Laatste nieuws:

26 februari ITL-Dienst
Zondagavond 26 februari is er een ITL-Dienst om 19.00 uur. Spreker is Martin Brand en de muzikale medewerking wordt verleent door Gospelkoor Inspiration.
Allen van harte welkom!!

Cursus “Bouwen aan een biddende gemeente”
in de Hervormde gemeente.
Cursusavonden 21 februari, 7 en 21 maart vanaf 19.30 uur in de Kruimelstaete.
Deze cursusmodule is geschreven door drs. Jan Minderhoud, lid van de Werkgroep Gebed van het Evangelisch Werkverband.
De cursusmodule draagt dan ook de titel ‘Bouwen aan een biddende gemeente’ en bevat drie studies over gebed naar aanleiding van het Bijbelboek Nehemia.
Op de drie avonden wordt gesproken over:
Bidden, bouwen en strijden, Nood leert bidden
Bidden met grond onder je voeten.
Kosten: boekje ‘Bouwen aan een biddende gemeente’ € 5.45
Als u zich wilt opgeven voor deze cursus is dat heel eenvoudig via www.hervormdgarderen.nl te doen.

Kinderbiddag 8 maart
Op woensdag 8 maart is het Biddag. Het thema is: “God hoort”.
We horen en leren dat God ons altijd en in alle omstandigheden hoort en dat God trouw is.
Op deze dag is er voor alle kinderen van groep 5 t/m 8
‘s morgens in de Hervormde Kerk een viering. Het is geen officiële kerkdienst, maar een dienst die wordt georganiseerd door de Prins Bernard school.
De dienst begint om 09.15 uur.
Ook ouders en belangstellenden zijn van harte welkom!
Met elkaar willen we God danken, bidden, samen psalmen en andere liederen zingen en luisteren naar Zijn Woord.

MTB tocht 18 maart
Wegens het succes willen we graag op 18 maart nog een keer een MTB tocht organiseren.
We vertrekken om half 2 vanaf Camping de Rusthoeve in Garderen. Er zijn tochten van 25,30 en 40 km, inschrijfgeld 7,50 p.p. opbrengsten zijn voor de Kerk.
Wat zou het gezellig zijn om met veel gemeenteleden samen te fietsen. Graag even aanmelden bij Eveline of via holdijkeveline@gmail.com
Hopelijk tot ziens, groetjes Ellen, Jantine en Eveline.

Onze Verre Naaste
De OVN kan niet bestaan zonder u! Daarom zijn we ook bijzonder blij met uw suggestie(s) om een goed doel een maand in het zonnetje te zetten en het zo te steunen. De maand maart staat woon/zorgboerderij Klein Rhijnvis in het zonnetje. Zondag 5 maart is er hiervoor een collecte in de kerk, maar u kunt uw gift natuurlijk ook overmaken via de bank. NL 87 RABO 0393 1284 31 is het rekeningnummer. T.a.v. OVN Gereformeerde kerk Garderen. (duidelijk het doel vermelden)
In het gemeentenieuws en op de website vind u meer informatie over dit doel.

Stuurgroep leden VBW
Wat fijn dat Eveline Holdijk zich heeft opgegeven als stuurgroep lid voor de VakantieBijbelWeek!
De voorbereidingen zijn al van start gegaan maar we zoeken nog steeds 2 stuurgroep leden vanuit de Gereformeerde Kerk
Meld u zich hiervoor aan!
Meer info en aanmelding bij de kerkenraad.

Gebed gevraagd
Bij het kopje voorbede en aandacht worden de gemeenteleden genoemd waarvoor gebed gevraagd wordt. We willen u vragen om voor hen te bidden en ook voor diegene te bidden die niet genoemd worden maar wel gebed nodig hebben omdat zij met ziekte en eenzaamheid geconfronteerd worden.

Voorbede én aandacht voor:

 • Linda van Ommeren
 • Daan Snapper
 • Mevr. Bos-de Goederen
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week

  Liefde zoekt het geluk van de ander

  1 Corinthiërs 13:5 Liefde, zij zoekt zichzelf niet,

  Het woord liefde en houden van heeft vele betekenissen in onze spreektaal. Maar bijna nooit wordt daar de goddelijke Liefde mee bedoeld. Het heeft in bijna alle gevallen te maken met de egocentrische liefde. Het verlangen naar gevoel. Het is liefde op zichzelf gericht. De voorwaardelijke liefde.
  De goddelijke liefde is in het geheel niet bezig met zichzelf maar zoekt juist het geluk van de ander en is pas gelukkig als de ander dat is. Ongeacht of zij wordt beantwoord of niet.
  Deze goddelijke liefde kent wel pijn, en verdriet, maar zij houd daardoor niet op lief te hebben. Zij blijft geven. Dit is alleen mogelijk als de Liefde wordt aangevuld uit een onuitputtelijke Bron. God is Liefde van het gevende soort. Die altijd blijft stromen naar de ander onafhankelijk of zij wordt beantwoord of wordt geaccepteerd of niet. God kent wel pijn en verdriet van afgewezen liefde want Hij verlangt naar relatie met jou en mij maar Zijn liefde wordt daardoor niet minder. Hij blijft geven totdat wij Zijn liefde niet meer kunnen weerstaan en tot overgave komen. Deze Liefde doet soms pijn omdat wij ons niet waardig voelen, en daardoor deze Liefde afwijzen. Maar ten diepste is dat hoogmoed. Het niet willen erkennen van onze fout. Het is niet Gods Liefde die tekortschiet maar het is onze hoogmoed die ons verhinderd Zijn helende Liefde ten volle toe te laten. In de mate waarin wij leren de goddelijke Liefde in ons leven toe te laten, in die mate kunnen wij haar ook doorgeven aan anderen die deze Liefde zo hard nodig hebben.

  Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

  Gebed

  Hemelse Vader, Bron van Liefde,

  U bent Liefde. Uw Liefde heeft mij geschapen. In Uw Liefde ben ik verwekt. U heeft mij gewenst en naar mij verlangt met Uw eeuwige Liefde. Vergeef mij dat ik zolang Uw Liefde heb afgewezen en niet heb durven aanvaarden.
  Nu ontvang ik Uw Liefde en verlang ik niks liever dan te zijn in Uw aanwezigheid en Uw Liefde door mij heen te laten stromen naar anderen opdat ook zij worden opgenomen in Uw eeuwige Liefde. Opdat Uw eeuwige Liefde beantwoord wordt en Uw verdriet vervuld zal worden in eeuwige vreugde. Opdat de hele schepping vol mag zijn en zich mag baden in Uw eeuwige Liefde zoals Uw zoon Jezus Christus Uw Liefde aan ons heeft geopenbaard. Ik dank U dat U Uw zoon heeft gegeven om mijn leven te helen en te bevrijden zodat ik als een vrij kind van U mag leven in Uw Liefde.

  Amen.