Laatste nieuws:

Week van Gebed 15 – 22 januari 2017
Van 15 t/m 22 januari is de Week van Gebed.
Wij willen als kerk en gemeente van Christus hier aan mee doen. Missie Nederland heeft dit jaar als thema:
Jouw hand, mijn glimlach.
N.a.v. 2 Corinthiërs 5: 14-20.
Wat ons drijft is de liefde van Christus.

Het thema voor dit jaar is “Verzoening”. Stap voor stap volgen we Paulus’ woorden over de liefde die ons drijft. We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeenbrengt.
Zondag 15 en 22 januari besteden we in de dienst aandacht aan de Week van Gebed. Op woensdagavond 18 januari om 19.30 uur is er een gebedsviering in onze kerk. M.m.v. Sing Out. Allen van harte welkom.
Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl
Met vriendelijke groet, Alice Teunissen en Netty Dellebeke.

Garderen’s got Talent
Zondagmorgen 22 januari wordt het eindbedrag bekend gemaakt van de actie: Garderen’s got Talent.
Van de opbrengst gaat ook een deel naar het kinderhospice in Barneveld.

Gebed gevraagd
Bij het kopje voorbede en aandacht worden de gemeenteleden genoemd waarvoor gebed gevraagd wordt. In deze Week van Gebed willen we u vragen om voor hen te bidden en ook voor diegene te bidden die niet genoemd worden maar wel gebed nodig hebben omdat zij met ziekte en eenzaamheid geconfronteerd worden.

Onze Verre Naaste
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ook in 2017 gaat de OVN (Onze Verre Naaste) weer elke maand één goed doel centraal zetten die ze financieel gaat steunen.
Er wordt o.a. voor gecollecteerd met de maandelijkse collecte die de OVN heeft maar ook uw giften zijn van harte welkom op NL 87 RABO 0393 1284 31. T.a.v. OVN Gereformeerde Kerk Garderen. (duidelijk het doel vermelden)
De OVN kan zonder u geen doelen financieel steunen, dus als u nog suggesties heeft horen wij dat graag!
In de maand januari staat Nepal centraal, en vandaag is al de collecte. In het gemeentenieuws staat een uitgebreider stukje.

Afscheid
Volgende week zondagmorgen 22 januari nemen we in de dienst afscheid van Peter Klop als voorzitter van de kerkenraad.

Gezocht: Stuurgroep leden VBW
Met grote spoed worden er 3 stuurgroep leden voor de VakantieBijbelWeek gezocht. De voorbereidingen gaan al van start en vanuit de Gereformeerde Kerk is er niemand lid van de stuurgroep. Meld u hiervoor aan!
Meer info en aanmelding bij de kerkenraad.

Zoektocht nieuwe ambtsdragers
In het gemeentenieuws kunt u lezen dat Peter Klop stopt als voorzitter van de kerkenraad. Dit vinden wij als kerkenraad heel jammer maar we respecteren zijn keuze.
Wij zijn als kerkenraad blij dat Herman Roozenbeek deze taak tijdelijk wil overnemen t/m mei 2017. Dit betekend wel dat we als gemeente nu al op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter. Ook stoppen per mei 2017 Ina Snapper als diaken, Reino en Cornelieke Wentzel als jeugdouderlingen en Hans Kroon als wijkouderling. De komende tijd kunt u namen indienen voor de diverse ambten. We vragen u ook uw gebed hiervoor. Met vriendelijke groet, de kerkenraad.

Voorbede én aandacht voor:

 • Daan Snapper
 • Mevr. Bos-de Goederen
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week

  Liefde zoekt het geluk van de ander

  1 Corinthiërs 13:5 Liefde, zij zoekt zichzelf niet,

  Het woord liefde en houden van heeft vele betekenissen in onze spreektaal. Maar bijna nooit wordt daar de goddelijke Liefde mee bedoeld. Het heeft in bijna alle gevallen te maken met de egocentrische liefde. Het verlangen naar gevoel. Het is liefde op zichzelf gericht. De voorwaardelijke liefde.
  De goddelijke liefde is in het geheel niet bezig met zichzelf maar zoekt juist het geluk van de ander en is pas gelukkig als de ander dat is. Ongeacht of zij wordt beantwoord of niet.
  Deze goddelijke liefde kent wel pijn, en verdriet, maar zij houd daardoor niet op lief te hebben. Zij blijft geven. Dit is alleen mogelijk als de Liefde wordt aangevuld uit een onuitputtelijke Bron. God is Liefde van het gevende soort. Die altijd blijft stromen naar de ander onafhankelijk of zij wordt beantwoord of wordt geaccepteerd of niet. God kent wel pijn en verdriet van afgewezen liefde want Hij verlangt naar relatie met jou en mij maar Zijn liefde wordt daardoor niet minder. Hij blijft geven totdat wij Zijn liefde niet meer kunnen weerstaan en tot overgave komen. Deze Liefde doet soms pijn omdat wij ons niet waardig voelen, en daardoor deze Liefde afwijzen. Maar ten diepste is dat hoogmoed. Het niet willen erkennen van onze fout. Het is niet Gods Liefde die tekortschiet maar het is onze hoogmoed die ons verhinderd Zijn helende Liefde ten volle toe te laten. In de mate waarin wij leren de goddelijke Liefde in ons leven toe te laten, in die mate kunnen wij haar ook doorgeven aan anderen die deze Liefde zo hard nodig hebben.

  Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

  Gebed

  Hemelse Vader, Bron van Liefde,

  U bent Liefde. Uw Liefde heeft mij geschapen. In Uw Liefde ben ik verwekt. U heeft mij gewenst en naar mij verlangt met Uw eeuwige Liefde. Vergeef mij dat ik zolang Uw Liefde heb afgewezen en niet heb durven aanvaarden.
  Nu ontvang ik Uw Liefde en verlang ik niks liever dan te zijn in Uw aanwezigheid en Uw Liefde door mij heen te laten stromen naar anderen opdat ook zij worden opgenomen in Uw eeuwige Liefde. Opdat Uw eeuwige Liefde beantwoord wordt en Uw verdriet vervuld zal worden in eeuwige vreugde. Opdat de hele schepping vol mag zijn en zich mag baden in Uw eeuwige Liefde zoals Uw zoon Jezus Christus Uw Liefde aan ons heeft geopenbaard. Ik dank U dat U Uw zoon heeft gegeven om mijn leven te helen en te bevrijden zodat ik als een vrij kind van U mag leven in Uw Liefde.

  Amen.