Houd moed – heb lief

kerkmet vlag 2020 2
Aan de voorkant van onze kerk hangt een vlag met daarop de tekst : Houd moed & Heb lief!
Met deze woorden willen wij onze samenleving ondersteunen in deze turbulente tijd.
De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze vlag. ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal)

Het is de liefde die ons moed geeft !

Wat zou het prachtig zijn om te zien dat deze woorden in vele straten en op vele manieren mensen bemoedigen en inspireren!

—————————————————————————————————————————————————————

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Tot september is er geen autodienst, kinderoppas en kindernevendienst. De kinderen zijn natuurlijk wel welkom in de eredienst.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk alsmede ook een samenvatting hiervan.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

 

Kerkdienst en het coronavirus
De kerk mag een vindplaats zijn om te horen over geloof, hoop en liefde. Omdat we veel waarde hechten aan de verkondiging heeft de kerkenraad besloten om in de afgelopen maanden wel kerkdiensten te houden met beperkende maatregelen.
Maar i.v.m. een oproep vanuit het St. Jansdal ziekenhuis om alleen maar online diensten te houden hebben we daar nu gehoor aan gegeven, dus is er besloten om t/m 31 januari 2021 alleen nog maar Online diensten te verzorgen.
U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

17-24 januari 2021
Week van gebed voor eenheid
#blijfinmijnliefde

Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.

In deze week doen de Hervormde Gemeente Garderen en de Gereformeerde Kerk Garderen gezamenlijk mee met deze Gebedsweek.

Op zondag 17 en 24 januari is er in beide kerken een kerkdienst.
In de Hervormde Gemeente om 09.30 uur in de Kruimelstaete. In de Gereformeerde kerk om 10.00 uur. Beide diensten zijn live of op een later moment thuis te volgen via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/833-Hervormde-Gemeente-te-Garderen

https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Vanwege de beperkende omstandigheden door de lockdown kan de gebedsweek niet plaatsvinden zoals die in eerste instantie is georganiseerd. Daarom hebben we een alternatief programma gemaakt, zodat de gebedsweek toch doorgang kan vinden. Gebed is onmisbaar, zeker nu.
Net als vorig jaar tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er weer een soort gebedsketting worden gehouden. Dat betekent dat we met elkaar het gebed aaneenrijgen, doordat steeds iemand een uur bidt, en het gebed als het ware doorgeeft aan de volgende bidder. In de Ruimte achter de kerk wordt een gebedsplek ingericht waar je het gebedsuur kan doorbrengen, maar thuisbidden mag natuurlijk ook.
Misschien lijkt een uur bidden wel erg lang. Eigenlijk moet je het zien als een uur tijd vrijmaken om met God te zijn. Dat kan je invullen door uit de Bijbel te lezen, te bidden, een mooi lied te luisteren, etcetera. Afgelopen jaar deden ook kinderen mee door bijvoorbeeld van hun gebed een tekening te maken. Enfin er zijn dus meerdere mogelijkheden om mee te doen. Er wordt een rooster gemaakt waarop ingeschreven kan worden.
Doe je mee?
Daarnaast zijn we van plan om enkele online bijeenkomsten te houden die we via Zoom zullen doen. Dat is een online platform waarbij de deelnemers actief mee kunnen doen. Zo kunnen we toch gebedsbijeenkomsten houden, zonder fysiek bij elkaar te komen. Verder informatie hierover volgt nog.
We maken deze week gebruik van een boekje waarin voor iedere dag een Bijbelgedeelte staat en gebedspunten. Ook voor de kinderen is er een gebedsboekje. Dus ook als u niet naar een gebedsuur komt kunt u thuis meedoen met deze Gebedsweek.
Wilt u een boekje ontvangen neem dan contact op met:
Netty Dellebeke, 06-30177017 nettydellebeke@xs4all.nl

We zien uit naar een gezegende Week van Gebed voor eenheid!!
Met vriendelijke groet,
Everdien ter Harmsel en Netty Dellebeke.

Actie Geluidsinstallatie en Kerkbalans 2020
We willen de leden die spontaan op onze oproep hebben gereageerd door een bijdrage te geven voor het vervangen van de geluidsinstallatie bedanken. Helaas blijkt de noodzaak om hier iets aan te gaan doen steeds duidelijker onder andere ook tijdens de zondagse video kerkdiensten. Het jaar loopt weer ten einde en we willen daarnaast ook allen bedanken voor de reeds gedane betalingen aan VVB, giften en verdere bijdragen. Wel willen we aandacht en de leden vragen om toegezegde bijdragen en of resterende delen hiervan zo mogelijk in december over te maken. Tot vervelends aan toe doen we nogmaals een beroep op vele leden die ondanks herhaalde verzoeken tijdens afgelopen jaar geen enkele bijdrage hebben gedaan of in vertrouwen naar ons hebben gereageerd.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Herman Roozenbeek voorzitter CvK.

——————————————————————————————————————————————————–

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Ada Franken-de Winter
•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
•    Dhr. Willem Mulder
•    Gerard Teunissen

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!
En natuurlijk vinden Scott en Remco het ook nog steeds leuk kaartjes te ontvangen!

Kaartje voor Scott
Scott is rolstoelafhankelijk en zit op dit moment thuis omdat hij niet naar de dagbesteding kan. Hoe leuk zou het voor hem zijn om nu als afleiding een kaartje van u te ontvangen!

Kaartje voor Remco
Remco woont in het Thomashuis in Apeldoorn, en mag geen bezoek ontvangen. Wat mist hij zijn ouders en alle contacten! Wat zou het leuk zijn als ook hij een kaartje van u mag ontvangen!

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Om over na te denken…

VERGEEF ANDEREN ALS JE NAAR VREDE VERLANGT

Vergeef anderen als je naar vrede verlangt. Niet vergeven leidt tot aanhoudende onrust. Je bent doorlopend bezig jezelf te verdedigen, voor jezelf op te komen en je gelijk te bevechten. Je blijft worstelen met negatieve gevoelens die je geestelijk en lichamelijk uitputten. Genoegdoening en vergeldingsdrang brengen je geen vrede. Door vergeving te schenken krijg je weer ruimte in je hoofd en in je hart. Vergeving schenken verandert onrust in vrede. Alles wat je is aangedaan neemt je niet langer in beslag. Toen Leonardo da Vinci zijn meesterwerk Het Laatste Avondmaal schilderde had hij hevige ruzie met een collega-kunstenaar. Nauwelijks in staat om zijn woede te bedwingen, besloot hij zich te wreken door het gezicht van zijn rivaal te gebruiken als model voor Judas de verrader. Toen hij vervolgens probeerde het gezicht van Christus te schilderen, merkte hij dat zijn boosheid en frustratie dit onmogelijk maakten. Pas toen da Vinci de andere kunstenaar vergaf en zich met hem verzoende, werd de blokkade opgeheven en ontving hij rust en vrede om zijn schilderij te voleindigen. Echte vrede komt voort uit het doen van Gods wil: ‘Kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geengiftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet’ (Hebreeën 12:12-15).

Uit het boek: Hoe vergeving schenken je leven verandert

Met dank aan Wilkin v/d Kamp
(22-01)