Laatste nieuws:

——————————————————————————————————————————————–

Wist u dat elke zondag de liturgie in de agenda staat?! Dat is bijvoorbeeld handig bij het mee/terugluisteren!
—————————————————————————————————————————————————————

Zondag 5 april is er een dienst in de kerk.

Volgens de richtlijnen van deRIVM en opgenomen in de noodverordening mag er een dienst gehouden
worden.
Zie onderstaand bericht:
De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat bij kerkdiensten maximaal 30
personen aanwezig mogen zijn, waarbij de algemene richtlijnen (zoals ten
aanzien van hygiëne, 1,5 meter afstand en geen samenscholingen voor en
na de diensten) in acht genomen moeten worden.
Dus blijf thuis als:
– U valt in de risico groep, personen > 70 jaar
– In uw gezin iemand ziek is
– U hoest en / of verkouden bent
– U > 38.0 graden koorts heeft
– U niet zeker weet of u wel mag komen, neem het zekere voor het
onzekere en blijft u dan thuis.

De dienst is zondagmorgen live te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl
We vragen u om zo de dienst mee te beleven.
Zo ervaren we toch de eenheid met elkaar en in Christus.

Verder zullen wij nog de volgende maatregelen nemen :
• de deur staat open zodat u geen deurklink hoeft vast te pakken
• geef elkaar geen hand
• houdt afstand van elkaar – houdt een bank leeg voor en achter u
• geef geen rolletjes snoep of dergelijke door
• collecteren zal bij de uitgang geschieden zodat u geen collectezak door hoeft te geven
• het koffiedrinken na de dienst gaat niet door.
Het is een moeilijke besluit en achteraf kan pas worden bepaald of we de juiste keuze hebben gemaakt.
Toch vertrouwen wij erop dat wij hiermee een weloverwogen besluit hebben genomen.
In Christus verbonden
Uw Kerkenraad

Beste Gemeenteleden
We maken een bijzondere tijd mee. Dat merken we ook als kerk. Door de maatregelen van de overheid kunnen we niet op een gebruikelijke manier bij elkaar komen. Kerkdiensten zijn anders, gemeentegroeigroepen komen niet meer fysiek bij elkaar, pastorale bezoeken worden niet gedaan, vergaderingen afgelast.
Als gemeente worden we uitgedaagd met al deze dingen creatief om te gaan. En dat gebeurt ook! Er is een groep pastorale bezoekers die met elkaar een verdeling hebben gemaakt om de ouderen in de gemeente wekelijks even te bellen. En het blijkt dat gemeenteleden elkaar zelf ook bellen om het contact te houden en er voor elkaar te zijn als het nodig is. Mooi om op deze manier de onderlinge betrokkenheid in de gemeente te mogen zien groeien en functioneren.
Hierbij nog wat tips:
1.
Zit je met jonge kinderen thuis, dan is dit misschien een leuke tip. Op de site www.creatiefkinderwerk.nl worden ideeën voor thuis gratis beschikbaar gesteld.
2.
Hoe kun je als groeigroepen toch contact houden? Elke groep heeft zo’n beetje contact via een groepsapp.
Misschien is het een idee om via de whatsapp groep, of via een skype verbinding met elkaar toch een groepsmoment te houden. Vooral samen bidden is, zeker in deze tijd, een belangrijke activiteit! Zit je niet op een groeigroep, en wel behoefte aan contact? Stuur even een berichtje naar scriba@gereformeerdekerkgarderen.nl of neem contact op met 1 van de ouderlingen.
3.
Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de buurt, het dorp, de omgeving? Als kerk mogen we in deze tijd van angst en onzekerheid juist laten zien dat er hoop is. Heel makkelijk kun je dat vorm geven door iets te doen voor een ander. Er zijn initiatieven om boodschappen te doen voor ouderen of mensen die de deur nu niet uit kunnen. Maar ook een kaartje met een bemoediging door de bus van een (wellicht ongelovige) buurman of buurvrouw is een mooi gebaar. Wees creatief.
Het schijnt dat mensen die het Coronavirus hebben twee of drie anderen besmetten. Laten wij als kerk juist nu een veel grotere groep ‘besmetten’ met de boodschap van hoop.
Juist ook in deze veertigdagen tijd!
Jezus heeft ziekte en dood overwonnen!

Programma Stille week – Pasen
We gaan de stille week tegemoet. Dit jaar gaat het anders dan andere jaren, zoals zoveel dingen anders zijn op dit moment. Deze week volgen we de gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van de Here Jezus. We doen dat dit jaar in verbondenheid met Israël.
Jezus vierde als Jood de grote feesten in Jeruzalem. Juist op deze feesten openbaarde Hij waarom Hij op aarde was, en gaf Hij een nieuwe betekenis aan deze feesten. Zo ook het Pascha. Tijdens de Pesach werd een maaltijd gehouden waarop Israël de bevrijding uit de slavernij herdacht en vierde. De betekenis van deze maaltijd heeft Jezus verandert toen Hij het Heilig Avondmaal ingesteld. Er staat echter nergens dat wij die maaltijd niet meer moeten houden. Eigenlijk heeft de kerk met het Heilig Avondmaal slechts een klein deel van deze rituele maaltijd overgehouden. Wij willen dit jaar, samen met Israël, deze maaltijd houden. Daarbij vieren we de betekenis van het Avondmaal zoals Jezus die heeft ingesteld. Volgens de Joodse kalender wordt de Pesach maaltijd gehouden op de 10e Nisan. Dat is dit jaar op woensdag 8 april. Daarom zullen wij komende week niet op donderdag, maar op de woensdag het Avondmaal vieren in de vorm van de sedermaaltijd.
Het gaat dus anders dan andere jaren.
Het programma voor dit jaar is als volgt:
Woensdag 8 april 19:30 uur:
Sedermaaltijd / Heilig Avondmaal.
Hoe gaan we dit doen? In de kerk wordt de tafel gedekt en stap voor stap kunt u thuis meevieren. In de bijlage (volgt maandag 6 april!!!) staat beschreven hoe dat gaat en wat u nodig heeft.
Donderdag 9 april: geen bijeenkomst in de kerk.
Neem een moment van bezinning voor uzelf.
Vrijdag 10 april 19:30 uur: (online) kerkdienst
Over de betekenis van het lijden en sterven van Jezus.
Centraal staat Jesaja 53.
Zaterdag 11 april: geen bijeenkomst in de kerk.
Neem een moment van bezinning voor uzelf.
Zondag 12 april 10:00 uur: (online) kerkdienst.
Het feest van de overwinning.
Thema: Jezus Overwinnaar!

Liturgische bloemschikking
6e Zondag in de 40 dagentijd.
Palmpasen
Vandaag de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Met gejuich en met palmbladeren word Hij onthaald, als Koning. De palmtak staat symbool voor het begin van deze stille week.

Vasten in week 7 van de 40-dagentijd
Tijd met God
Breng deze week meer tijd door met God. Dit kan bijvoorbeeld door gebed, Bijbellezen of een stiltemoment te zoeken.
Blijft u ook nog meesparen voor het 40 dagentijd Kerk in Actie project, scholing voor kinderen in India?

Aandragen namen nieuwe ambtsdragers
U kunt nog altijd namen aandragen voor nieuwe ambtsdragers (scriba, ouderling-kerkrentmeester, diaken). Geef de namen door aan de scriba per post, Dorpsstraat 2-3, 3886 AS Garderen of per mail: scriba@gereformeerdekerkgarderen.nl

Beste gemeenteleden
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Garderen maakt het volgende bekend :
De kerkenraad is voornemens een beroep uit te brengen op ds. Ard-Jan Gijsbertsen uit Ermelo voor een 50% betrekking
Nu denkt u meteen : “maar ds. Ard-Jan Gijsbertsen is toch al onze predikant?”
U heeft daar gelijk in. Maar de manier waarop ds. Ard-Jan Gijsbertsen aan onze gemeente verbonden is, was een soort noodgreep. Er was namelijk verzuimd om toestemming vanuit de classis te vragen. Bij deze toestemming hoorde ook een financiële toets. De intrede van ds. Ard-Jan Gijsbertsen was al gecommuniceerd maar deze administratieve zaken konden niet sneller. Als noodgreep is toen ds. Ard-Jan Gijsbertsen in algemene dienst gekomen van de PKN. En eigenlijk gedetacheerd bij ons in Garderen. Een noodgreep die we recht wilden zetten. Daarom is alsnog toestemming gevraagd en gekregen van de classis. Indien u bezwaren heeft tegen dit voorgenomen besluit verzoek ik u nadrukkelijk om contact op te nemen met mij. Dat kan via een brief, via de telefoon of een email op voorzitter@gereformeerdekerkgarderen.nl
Vanzelfsprekend zal hier vertrouwelijk mee omgegaan worden.
Indien er op Goede Vrijdag 10 april geen bezwaren zijn binnen gekomen zal op 14 april een
officieel beroep worden uitgebracht. Dominee Ard-Jan Gijsbertsen heeft dan nog bedenktijd
en we gaan er dan maar vanuit dat de liefde wederzijds is en hij het beroep aanneemt.
Van dat verdere verloop houden wij u op de hoogte.

Hervormde PKN Gemeente Garderen
De komende tijd zal ook de Hervormde PKN Gemeente van Garderen hun kerkdiensten in ons kerkgebouw houden.
(Wel met de restricties en aanbevelingen van het RIVM).
Op zaterdagavond vindt er een opname van de dienst plaats welke op zondagmorgen wordt uitgezonden.
Zondagmiddag om 16.30 uur is er ook een dienst en deze dienst is ook live te volgen.

Collecte via de GIVT-app, geven zonder contant geld.
Geven in elke situatie, dat is waar Givt zich voor inzet. Of je nu wil meedoen aan de collecte in de kerk, aan de deur of via het scherm waarop je de livestream kijkt.
QR-code
Geef door middel van een QR-code
1. Kies het bedrag dat je wil geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor geven met een QR-code
4. Nu goed mikken, richt je camera op de QR-code en… Gelukt!
De Givt-app herkent de QR-code en weet nu aan wie jij je gift wilt geven. Als je een internetverbinding hebt, wordt je gift direct verstuurd. Zonder internetverbinding wordt je gift eerst opgeslagen. Zodra je weer verbonden bent met internet en je opent de Givt-app, wordt je gift alsnog verstuurd.
Je gift wordt na twee werkdagen van je rekening afgeschreven.
Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.
Alle informatie is ook te vinden op: https://www.givtapp.net

Herinnering Actie Kerkbalans 2020
Als het goed is heeft u onlangs op het huisadres een boekje Actie Kerkbalans 2020 ontvangen met het verzoek deze na doorlezen in te vullen en te retourneren.
Een aantal leden heeft dit bijdrage-formulier inmiddels ingevuld en ingediend via e-mail of de “kist 2020” in de hal van de kerk.
Wij verzoeken de overige leden ook in de komende week het bijdrageformulier te willen invullen en in te dienen.
Uiteraard zijn wij bereid op mogelijk nadere vragen te antwoorden of u alsnog een boekje te overhandigen wanneer u geen boekje hebt ontvangen.
Namens de Kerkrentmeesters, Herman Roozenbeek.

———————————————————————————————————————————————————————-

 Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Ada Franken-de Winter
•   Dhr. W. Hoogendoorn
•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• Annette Krijgsman (Sing Out),

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

Bedankt!!
Beste gemeenteleden van de Gereformeerde kerk Garderen.
We willen jullie bedanken voor de vele prachtige kaarten die gestuurd worden naar Remco de Bruin en de andere bewoners en medewerkers van het Thomashuis in Apeldoorn.
Iedereen geniet zichtbaar van de vele kaarten die ze krijgen.
Dat is bemoedigend voor de bewoners en de medewerkers maar ook voor de familieleden van de bewoners. Laten we hen allen niet vergeten in deze verwarrende tijd en laten we kaartjes blijven sturen.
Het adres is: Hoenderparkweg 8, 7435 GT, Apeldoorn.
Nogmaals dank, ook namens Everdien en Eddy de Bruin.
Met vriendelijke groet,
Bewoners en medewerkers Thomashuis Apeldoorn.

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Om over na te denken…

Hij heeft oog voor ons allemaal

God houdt van alle mensen. Hij heeft oog voor ons allemaal. God ziet alle mensen op hetzelfde ogenblik, zo groot is Hij: ‘De Heer ziet wat er overal gebeurt, Hij slaat de mensen gade, de goeden en de slechten’ (Spreuken 15:3, GN). God houdt zijn blik aandachtig op alle mensen gevestigd, omdat Hij in ieder mens op zoek is naar iets van Hemzelf. Alle mensen zijn naar zijn beeld geschapen. In ieder mens is iets van God terug te vinden. En daar is God naar op zoek. Om erop in te haken. Om de mens naar zich toe te trekken.
 
In Gods ogen is ieder mens kostbaar omdat hij door Hem is geschapen als een potentiële beelddrager van God. God laat zijn ogen voortdurend over de aarde rondgaan om iedereen hulp te bieden die naar Hem opziet. Hij zoekt naar oprechte harten, naar mensen die doen waarvoor ze geschapen zijn. Mensen die op zoek zijn naar hun Schepper, omdat Hijzelf dit godsverlangen in hun hart heeft gelegd.
 
God heeft een groot hart. Er is ruimte voor iedereen. Hij houdt van alle mensen evenveel. Ongeacht hun ras, geslacht, afkomst, leeftijd, prestatie, religie, rijkdom of het ontbreken daarvan. Iedereen mag er zijn voor God, op basis van zijn onvoorwaardelijke liefde. Voor dat grenzeloos liefhebben van God is maar één verklaring: God ís liefde! Hij heeft lief omdat Hij liefheeft. Het feit dat Hij liefde is behoeft geen verklaring noch verantwoording. Het is er als een puur wonder. God heeft ons geschapen om zijn liefde aan ons kwijt te kunnen. Daarom zijn we met zo velen! Ieder mens is geschapen om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. God moet er niet aan denken dat wij zijn liefde zouden negeren. Onbeantwoorde liefde is hartverscheurend. God wil zich aan ieder mens bekend maken. Daarom zoekt Hij je steeds weer op, in welke positie of situatie je ook bent terechtgekomen.
 
Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen Hem leren kennen zoals Hij is.
 

Uit: Hoe God naar je kijkt (boek)

(8-4)