Laatste nieuws:

Dienst zondagavond 22 november
In deze avonddienst willen we terugdenken aan diegenen die ons ontvallen zijn. Allen van harte welkom.

Jaarlijkse bijdrage
Denkt u nog aan uw vrijwillige bijdrage van dit jaar?
Met vriendelijke groet,
Commissie van Beheer.

Commissie van Beheer
De Commissie van Beheer is nog op zoek naar een uitvoerend lid. Iets voor u/jou?
Voor meer informatie neem contact op met Arjen Kleijer

OVN’er gezocht!
Wij de commissie Onze Verre Naasten (Zending en Oost Europa
hulp, die groep die iedere maand een collecte heeft) zijn
opzoek naar versterking. Wilt u meedenken, meepraten en
meedoen met onze commissie dan horen wij dat graag.
Wij zijn geen vergader tijgers, zijn graag praktisch bezig en
willen vanuit onze passie voor de Heer, de naasten dienen. Er is
geen leeftijdslimiet! Zowel jong als oud is van harte welkom.
Namens de OVN alvast bedankt.
Hans Kroon, Willemieke van Middendorp, Ruud van Middendorp
en Hannie Schiffer.

Je bent van waarde voor de kerk
Wellicht heeft u een bijzonder moment gemist… vorige week kon iedereen € 10,- krijgen van de kerk. Niet bedoeld om in uw eigen spaarpot te stoppen, maar om in te zetten voor het ontplooien van uw talent. U bent namelijk van waarde voor de kerk. Ook in de toekomst willen wij kerk zijn en blijven voor Garderen en omgeving. Daar kunnen wij uw steun goed bij gebruiken. Hoe?
Denk bijvoorbeeld aan; u koopt voor € 10,- ingrediënten om een taart te bakken en vervolgens verkoopt u deze taarten voor meer dan € 10,-. Wij hopen dan dat u de volledige opbrengst, inclusief de oorspronkelijke € 10,-, weer terug levert aan de kerk. U kunt de opbrengst van uw talent verkoop (anoniem) deponeren in de talenten kist in de hal van de kerk. Wij zien de bijdrage graag uiterlijk 13 december tegemoet.
Meer informatie over deze bijzondere actie kunt u teruglezen in de flyer op de tafel in de kerk hal (naast de talenten kist).

 
 

Voorbede én aandacht voor:

  • Mevr. Jansen-Moerkerken
  • Mevr. A Franken
  • Mevr. J.J. Bos-de Goederen
  • Mevr. A de Bruin
  • Marianne Hoogvliet
  • Ds. D. Braam
  • Br. J.J. Moor

Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

 

 

Woord voor deze week

Wie zonder zonde is, werpe het eerst een steen.
Joh 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
Mensen brachten een op overspel betrapte vrouw bij Jezus. De wet van Mozes gebood een dergelijke vrouw te stenigen. Maar Jezus was gekomen om mensen genade en vergeving aan te bieden. Want wie zijn wij om een ander te veroordelen terwijl er ook zonde in ons eigen hart is. Jezus wilde mensen er zich bewust van maken dat zij die deze vrouw wilde stenigen zelf in hun hart ook zonde meedragen en daardoor ten diepste net zo schuldig zijn als deze vrouw. Door haar te stenigen zouden ze daarmee ook zichzelf veroordelen. Jezus kwam de boodschap van vergeving brengen. Jezus leert ons te bidden ‘vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’.
De mensen dropen een voor een af tot de vrouw alleen met Jezus overbleef. Toen sprak Jezus die als enige het recht had haar te veroordelen haar ook vrij en zei: ga heen en zondig niet meer.
Jezus biedt ons keer op keer vergeving aan met de bedoeling dat wij ook vergeving aanbieden aan onze naaste en leren van onze fouten zodat we steeds zuiverder gaan leven vanuit Zijn Liefde.
Genade is de ruimte die we van God krijgen om fouten te maken en te leren zonder dat er veroordeling is. Laten we zo ook de ander genade geven in plaats van veroordeling. Want niet de wet zal de wereld veranderen maar de Liefde die zelf van God hebben ontvangen en die we nu mogen doorgeven.

Gebed
Heer Jezus,Ik ben U oneindig dankbaar dat ik vergeving heb ontvangen van al mijn zonden. Ik dank U voor de genade waarin ik fouten mag maken zonder dat er veroordeling is.
Zo wil ik ook van harte vergeven een ieder die iets tegen mij heeft. Help mij ook om anderen niet te veroordelen vanuit een diep besef dat ik zelf ook niet volmaakt ben. Ik ben niet beter dan de grootste zondaar. Help mij om voor mensen die de mist ingaan te bidden om het zo voor hen mogelijk te maken tot inzicht te komen.
Help mij om niet in het oordeel te wandelen en in kritiek maar in Uw vergeving en genade. Zowel voor anderen als voor mezelf. Opdat mijn hart vol zal zijn van Uw helende Liefde.

Amen