Houd moed – heb lief

kerkmet vlag 2020 2
Aan de voorkant van onze kerk hangt een vlag met daarop de tekst : Houd moed & Heb lief!
Met deze woorden willen wij onze samenleving ondersteunen in deze turbulente tijd.
De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze vlag. ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal)

Het is de liefde die ons moed geeft !

Wat zou het prachtig zijn om te zien dat deze woorden in vele straten en op vele manieren mensen bemoedigen en inspireren!

—————————————————————————————————————————————————————

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Tot september is er geen autodienst, kinderoppas en kindernevendienst. De kinderen zijn natuurlijk wel welkom in de eredienst.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk alsmede ook een samenvatting hiervan.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks

te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

Kerkdienst en het coronavirus
De kerk mag een vindplaats zijn om te horen over geloof, hoop
en liefde. Een aantal gemeenteleden verlangt ernaar om de
kerkdienst weer fysiek bij te kunnen wonen. De kerkenraad wil
hen die mogelijkheid bieden. Er kunnen dus weer, verspreid
over de hele kerk, maximaal 30 mensen de dienst bijwonen.
Daarbij nemen we de RIVM richtlijnen strikt in acht.
Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen. U kunt
deze dienst live zien of op een later moment via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-KerkGarderen

Samen op weg naar Pinksteren
Zoals jullie vorige week gelezen hebben op de Zondagsbrief, is
er de mogelijkheid om richting Pinksteren met elkaar meer te
leren over het onderwerp de Heilige Geest. Er hebben zich
inmiddels al heel wat mensen aangemeld en we zijn dus
afgelopen maandag begonnen via een Appgroep (lekker
coronaproof). Ik ga proberen iedere week een korte
samenvatting te schrijven over waar we van mogen leren.
Gewoon aanmelden bij de App groep kan natuurlijk ook
bij Eveline 06-25294185 dan ontvangt u iedere dag een
kort filmpje over dit onderwerp.

Onze eerste week ging over: De Heilige Geest is een persoon
en geeft ons kracht op verschillende manieren, We mogen een
levende relatie met hem opbouwen. Hij heeft een
persoonlijkheid die je herkent aan liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. We gaan van iedere vrucht wat leren. Deze
week was het Liefde, God is Liefde, Liefde is essentieel, zonder
liefde is er niets en Liefde zal altijd blijven bestaan. Probeer ook
naar de mensen om je heen te kijken met die liefde! Juist ook
naar mensen waar je een haakje bij voelt of waar de omgang
moeizaam gaat.
Vraag De Heilige Geest je te helpen om diegene met die liefde
te zien, en ja je beeld van die persoon zal werkelijk veranderen
zo mocht ik dat zelf ook ervaren. Ook de vrucht ‘Vreugde’
kwam aan bod. Als de Heilige Geest een plek krijgt in je leven
zal je vreugde ervaren, steeds meer. Dat zijn we als christenen
niet zo gewend om te lachen, geloven is een serieuze zaak en
dat stralen christenen ook uit. Door het werk van de Heilige
Geest kun je diepe vreugde gaan ervaren. Luister eens het lied:
Vreugde, vreugde louter vreugde! Prachtig!!! Ben je ook zo
nieuwsgierig geworden wat dit allemaal nog gaat brengen meld
je aan of lees met ons mee op de zondagsbrief of site. Met vriendelijke
groet, Eveline Holdijk

Actie Kerkbalans 2021 betalingen en toezeggingen
Op de Actie Kerkbalans 2021 heeft tot op heden bijna de helft
van de adressen (PE’s) gereageerd middels een toezegging per
email of door op een andere wijze hun beoogde bijdrage
kenbaar te maken. Ten eerste, wij zijn dankbaar voor al deze
toezeggingen en betalingen. We hopen en verwachten dat
alsnog een groot aantal van onze belijdende kerkleden aan hun
verplichtingen zullen gaan voldoen. Aan de PKN betalen we
ieder jaar een zgn solidariteits heffing voor ieder ingeschreven
belijdend lid, deze bedraagt € 5 per lid. Zo betalen onze trouwe
betalende kerkleden in feite, naast ook nog andere kosten, ca
10 € voor niet betalende leden. Naast het bij elkaar krijgen van
de benodigde financien door de Actie Kerkbalans 2021, hebben
we min of meer onverwachts inmiddels ca €15.000 moeten
investeren voor een nieuwe Beeld -en Geluidsinstallatie. Het
resultaat mag er wezen en is o.a. tijdens de wekelijkse diensten
te horen en te zien. Dit met grote dank voor de inzet van vele
vrijwilligers Echter ook hiervoor doen wij een beroep op u
vrijwillige bijdragen. Namens het College van Kerkrentmeesters,
Herman Roozenbeek voorzitter CvK

Vraag over fam. Warner
De koster van de Herst. Herv. gemeente en tevens beheerder
van de begraafplaats Craatshof vroeg ons om plaatsing van
bijgaand bericht.
Vraag vanwege stamboomonderzoek: Omstreeks 1956-1960
vestigde zich in ons dorp aan de Speulderbosweg 36 het
echtpaar Warner, afkomstig uit Nijmegen, waar Warner huisarts
was. Warner overleed op 19-06-1960 en zijn vrouw op 23-06-
1964. Zij liggen bij elkaar begraven op begraafplaats Craatshof
in Garderen. Zij kregen, vermoedelijk in de periode 1936-1940,
twee kinderen, Dirk en Elly. Is er iemand die iets over deze
familie weet of er nog contact mee heeft? Wilt u dan zo
vriendelijk zijn om contact met mij op te nemen. Dat kan via
mailadres: koster@hhggarderen.nl of op telefoonnummer 06-11294493. Kees Floor

Gezegende Paasdagen – Love Heals All Things

——————————————————————————————————————————————————–

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Mevr. Nel Borgen-van Vliet
•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
•  Gerard Teunissen

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!
En natuurlijk vinden Scott en Remco het ook nog steeds leuk kaartjes te ontvangen!

Kaartje voor Scott
Scott is rolstoelafhankelijk en zit op dit moment thuis omdat hij niet naar de dagbesteding kan. Hoe leuk zou het voor hem zijn om nu als afleiding een kaartje van u te ontvangen!

Kaartje voor Remco
Remco woont in het Thomashuis in Apeldoorn, en mag geen bezoek ontvangen. Wat mist hij zijn ouders en alle contacten! Wat zou het leuk zijn als ook hij een kaartje van u mag ontvangen!

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Om over na te denken…

DE GOEDE HERDER ROEPT JOU BIJ JE NAAM

Er zijn van die momenten in het leven dat je plotseling stilgezet wordt. Je verliest je baan, je gezondheid of een geliefde. Het leven valt stil en je beseft: vanaf nu wordt alles anders. De grote vraag is wat je op zo’n moment gaat doen. Hoe reageer je dan? Misschien word je boos, opstandig of lamgeslagen. Misschien vraag je jezelf af: ‘Waarom ik? Waaraan heb ik dit verdiend?’ Dat is geheel begrijpelijk, maar wanneer je hierin te lang blijft vastzitten, helpt het je niet verder. Integendeel, het verlamt. Grijp de mogelijkheid in de moeilijkheid aan om na te denken over wat en wie echt belangrijk is in je leven. Ik heb gemerkt dat als je stilgezet wordt, je dingen gaat ontdekken over jezelf die je nooit geweten hebt. Je gaat inzien waar je diep vanbinnen echt om geeft, wat en wie echt belangrijk voor je is. Laat je niet meeslepen door de wanhoop. In Gods ogen is een crisis ook een kans. Een kans om Hem (beter) te leren kennen. Zoveel mensen hebben tijdens de moeilijkste periode van hun leven God ervaren als nooit tevoren. Midden in de crisis leerden zij de Goede Herder kennen. Hij is degene die je ten diepste kent en weet waar je weg naartoe leidt. Ondanks de verwarring die je leven is binnengedrongen mag je je veilig voelen. God belooft er te zijn voor mensen die Hem nodig hebben. Hij laat mensen die stilgezet worden niet alleen. Als je wordt stilgezet, roept de Goede Herder jou bij je naam. In de stilte belooft Hij dat ook jij zijn stem zult verstaan.

Uit het boek: De goede Herder

Met dank aan Wilkin v/d Kamp
(08-04)