Laatste nieuws:

7 mei Bevestigingsdienst
Op zondagmorgen 7 mei worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in een dienst waarin voorgaat ds. Steenwijk uit Nijkerk. In deze dienst nemen we ook afscheid van de vertrekkende kerkenraadsleden.
Allen van harte welkom in deze dienst.

25 mei Vernieuwingsfestival Veenendaal
Op de 40e dag van de Vijftigdagentijd – op 25 mei 2017 – is het Hemelvaartsdag. Op die dag organiseert het EWV het jaarlijkse EW Vernieuwingsfestival in De Basiliek in Veenendaal. Een dag vol onderwijs, aanbidding en gebed. Ook zijn er prachtige programma’s voor tieners en kinderen van alle leeftijden en is er een crèche voor de allerkleinsten.
Jelle de Kok, Jan Pool en Hans Maat inspireren ons rondom het thema ‘Open Hemel’, waarbij we ons willen uitstrekken naar een ontmoeting met onze God. Met een aanbiddingsband bestaande uit o.a. Kinga Bán en Elisa Krijgsman zingen we veel mooie liederen van lofprijzing en aanbidding.
Meer informatie en kaarten bestellen op:
www.vernieuwingsfestival.nl

Nationale schoonmaak dagen op 23 & 24 juni
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni wordt er een grote schoonmaak in de kerk georganiseerd. Ondanks dat dit waarschijnlijk niet onze favoriete hobby is, moet het wel gebeuren. Om het ‘leed’ te verzachten zal er op beide dagen goed voor de innerlijke mens worden gezorgd. In de hal van de kerk is een intekenlijst waarop je jouw aanwezigheid kunt aangeven. Wees gerust, je kunt ook alleen een dagdeel komen helpen. Voor iedereen is er een klus die passend is. Voor meer informatie kun je je wenden tot koster Arno
(mobiel 06- 43423183). Alvast dank!!

Zaterdag 17 juni Braderie Gereformeerde kerk Garderen
Braderie 2017
Noteer het in uw agenda! Zaterdag 17 juni, van 10:00 uur tot 16:00 uur zal de braderie gaan plaatsvinden. Net als vorig jaar zal naast de verkoop van tweedehands spullen het accent ook liggen op andere activiteiten, denk aan heerlijke versnaperingen, het rad van fortuin, leuke activiteiten voor de kinderen, etc. Op 17 juni zullen in Garderen naast de braderie nog veel meer activiteiten plaatsvinden, het zogenaamde “Garderen slaat door” zal die dag plaatsvinden. Een bijzondere dag in Garderen dus, boordevol activiteiten door het gehele dorp. Door elkaar te versterken hopen we op extra veel bezoekers. Bovenal hopen we er weer een gezellige dag voor en met elkaar van te maken.

U wordt ongeduldig en wilt graag helpen, hoe doet u dat?
De opzet willen we gelijk houden aan vorig jaar, maar nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. In de basis zijn we op zoek naar ‘rommel’. Heeft u nog bruikbare rommel op zolder liggen dan is zaterdag 17 juni het moment daar vanaf te komen. Op vrijdag 16 juni kunt u dan een en ander weer afgeven bij de kerk, nadere details volgen. Op maandagavond 15 mei om 20.30 uur zal er een informatie avond worden gehouden in de kerk. U/jij bent daarbij van harte uitgenodigd. Op deze avond kijken we wat we kunnen verbeteren t.o.v. vorig jaar en zullen we vooruit kijken met nieuwe initiatieven. U hoeft zich niet aan te melden, maar wij rekenen natuurlijk op een grote opkomst.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, schroom niet en neem contact op met Arjen Kleijer (a.kleijer@hetnet.nl)

Onze Verre Naaste
Elke maand zet de OVN (Onze Verre Naasten) 1 van de doelen die ze steunt in het zonnetje. 1 x in de maand is er ook een collecte van de OVN voor dat doel, in deze kerk. Deze maand, de maand mei, staat ‘hulp aan Afrika’ in het zonnetje, met op 7 mei de collecte. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken via de bank. NL 87 RABO 0393 1284 31. T.a.v. OVN Gereformeerde kerk Garderen. (duidelijk het doel vermelden). De Hoorn van Afrika is volop in het nieuws. De regio wordt zwaar getroffen door aanhoudende droogte veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het gemeentenieuws of op de website. (www.gereformeerdekerkgarderen.nl) De maand juni staat Dobra weer in het zonnetje met op 4 juni de collecte! Op de beamer in de kerk zal duidelijk worden aangegeven voor welk doel we collecteren.

Wachten op de Heilige Geest,
50 Dagen op weg met God.
We zijn nu een week bezig met het “50 dagen project”.
Eén van de deelnemers schrijft:
“Het boekje “50 dagen op weg met God” vind ik heel inspirerend en leerzaam. Het voegt iets toe aan mijn meditatie”.

Eén van de opdrachten was: Neem eens tijd om niet te praten; om alleen maar stil te zijn en God Zijn zachte woord te laten spreken in onze harten.
Mooi om in deze hectische en jachtige tijd stil te zijn, stil te staan, te wachten en te luisteren naar wat God je wilt zeggen.

VakantieBijbelWeek 2017!!
Hallo jongens en meisjes, papa’s en mama’s en jongeren,
De voorbereidingen voor de vakantiebijbelweek 2017 zijn weer begonnen! Het thema is inmiddels al bekend gemaakt en de datum is geprikt. De vakantiebijbelweek zal plaats vinden op 15/16/17 augustus. Dit jaar gaan we op Survival achter Jezus aan! In de komende maanden zal er regelmatig een update over de VBW verschijnen in deze nieuwsbrief. Bij elke update wordt er een klein beetje verklapt wat je kunt verwachten tijdens de VBW dit jaar! Dus houdt deze nieuwsbrief en ook facebook in de gaten als je meer wilt weten over VBW 2017!
Zoals elk jaar hebben wij weer de hulp nodig van vrijwilligers. We willen daarom iedereen oproepen om je op te geven als vrijwilliger tijdens de VBW dagen. We hebben mensen nodig die de kinderen willen begeleiden, iemand die wil oppassen op de allerkleinsten, mensen die de catering verzorgen, mensen die helpen met op- en afbouwen…… Ook de hulp van jongeren kunnen we heel goed gebruiken! Ook muzikanten en zangers en zangeressen kunnen zich opgeven voor de muziekgroep. Vele handen maken licht werk, dus geef je op! Dat kan op mailadres: annekevanleeuwen41@hotmail.com en telefoonnummer: 06- 41 65 86 31. Met vriendelijke groet, Anneke van Leeuwen.

Geboren: Thijs Hoefakker
Op vrijdagmorgen 28 april is geboren Thijs Wilmar Hoefakker. Zoon van Albert en Jo-anne Hoefakker en broertje van Gerco.
Thijs betekent: “Geschenk van de Heer”.
De trotse ouders en grote broer zijn God dankbaar voor dit wonder. Van harte gefeliciteerd!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Voorbede én aandacht voor:

 • Mevr. H. Schiffer
 • Luuk Holdijk
 • Linda van Ommeren
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Woord voor deze week

  Kijk niet om

  Lukas 9:62 Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

  Het verleden achter je laten is soms het moeilijkste wat er is. We kunnen heel ons leven blijven hangen in schuld, in boosheid, in angst of zelfverwijt. Jezus leert ons dat we in Hem een nieuwe schepping zijn. Jezus nodigt ons uit het verleden achter ons te laten en ons te richten op hetgeen voor ons ligt. Het verleden is voorbij, we kunnen dat niet meer veranderen maar we kunnen er wel een zinvolle betekenis aan geven door samen met Jezus alles te laten omkeren ten goede. Maar dan moeten we vooruit kijken, het geloof oppakken en gaan leven vanuit Gods kracht. Niet het verleden maar het nu bepaald je toekomst. Wat doe jij nu? Wat ga je doen? Wat ga je investeren in de korte, lange en eeuwige toekomst? Ga bouwen met Jezus met kostbare stenen van liefde, trouw, barmhartigheid, genade, gerechtigheid, eerlijkheid, vergeving en liefde en je zult merken dat je iets heel moois kunt bouwen in je huidige situatie onafhankelijk van hoe je hier bent gekomen. Kijk niet achterom maar kijk samen met Jezus hoe je verder kunt.

  Gebed

  Heer Jezus,
  Ik dank U dat ik niet langer met het verleden bezig hoef te zijn maar dat ik het verleden mag afsluiten en samen met U de hand aan de ploeg mag slaan om iets nieuws te verbouwen op de grond die voor me ligt. U geeft me levend zaad die eeuwig vrucht draagt die ik mag zaaien in mijn leven. Zaad van liefde welke U in mijn hart heeft uitgestort die in elke situatie, wat deze ook is, de overwinning geeft tot eer van U.
  Ik dank U dat U mij bevrijd heeft om vrij te zijn en dat ik een geweldige toekomst voor me heb met Uw goddelijke belofte van nabijheid voor eeuwig.

  Amen