Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks

te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

Wist u dat de liturgie van de Ere-dienst elke zondag in de agenda staat?

————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

U bent van harte welkom in de dienst!

Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen.
U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Van de kerkenraad
De kerkenraad heeft besloten dat we de adviezen, die de PKN haar gemeenten aangedragen heeft zullen opvolgen voor de zondagse diensten.
Dat betekent de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het advies om bij verplaatsing een mondkapje te dragen en ingetogen te zingen.
Daarnaast schrappen we voorlopig het koffiedrinken na de dienst.

Attentie!!!!!
Helaas moeten we STOPPEN met de VakantieBijbelWeek. Dit omdat we te weinig mensen in de stuurgroep hebben, er zijn nog maar 2 mensen overgebleven…
Of… Ben jij die vrijwilliger die we zoeken? Misschien bezoeken jouw kinderen de VBW met heel veel plezier en vind je het leuk om zelf ook een bijdrage te leveren, Je helpt mee met het bedenken van het programma en de uitvoering daarvan.
Als je interesse hebt, of je hebt vragen, mag je per direct reageren met een mail of ons persoonlijk benaderen.. We hopen echt dat een aantal moeders of vaders hun schouders eronder willen zetten om de VBW voor Garderen toch doorgang te laten vinden!!!!!
Groetjes, Pauline en Jo-anne
vbwgarderen@gmail.com

Week van gebed voor eenheid
In de morgen van zondag 23 januari is er de afsluitende dienst van de week van gebed voor eenheid.
We hebben een mooie week achter ons liggen, waar we met heel veel mensen hebben gebeden. Ook de korte halfuurtjes iedere avond in de kerk waren bijzonder opbouwend.
Mooi om zo met elkaar te bidden en zo je geloofsleven te verdiepen.

Gebed
Zullen we ook nu met elkaar bidden voor onze kerk?
Hoe we in deze tijd met elkaar kerk kunnen blijven.
Heer Jezus Christus, wij bidden eensgezind en vurig voor de kerk. Maak ons wie we zijn: brengers van hoop in de tijd en wereld waarin we leven. Maak ons één, zoals de Vader en u één zijn. Help ons elkaar te vergeven, elkaar te versterken en elkaar te dienen. Geef ons wijsheid en inzicht en help ons om te begrijpen wat u wilt. Maak ons geduldig vol goedheid.
Geef dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn en ons niet boos laten maken, maar verdraagzaam zijn. Heer, we bidden dat wij ons niet verheugen over onrecht, maar vreugde vinden in de waarheid. Kom, o Heilige Geest van God, wij wachten op u.
Vul ons met kracht en maak ons vol van geloof zodat Jezus in onze harten is en wij leven vanuit zijn liefde.
Laat vanuit die liefde uw kerk groeien en bloeien.
Maak ons als kerk tot getuigen van uw onvoorwaardelijk liefde,
juist nu eenzaamheid en angst velen raken. Maak ons tot zegen voor onze omgeving zodat die verder tot bloei komt.
Amen.

——————————————————————————————————————————————————–

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• Maas de Ruiter
• Dhr. Jan Koppes
• John en Annita Burger
• Dhr. Ab Timmer

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!

Bericht van Maas
Beste Allemaal. Vandaag naar de chirurg geweest. Het goede nieuws is dat de chemo en bestralingen hun werk hebben gedaan, de kanker is gekrompen en er zijn geen uitzaaiingen gezien op de scan. De operatie is al gepland maar omdat ik nog erg twijfel of ik deze ook aan wil gaan is er nog een tussenstap gekozen. Maandag moet ik naar de verpleegkundige, die uit zal leggen hoe de operatie in z’n werk zal gaan en ook de nazorg.
Dan wordt er ook een bronchoscopie gedaan en worden er weer hapjes weggenomen. Ter plaatse wordt dit onder de microscoop onderzocht. Mochten er geen kwaadaardige cellen worden aangetroffen kan de operatie uitgesteld worden.
Is dit echter niet het geval, of er is twijfel, dan heb ik toegezegd de operatie die gepland staat te ondergaan.
De operatie heeft wel wat voeten in aarde, de operatie zal bijna een dag duren en na de tijd zal het herstel minimaal een jaar duren, eten zal lastiger worden en plat liggen zal niet meer gaan. Al met al is dit nogal wat, maar we zullen het zien. Voor de goede ontwikkeling dank ik de grote Geneesheer. Hij is het die al de gebeden heeft verhoord laten we Hem loven en eren en prijzen voor Zijn goedheid aan mij betoond. Hem komt toe alle eer. Hij laat niet los wat Zijn hand ooit begon. Gods rijke zegen, door die Éne aan elkaar verbonden.
Hartelijke groeten van Maas de Ruiter.

———————————————————————————————————————————————————————————————
PREEK VAN DE WEEK

SPREKEND ZIJN VADER

De profeten vóór de komst van Jezus hadden slechts een glimp van God opgevangen. Zelfs al die glimpjes bij elkaar gaven nog geen duidelijk beeld van wie God werkelijk was. Gods openbaring in Jezus is daarentegen volledig, definitief en slechts voor één uitleg vatbaar. De schrijver van de Hebreeënbrief kan en wil er niet omheen: ‘In het verleden heeft God vaak en op veel manieren tot onze voorouders gesproken door de profeten. Nu, op het einde der tijden, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon. (…) De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen’ (Hebreeën 1:1-3, GN). Het Griekse woord voor ‘afdruk’ is charakter. Het karakter van God wordt zichtbaar in Jezus. Hij is de volmaakte belichaming van Gods karakter. Jezus heeft God een gezicht gegeven. In Hem zien we dat God nooit iemand een ziekte bezorgd heeft, of dat er mensen door zijn toedoen krankzinnig werden. Als we naar Jezus kijken zien we iemand die met ontferming is bewogen. Iemand die melaatsen, lammen en blinden een hand toesteekt door ze te genezen. Iemand die radeloze mensen moed inspreekt en visie geeft op het Koninkrijk van God. Iemand op wie je aankunt. Iemand die je nooit laat vallen. Sprekend zijn Vader. Nu weet je zeker hoe God is. Je mag weten dat Hij nooit meer zijn gezicht van je afwendt. Al ga je de mist in. Ook al faal je. Al bid je nog zo oppervlakkig. Al schaam je je en gaat alles mis. God keert zijn gezicht niet van je af. Nooit! Hij blijft met ogen vol van liefde naar je omzien.

Uit het boek:  Hoe je naar God kijkt

Met dank aan Wilkin v/d Kamp
(25-01-22)