Laatste nieuws:

Ga met God
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Gezocht: bestuurslid Samen-Onderweg
Elke derde dinsdag van de maand komt Samen-Onderweg bij elkaar, een activiteit voor de senioren van onze gemeente. De stuurgroep is echter dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij meedenkt over de invulling van de bijeenkomsten. Mocht u of jij interesse hebben in deze functie neem dan contact op met Aartje van Veldhoven of ondergetekende.
Namens Samen-Onderweg, ds. Casper van Dorp

Gevraagd: Schoonmakers (M/V) Kerk
Schoonmaken, het is voor velen niet de grootste hobby maar (helaas wel) noodzakelijk. Dit geldt ook voor onze kerk. Op dit moment vindt dit plaats door een gezellige groep kerkleden op de maandagochtend. Versterking is welkom! De frequentie van het schoonmaken is slechts één keer per maand. Wij hopen u/jou te mogen begroeten in het schoonmaak team. Opgeven of meer informatie aanvragen kan bij Arno Smit
(T 06 434 231 83 of email: arjopa@chello.nl).

Gezocht: Geluidsmannen/vrouwen
We zijn dringend op zoek naar mannen/vrouwen die “het geluid” willen doen als de Sing Out Band zingt en speelt.
Ook is er ruimte om het een en ander te leren d.m.v. een workshopavond.
Lijkt het je mooi en interessant om met geluidstechniek te werken geef je dan op bij Netty Dellebeke, nettydellebeke@xs4all.nl of 0577-462496.

 
 

Voorbede én aandacht voor:

 • Mevr. J.J. Bos-de Goederen
 • Marianne Hoogvliet
 • Ds. D. Braam
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week


  Bid in geloof en vertrouwen

  Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.
  Als je iets via internet bestelt wacht je rustig af tot je het via de post ontvangt. Je gaat het niet keer op keer bestellen omdat je het nog niet hebt ontvangen.
  Zo is het ook met bidden. Als je God iets vraagt mag je geloven en vertrouwen dat Hij het je zal geven. Het steeds opnieuw vragen maakt je gebed krachteloos en geeft blijk van het niet vertrouwen van God. Het is bidden en dan uitzien en vertrouwen en danken.
  Natuurlijk moet je wel het juiste bidden. Net zoals je bij een computerwinkel geen rijst moet bestellen zo kun je bij de Liefdeswinkel van God alleen Liefde bestellen. Iets anders is er niet in de winkel van God. Je moet ook niet vergeten af te rekenen in een winkel op internet. Ook bij God moet je niet vergeten te betalen. De Liefde wordt ons wel gratis aangeboden maar is wel heel kostbaar. Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven om ons de erfenis van God de Vader te kunnen geven. Daarom leert Jezus ons te bidden in Zijn naam.
  Johannes 16:23-24 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
  Mattheüs 7:11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.
  Gebed
  U bent een God van Liefde. Ik dank U voor Uw eeuwige Liefde voor mij. Uw Liefde overweldigt mij, troost mij, geneest mij en brengt mij tot rust. In Uw Liefde kan ik nog maar een ding vragen en dat is dat Uw koninkrijk van Liefde in en door mij heen tot uitdrukking komt. Ik dank U voor Uw zoon Jezus, die Zijn leven heeft gegeven opdat ik kan delen in Uw heerlijkheid en toegang heb tot de troon van genade.
  Leer mij het gebed des geloofs te bidden en Liefdesgaven uit te delen aan mijn broeders en zusters om mij heen opdat Uw koninkrijk van Liefde door mij heen stroomt