Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks

te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

———————————————————————————————————————————————————————————————
Wist u dat de liturgie van de Eredienst elke zondag in de agenda staat?
————————————————————————————————————————————————————————————

Laatste nieuws:

U bent van harte welkom in de dienst!

Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen.
U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Koffiedrinken.
Straks na de dienst staat de koffie en thee weer klaar. Voor
de kinderen is er limonade. Wat fijn om elkaar na de dienst
te ontmoeten en na te praten over de dienst of over wat je
zoal bezighoud. Dat is “gemeente zijn”.
Allen van harte welkom!!

Bevestiging ambtsdragers

Vanmorgen worden Janneke van Hemel en Arjen van de Hoorn bevestigd als resp. diaken en jeugdouderling.
Wij wensen hen Gods zegen toe!

Examens
De afgelopen periode heeft voor veel jongeren in het teken gestaan van de examens. Een drukke tijd voor de jongeren vooraf, en na de tijd de spanning met betrekking tot de uitslag. Opluchting, blijdschap, teleurstelling, altijd komen er enorm veel emoties samen. Voor degene die geslaagd zijn: van harte gefeliciteerd!! Heb je een her, zet ‘em op, veel succes !! Voor degene die het niet gered hebben, echt balen. Laten we onze jongeren meenemen in onze gebeden!

Zomerzangavond 28 juni
De eerste zomerzangavond is 28 juni a.s.
Thema: Solo Deo Gloria (God alleen de eer)
m.m.v Chr. Interkerkelijk mannenkoor Fontanus
Putten. o.l.v. Evert van de Veen, op orgel speelt
Bert Elbertsen en de spreker deze avond is dhr. C. Hoogendoorn.
Aanvang is 19.30 uur. Toegang is gratis. Er is een collecte voor de gemaakte onkosten. Allen van harte welkom!
Bekijk hier de andere avonden!
——————————————————————————————————————————————————-

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• Mevr. Strijbos
• John en Annita Burger
• Dhr. Ab Timmer
• Fam. R. van de Brink
• Dhr. Henk van Blotenburg
• Dhr. Karel Postema,

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

 

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!

Bericht van overlijden
Zondag 29 mei kwam er een intens verdrietig bericht binnen de gemeente.
Timo van de Brink in de leeftijd van 17 jaar is overleden,
bij een verdriet als deze schieten woorden altijd te kort…
Zo jong, nog vol ideeën, zoals hij in het leven stond…en dan ineens zo’n tragisch einde.
Wij wensen de ouders, broer en familie veel kracht en sterkte toe.

Goedemorgen Gemeente
Na een geslaagde heupoperatie vrijdag 17 juni in de
St. Maartens kliniek ben ik dinsdag 21 juni verhuisd naar de
Klimop in Harderwijk, aangaande het verloop van herstel en
revalidatie mag ik hier blijven tot 28 juli, hopende dat ik
eerder weer in uw midden mag zijn.
Ik bid u allen Gods zegen toe.
Met vriendelijke groet, Karel Postema.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Preek van de week:

 

Was je kleren dagelijks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaringen 22:14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.

God is een heilig, zuiver en rein God. Als we tot God willen naderen en Hem willen ontmoeten zullen we moeten zorgen dat we zelf ook rein en zuiver zijn.
Maar God houd toch van ons zoals we zijn?
Je dat is waar. Maar als mijn zoontje buiten heeft gevoetbald en hij helemaal onder de modder zit dat laat ik hem eerst zijn kleren uittrekken en zet ik hem onder de douche voordat hij mijn hele huis vies maakt.
Zo is het ook met God. We mogen bij Hem komen zoals we zijn maar het eerste wat we moeten doen is ons laten schoonwassen. Anders bevuilen we Zijn hemels paradijs. Willen we ons niet laten schoonwassen dat kunnen we niet binnengaan.
We kunnen onszelf reinigen door eerlijk en oprecht onze fouten te erkennen en toe te geven en vergeving te vragen en Jezus te vragen ons ervan te reinigen. Als we vanuit deze houding tot God naderen worden we van harte welkom geheten in Zijn koninkrijk.
Kleren worden iedere keer weer vuil door het gebruik. Daarom moeten we steeds opnieuw onszelf vernederen en vergeving vragen opdat Gods Heilige Geest in ons kan blijven wonen.

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:6-9 )

Met dank aan: LeveninGod.nl

(28-6-22)