Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Tot september is er geen autodienst, kinderoppas en kindernevendienst. De kinderen zijn natuurlijk wel welkom in de eredienst.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk alsmede ook een samenvatting hiervan.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks

te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————
Wist u dat de liturgie van de Ere-dienst elke zondag in de agenda staat?
————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

U bent van harte welkom in de dienst zondagmorgen!

Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen.
U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Adventscollecte
Zoals u in het gemeentenieuws hebt kunnen lezen is de
adventscollecte bestemd voor ONS BEDRIJF, een stichting in
Barneveld. Zij begeleiden mensen om ze een gepaste werkplek
aan te bieden. Hun motto; je mag er zijn zoals je bent, je bent
waardevol op jou manier. Deze collecte wordt van harte
aanbevolen. Uw diaconie.

Adventskalender
Vanaf zondag 21 november kunt uw weer een
adventskalender krijgen om zo bewust naar Kerst toe te leven.
De kalender staat vol met teksten om over na te denken en met
elkaar als gezin over te praten. Ze liggen in de hal van de kerk.
We vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten doormiddel
van een extra gift voor de adventscollecte, die is bestemd voor
de stichting ONS BEDRIJF.
We hopen dat deze kalender uw dichter bij ons Kerstkind, onze
Heiland Jezus kan brengen.
met vriendelijke groet, commissie Erediensten.

Toerusting winterwerk. Hervormde gemeente Garderen
Op 1 december is er de toerustings avond
over de Bijbelse feesten.
Deze avond zullen in het teken staan van de Joodse najaars
feesten. Aan de hand van een power point presentatie met
zelfgemaakte Bijbelse schilderijen ( aquarellen en olieverf
schilderijen ) wordt het evangelie verteld. Deze avonden zullen
verzorgt worden door ds. Malipaard en zijn vrouw. Tevens zal
er een tafel ingericht worden met meest zelfgemaakte artikelen
voor de verkoop. De gehele opbrengst gaat naar hun stichting
uit Uw hand en de stichting vrienden van Israël. De najaars
feesten zijn: Joods nieuwjaar ( Roosj Hasjana ) Loofhuttenfeest
( Chag Ha’sukkot ) en Grote verzoendag ( Yom Kippur ). Het
beloven mooie en interessante avonden te worden. We zien uit
naar uw komst. Aanvang om half acht.
U kunt zich opgeven bij Ruud van Middendorp zodat we
ongeveer kunnen inschatten hoeveel personen er komen. tel:
0577461402 of 0649653730 of via de mail :
r.middendorp113@upcmail.nl en op de link van de mail. De
toerustings commissie.

——————————————————————————————————————————————————–

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• Maas de Ruiter
• Dhr. Jan Koppes
• John en Annita Burger
• Dhr. Ab Timmer

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!

En natuurlijk vinden Scott en Remco het ook nog steeds leuk kaartjes te ontvangen!

Kaartje voor Scott
Scott is rolstoelafhankelijk en zit op dit moment thuis omdat hij niet naar de dagbesteding kan. Hoe leuk zou het voor hem zijn om nu als afleiding een kaartje van u te ontvangen!

Kaartje voor Remco
Remco woont in het Thomashuis in Apeldoorn, en mag geen bezoek ontvangen. Wat mist hij zijn ouders en alle contacten! Wat zou het leuk zijn als ook hij een kaartje van u mag ontvangen!

Bedankt!
Vrijdag de laatste bestraling en woensdag de laatste chemokuren gehad, ik heb inmiddels morfine pleisters omdat de pijn niet meer te dragen was, en ook nog pijnmedicatie als de pijn te heftig wordt. Nu drie weken rust en aansterken dan weer door de pet ct scan om te kijken of de kuren hun werk hebben gedaan. Dan zal ook de operatie ingepland worden die wellicht nog heftiger zal worden. We zullen het zien.
Ondanks de pijn voel ik me sterk en gedragen door onze Hemelse Vader. Hij loopt deze weg met me en zo nodig zal Hij mij dragen, Hij draagt immers de zwaarste last.
Ik moet nog denken aan de gemeentevergadering. Daar sprak men over een tweedeling van de gemeente.
Nou beste mensen, ik kan u mededelen dat er maar één stroming is en dat is de stroom van Liefde, ons gegeven door Jezus Christus. Ik bedank een ieder voor de vele kaarten, de bezoekjes,de telefoontjes. De hulp die ik mag ontvangen van zeven vrouwen uit de gemeente. Die hulp bieden in m’n huis, de buurvrouw van 85 die iedere maandag een bak soep komt brengen, dit alles is mogelijk door de aanwezigheid van God de Vader. Hij laat nooit los, dat mag ik ervaren, weten dat de Heer om mij heen is, Hij leidt mij ook hier doorheen elke dag, stap voor stap, één voor één. De toekomst heeft Hij al klaar, volg Hem, Zijn plan is daar!
Nogmaals hartelijk dank!! Wat een liefde en wat een omzien naar elkaar. Geen twee stromen maar in mijn ziek zijn voel ik één liefdevolle gemeente, het lichaam van Jezus en allen zijn nodig! Halleluja, looft Hem, Die het beste met ons voor heeft! Door die Éne aan elkaar verbonden.
Hartelijke groeten van Maas de Ruiter.

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Om over na te denken…

JIJ BENT ER OMDAT GOD HET WILDE

C.S. Lewis schrijft dat God ervoor heeft gekozen om ons mensen nodig te hebben: ‘God, die alles in zichzelf heeft (die niets nodig heeft of verlangt), heeft ervoor gekozen om ons nodig te hebben, omdat wij de behoefte hebben om nodig te zijn.’ Is dat niet geweldig? God heeft ons niet geschapen omdat Hij ons nodig heeft, maar omdat Hij er vreugde in schept om dat te doen. De God die liefde is, was er vanaf het begin op uit om een liefdesrelatie met ons te hebben. Wij zijn er omdat God het wilde. Luister maar naar de woorden waarmee God in de hemel wordt aanbeden: ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is’ (Openbaring 4:11, NBV). Het is dus Gods wil dat wij er zijn. Hij kan wel zonder ons, maar Hij wíl niet zonder ons. God moet er menselijk gesproken niet aan denken dat wij zijn liefde zouden negeren. Onbeantwoorde liefde is hartverscheurend. God wil zich aan ieder mens bekendmaken. Daarom zoekt Hij ons steeds weer op. In welke positie of situatie we ook zijn terechtgekomen. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen Hem leren kennen zoals Hij is. Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘God wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen’ (1 Timotheüs 2:4, BGT). Iedereen mag er zijn voor God, op basis van zijn onvoorwaardelijke liefde. Want God heeft een groot hart. Er is ruimte voor iedereen. Hij houdt van alle mensen evenveel.

Uit het boek:  God is liefde punt.

Met dank aan Wilkin v/d Kamp
(23-11-21)