nieuwe kerkelijk seizoen begint weer over een paar weken!!
Het jaarboekje is flink veranderd: In het jaarboekje (op papier en deze is vooral voor de gemeente) daarin staan vooral de ADRESGEGEVENS van de leden van de gemeente en op de website van de kerk (digitaal en beschikbaar voor iedereen ) de ACTIVITEITEN, CLUBS, COMMISSIES, AGENDA EN ANDERE INFO Nou zou het fijn zijn als u de gegevens van u of uw commissie weer wilt bijwerken/aanvullen/wijzigen voor het komend kerkelijk jaar en de wijzigingen wilt mailen naar: jaarboekje@gereformeerdekerkgarderen.nl
Het ideaal is een zo recent mogelijk boekje uitbrengen op de startdag en een website tonen die up-to-date is, maar daar is wel uw hulp bij nodig dan!
Als er geen bericht is ontvangen dan word de informatie gebruikt zoals NU in het jaarboekje of op de website vermeld staat. En het zou jammer zijn als onze bezoekers verkeerd worden geïnformeerd!
Vriendelijke groeten,
Commissie webbeheer + jaarboekje

Ledenadministratie
Binnenkort zal een nieuwe versie van het Jaarboekje uitkomen. Hierin staan de leden van de kerk vermeld, met adres en geboortedatum. Graag verneem ik vóór 18 augustus of u/jij akkoord bent met het vermelden van uw/jouw gegevens.
In het geval dat u NIET akkoord bent, stuur dan vóór die datum een mail naar:
kerkelijkbureau@gereformeerdekerkgarderen.nl
Groet, Miranda Krol.

——————————————————————————————————————————————————-

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• John en Annita Burger
• Fam. R. van de Brink
• Dhr. Henk van Blotenburg

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!

Bedankt!!
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor,
de leuke, lieve, en mooie kaarten.
Het is altijd weer leuk, als er weer een kaartje voor mij binnen komt.
Een dikke kus, en een lieve groet uit Apeldoorn.
Remco de Bruin.

Hier weer een update vanuit Gouda.
John is 2 weken geleden verhuisd van het revalidatiecentrum de Ronssehof naar verpleeghuis de Hanepraij in Gouda. Dit omdat de Ronssehof geen verbetering kan brengen in de situatie. In de Hanepraij heeft John een eigen kamer op de afdeling NAH (niet aangeboren hersenletsel). Deze zijn hier in gespecialiseerd en bieden meer mogelijkheden op dit gebied. Dit is voor nu de beste plek. De afgelopen periode heeft veel impact gehad op ons gezin. We hopen dat nu de rust en regelmaat een beetje zal terug keren. Wat betreft de uitslagen vanuit het LUMC blijven goed en hoeven pas in oktober weer terug voor controle. We willen iedereen bedanken voor alle kaartjes en berichten en voorbeden. Dit doet ons erg goed,
dat er op afstand zoveel mensen met ons meeleven.
Een hartelijke groet van, John en Annita Burger.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Preek van de week:

 

HOE JE GODS PLAN VOOR JOUW LEVEN KUNT ONTDEKKEN (1)

Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze: ‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Efeze 2:10, NBG). Al lang voordat jij aan God dacht, dacht God aan jou. Al vóór jouw conceptie had God een plan met jouw leven. Maar hoe kun je dit plan leren kennen? Het Griekse woord voor ‘maaksel’ is poeiema. Dit brengt mij op een aardige gedachte. Het Engelse woord poem (gedicht) is hiervan afgeleid. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat wij Gods creatie zijn, zijn liefdesgedicht. Onder welke omstandigheden mijn conceptie ook heeft plaatsgevonden, ik ben een liefdesbaby. Ook jij bent Gods lievelingskind omdat Hij jou heeft gewild. En in dit leven mag je gaan ontdekken wat Hij in jou gelegd heeft, wat Hij in zijn volmaakte liefde in jouw hart geschreven heeft. Jij bent zijn maaksel. En aan hoe Hij jou gemaakt heeft kun je aflezen wat zijn plan met jouw leven is. Zo eenvoudig is het.

Om Gods plan voor jouw leven te ontdekken, helpt het om jezelf de volgende vier vragen te stellen. Als je antwoord kunt geven op deze vragen ben je al een heel eind op weg om Gods plan met jouw leven te begrijpen.

1. Welk temperament heeft God jou gegeven?
Ten eerste mag je ontdekken welk temperament je van God hebt gekregen. Je moet je temperament niet verwarren met je karakter. Je karakter is gevormd tijdens jouw opvoeding, scholing en ten gevolge van positieve en negatieve ervaringen in je leven. Je karakter kan hierdoor misvormd zijn maar kan, God zij dank, ook opnieuw gevormd worden. Je temperament daarentegen kun je niet veranderen. Daar ben je mee geboren. Sommige mensen zijn extravert (openhartig) anderen zijn introvert (meer gesloten). Extraverte mensen kunnen bijvoorbeeld geweldige evangelisten zijn in Gods Koninkrijk. Door hun vrijmoedig optreden kan God krachtig werken. De meer introverte christenen moet je doorgaans niet vragen om op een sinaasappelkistje in de stad hun getuigenis te geven. Dat is voor hen een nachtmerrie. Zij zijn voor deze manier van evangeliseren niet geschapen. Daar moeten deze mensen dan ook niet voor gevraagd worden. Veel liever zal zo iemand in een één op één gesprek, in een veilige omgeving, getuigen van de liefde van God. Dat past beter bij deze persoon en zal een beter resultaat voortbrengen. Als je weet welk temperament God je heeft gegeven, zegt dit iets over de manier waarop God je zou kunnen inzetten om zijn plan met de wereld te realiseren.

2. Welke gaven en talenten heeft God jou gegeven?
Ten tweede mag je ontdekken waar je gaven en talenten liggen. Als je bent geschapen volgens Gods plan, ligt het voor de hand dat God jou een opdracht geeft die bij je past en waarvoor Hij je de nodige gaven en talenten heeft gegeven. Als dit waar is – en met mijn hele hart geloof ik dat -, dan kun je het ook omdraaien: als je weet waar je gaven en talenten liggen, kan dit je helpen Gods plan voor je leven te ontdekken. Iemand die niet muzikaal is, zou moeten weten dat God hem niet roept om aanbiddingsleider te worden. Als je weet welke gaven en talenten God je gegeven heeft, ontdek je hóe God je wil inzetten om zijn droom te realiseren. Tot zover voor vandaag. Volgende week pakken we het weer op!

Met dank aan: Vrijzijn.nl

(16-8-22)