Laatste nieuws:

Onze Verre Naaste
De OVN (Onze Verre Naaste) steunt (financieel) verschillende doelen. Met de maandelijkse collecte, die de OVN heeft, wordt de opbrengst van die collecte verdeeld over de verschillende doelen die u (de OVN) steunt.
De komende tijd wil de OVN zich per maand richten op slechts 1 enkel doel, dit wisselt elke maand. De opbrengst van de maandelijkse collecte schenken we dan ook aan het doel wat die maand centraal staat. De maand mei steunen we Nepal met vandaag de maandelijkse collecte die dus speciaal en alleen voor Nepal is. Volgende maand is Trans World Radio (TWR) aan de beurt. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken via de bank. NL 87 RABO 0393 1284 31. T.a.v. OVN Gereformeerde kerk Garderen. (duidelijk het doel vermelden) Op de beamer in de kerk zal duidelijk worden aangegeven voor welk doel we op dat moment collecteren. Op 15 mei is er een extra collecte voor Esther Slagter!

Vakantiebijbelweek: 16-18 augustus!
Voor alle ouders en kinderen: Zet het vast in de agenda: Van 16-18 augustus organiseren wij (de Gereformeerde Kerk van Garderen en de Hervormde Gemeente van Garderen) weer de Vakantiebijbelweek in Garderen.
Het thema van dit jaar is ‘Aan tafel !!’
Het beloven weer 3 geweldige, mooie en gezellige dagen te worden! Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar is er leuk programma bedacht en we willen jou niet missen dus zorg dat je er bij bent! Net als elk jaar volgt er nog een folder en informatie over het programma.
Aan iedereen die de VBW een warm hart toedraagt:
Om te zorgen voor een TE GEKKE week, kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers! Zowel in de voorbereiding als tijdens de VBW kunnen we veel helpende handen gebruiken. Het is elk jaar weer een strijd om genoeg vrijwilligers te krijgen, en voor onze planning zou het heel fijn zijn al wat zekerheid daarin te hebben. Meld je dus aan als vrijwilliger bij één van de stuurgroepleden (Sandra Mouw, Leendert Breen, Jantine Kraai of Methilde Kevelam). Vrijwilliger zijn betekent overigens niet dat je alle dagen van de VBW aanwezig moet zijn (het mag natuurlijk wel). Ook als je 1 of 2 dagen beschikbaar bent, hopen we van harte dat je ons komt helpen. De vrijwilligers zullen worden uitgenodigd voor de Medewerkersavond.
Deze wordt op maandag 15 augustus gehouden in de tent van de Vakantiebijbelweek.
Heb je geen gelegenheid om daadwerkelijk te helpen? Een financiële bijdrage kunnen we zeer goed gebruiken.
Een eventuele donatie kan worden gestort op: rekeningnummer 1217.45368 t.n.v. Geref.Kerk Garderen – VBW.

EO Jongerendag 2016
Zaterdag 4 juni 2016 is het weer zover… De EO-Jongerendag! Ook dit jaar willen we met een groep vanuit Garderen deze dag bezoeken. Zit je in klas 1 of hoger, ga dan gezellig mee! Op dit moment hebben we al zo’n 20 aanmeldingen, maar er kunnen natuurlijk nog veel meer mensen mee!
Laat Cornelieke of Casper even weten als je mee wilt!

Vernieuwingsfestival 5 mei Evangelisch Werkverband (EW)
Op 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) is het EW Vernieuwingsfestival. Als christenen vieren we dat we bevrijd zijn; dat God ons heeft gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon (Kol 1:13).
Grote verwachting. Ben jij ook werkelijk vrij?
Het EW vindt gebed en ministry erg belangrijk. Het is namelijk een krachtig middel om je te bevrijden van datgene, wat je belemmert om te leven in vrijheid. We verwachten dat Gods Geest krachtig werkt in de momenten die we hiervoor in het programma hebben opgenomen.
Sprekers en muziek.
Willem J. Ouweneel, Erica Duenk, Arjan Plaisier en Hans Maat inspireren ons rondom het thema ‘VRIJ!’, waarbij we ons willen uitstrekken naar een ontmoeting met onze God als vrije mensen. We gaan zingen tot eer van onze Heer met de aanbiddingsband, bestaande uit o.a. André Bijleveld, Wilco van Esschoten, Arend Jansen, Denise Brand en Wilkin en Miranda de Vlieger.
Meer info en kaarten te bestellen via: www.ewv.nl

 
 

Voorbede én aandacht voor:

 • Marianne Hoogvliet
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week

  Liefde zoekt het geluk van de ander
  1 Corinthiërs 13:5 Liefde, zij zoekt zichzelf niet,
  Het woord liefde en houden van heeft vele betekenissen in onze spreektaal. Maar bijna nooit wordt daar de goddelijke Liefde mee bedoeld. Het heeft in bijna alle gevallen te maken met de egocentrische liefde. Het verlangen naar gevoel. Het is liefde op zichzelf gericht. De voorwaardelijke liefde.
  De goddelijke liefde is in het geheel niet bezig met zichzelf maar zoekt juist het geluk van de ander en is pas gelukkig als de ander dat is. Ongeacht of zij wordt beantwoord of niet.
  Deze goddelijke liefde kent wel pijn, en verdriet, maar zij houd daardoor niet op lief te hebben. Zij blijft geven. Dit is alleen mogelijk als de Liefde wordt aangevuld uit een onuitputtelijke Bron. God is Liefde van het gevende soort. Die altijd blijft stromen naar de ander onafhankelijk of zij wordt beantwoord of wordt geaccepteerd of niet. God kent wel pijn en verdriet van afgewezen liefde want Hij verlangt naar relatie met jou en mij maar Zijn liefde wordt daardoor niet minder. Hij blijft geven totdat wij Zijn liefde niet meer kunnen weerstaan en tot overgave komen. Deze Liefde doet soms pijn omdat wij ons niet waardig voelen, en daardoor deze Liefde afwijzen. Maar ten diepste is dat hoogmoed. Het niet willen erkennen van onze fout. Het is niet Gods Liefde die tekortschiet maar het is onze hoogmoed die ons verhinderd Zijn helende Liefde ten volle toe te laten. In de mate waarin wij leren de goddelijke Liefde in ons leven toe te laten, in die mate kunnen wij haar ook doorgeven aan anderen die deze Liefde zo hard nodig hebben.
  Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

  Gebed
  Hemelse Vader, Bron van Liefde,
  U bent Liefde. Uw Liefde heeft mij geschapen. In Uw Liefde ben ik verwekt. U heeft mij gewenst en naar mij verlangt met Uw eeuwige Liefde. Vergeef mij dat ik zolang Uw Liefde heb afgewezen en niet heb durven aanvaarden.
  Nu ontvang ik Uw Liefde en verlang ik niks liever dan te zijn in Uw aanwezigheid en Uw Liefde door mij heen te laten stromen naar anderen opdat ook zij worden opgenomen in Uw eeuwige Liefde. Opdat Uw eeuwige Liefde beantwoord wordt en Uw verdriet vervuld zal worden in eeuwige vreugde. Opdat de hele schepping vol mag zijn en zich mag baden in Uw eeuwige Liefde zoals Uw zoon Jezus Christus Uw Liefde aan ons heeft geopenbaard. Ik dank U dat U Uw zoon heeft gegeven om mijn leven te helen en te bevrijden zodat ik als een vrij kind van U mag leven in Uw Liefde.

  Amen