Laatste nieuws:

Zondagavond 25 september ITL-dienst 19.00 uur
Zondagavond 25 september om 19.00 uur is er hier een ITL-dienst. Spreker is Arie de Rover. Jarenlang had Arie de Rover een ‘succesvol’ leven met een goede baan, een gezin en naar de kerk gaan op zondag. Totdat hij in een crisisperiode Gods genade ontdekte. Een religieus leven veranderde in een relatie met de Here Jezus.
Muzikale medewerking wordt verleend door Reyer.
Een piano, een rijtje gitaren, een paar hifi-speakers en een batterij apparatuur rondom zijn computer. De huiskamer van Reyer draait duidelijk om één ding: muziek! Hij is professioneel schrijver, zanger, muzikant en producer van liedjes met een christelijke inspiratiebron.
Allen van harte welkom!!

Avonddiensten
Vanaf 18 september zijn er geen reguliere avonddiensten meer in onze kerk. Wel zijn er iedere laatste zondagavond van de maand de ITL-Diensten om 19.00 uur.

Hartelijk Dank
Aan allen die ons afgelopen zondag na de dienst een warme handdruk, lieve woorden, kaart,
cadeaus, en alle goeds toe hebben gewenst.
Een lieve groet, Mirjam en Hennie.

MTB toertocht voor kinderhospice Barneveld
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de prachtige MTB toertocht ?? Snel doen dan. Op 15 oktober a.s. vertrekken wij om 13:30 vanaf de NAVOBI. Kosten zijn €10,- p.p. Opbrengst is voor het kinderhospice in Barneveld. Het beloofd een gezellige sportieve middag te worden. Geef je snel op bij Jantine, Marcel, Gerjan, Sandra, Hennie, Gert of Eveline. P.s. Helm verplicht. Met vriendelijke groet, Eveline Holdijk.

4One
Binnenkort gaat de 4One club ook weer starten, vanaf 16 jaar ben je van harte welkom bij 4One!
4One helpt jongeren om hun geloof te verdiepen en is bedoeld voor jongeren die willen groeien in hun relatie met God. Het stimuleert hen om geloofsvragen te delen met vrienden en helpt hen te groeien als christen.
Woensdagavond van 18.30 tot uiterlijk 21.30 uur komen we bij elkaar in de Bunker van de kerk. We koken en eten samen tot ongeveer 20.00 uur. Daarna doen we een spel, een Bijbelstudie, we kijken een film, gaan er op uit of kletsen gewoon. 1e Avond is woensdag 28 september.
Groet van Chantal en Gerard.

Gideon
Hallo mannen van Gideon. Terwijl ik aan het nieuwe Gideon seizoen 2016/2017 denk en dit bericht aan het schrijven ben is het buiten bloedje heet. Wij, Reijer en ik, willen jullie even laten weten dat het nieuwe seizoen start op vrijdag 7 oktober om 20.00 uur in de bunker. Het is goed om te weten dat de volgende avonden zijn op: 4 november, 2 december. Het nieuwe jaar beginnen we op 6 januari en vervolgens op 3 februari, 3 maart, 7 april en de laatste avond is op 12 mei. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. Belangstelling? Neem dan even contact op met Reijer Wentzel of Hans van Hemel. Wij hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn op deze leerzame en ook gezellige avonden. Tot ziens.
Groet Reijer en Hans.

Van de Vrouwengespreksgroep !
We hopen weer van start te gaan na onze startzondag en wel op woensdag 28 september a.s.
We beginnen zoals gewoonlijk om 9.30 uur.
Daarna is er elke 2e woensdag van de maand weer een bijeenkomst.
We willen op de 28e terugblikken op afgelopen zomer onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers en even gezellig bijpraten.
Op deze ochtend krijgen jullie de nieuwe agenda voor het komende seizoen.
We hopen dat jullie er weer zin in hebben en we zien uit naar jullie komst.
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom !
Groet van Maartje en Coby.

Voorbede én aandacht voor:

 • Marianne Hoogvliet
 • Mevr. Jansen-Moerkerken
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week


  Liefde kun je voelen

  1 joh 1: We willen jullie vertellen over het Levende Woord. Het Levende Woord was er al vanaf het begin. We hebben Hem gehoord, met onze eigen ogen gezien en met onze eigen handen gevoeld.

  Johannes, ookwel de liefdesapostel genoemd, heeft bovenstaand vers geschreven. Johannes heeft drieneneenhalf jaar met Jezus opgetrokken en heeft gezien en vooral gevoeld en ervaren wat liefde is. God is Liefde. Jezus heeft deze Liefde van God tot expressie gebracht. Johannes heeft deze Liefde van God via Jezus gevoeld en ervaren in zijn leven in zijn omgang met Jezus. Als Johannes tekort schoot, faalde, fouten maakte, ziek was, angst of verdriet had, dan was Jezus daar voor hem. Hij ervoer Liefde, compassie, bewogenheid, aandacht, interesse en daadwerkelijke hulp waar nodig van Jezus. Jezus gaf Johannes hoop, onderwees hem in liefde, corrigeerde Johannes op liefdevolle wijze waar nodig en bemoedigde Johannes als hij het even niet zag zitten of een fout maakte. Jezus zorgde voor voedsel, kleding, onderdak, financi�n en alles wat nodig was in het dagelijks leven. Jezus was er voor Johannes om hem tot volle ontplooiing te brengen tot zijn goddelijke bestemming. Jezus heeft Zijn leven ingezet voor Johannes en ging daarin tot het uiterste. Het enige wat Jezus van Johannes vroeg was om Hem te volgen waar Hij ook heen ging.
  Zo ziet liefde eruit. Liefde is geen woordje, het is een levenswijze. Liefde zet zich in om de ander gelukkig te maken.
  Met dezelfde Liefde waarmee Jezus Johannes heeft liefgehad heeft Jezus ook jou lief!
  Als jij net als Johannes Jezus volgt, in Zijn voetstappen wandelt, dan zul je ook net als Johannes de Liefde van Jezus gaan ervaren.
  Je gaat Zijn Liefde ervaren door zelf ook de weg van de Liefde te bewandelen en vanuit Gods Liefde je leven in te zetten voor anderen op een voelbare, tastbare wijze.

  Gebed

  Heer Jezus,

  Ik dank U dat Uw Liefde zo tastbaar en voelbaar is en niet alleen woorden zijn. U bent er voor mij en zorgt voor mij en maakt dat ik tot volle ontplooiing kom. U vergeeft mij en bemoedigd mij als ik faal en tekortschiet. U zorg voor alles wat nodig is in mijn leven om vruchtbaar te leven voor U. Als ik maar dicht bij U blijf schuilen en U blijf volgen in mijn leven.
  Help mij om Uw Liefde zichtbaar en voelbaar te maken in mijn leven voor anderen.
  Opdat mensen in mijn leven Uw liefde mogen voelen en ervaren door mijn leven heen.
  Geef mij kracht en onderwijs mij om Uw Liefde tastbaar door te geven in mijn leven.

  Amen