Laatste nieuws:

 

 

Zondagavod 25 juni ITL-dienst

Zondagavond 25 juli is er een ITL-dienst.

Spreker is Kees Goedhart, voorheen werkzaam als directeur

van de stichting Opwekking.

Gospelkoor Menorah verleent de muzikale medewerking.

Aanvang is 19.00 uur. Allen van harte welkom!!

 

De commissie Onze Verre Naaste (OVN) steunt (financieel) verschillende goede doelen.

De OVN zet elke maand 1 doel in het zonnetje waar we die maand voor  sparen. Dit wisselt elke maand. We horen ook graag uw voorkeur/suggestie.

1 x in de maand  is er ook een collecte van de OVN in deze kerk, die is dan ook speciaal voor het doel dat die maand in het zonnetje staat. Maar u kunt uw gift natuurlijk ook overmaken via de bank. NL 87 RABO 0393 1284 31. T.a.v. OVN Gereformeerdekerk Garderen. (duidelijk het doel vermelden)  Deze maand, de maand juni, staat onze zustergemeente in Dobra in het zonnetje, met op 4 juni de maandelijkse collecte van de OVN die dus speciaal voor Dobra is. De veel oude inwoners van het dorp zijn afhankelijk van hulp van hun kinderen. Deze werken echter in de stad en zijn niet altijd thuis. Ze moeten zichzelf zien te redden. Vanuit Dobra is het verzoek gekomen om ook deze mensen te helpen. De afgelopen jaren hebben wij daarom (in overleg met onze contact-personen aldaar) besloten om de ouderen te gaan helpen aan/met incontinentie luiers. Deze zijn voor de ouderen niet te betalen daar. Wij hebben in het afgelopen jaren al op kleine schaal aan ouderen luiers verstrekt en hebben zelf mogen ervaren wat een luier aan vrijheid geeft aan deze mensen en hun kinderen. Maar we mogen de rest van de gemeenschap van Dobra ook niet vergeten. Ook is en blijft het ondersteunen van het jeugd- en jongerenwerk belangrijk. Het is heel fijn dat we kunnen helpen!

In april stond Esther Slachter in het zonnetje, er is daar toen € 200 voor binnengekomen.

 

Kleine Synode PKN

De gereformeerde kerk Garderen wordt opgenomen als gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat heeft de kleine synode vrijdag 23 juni jl. unaniem besloten.

Herman Roozenbeek, Herman Kool en Albert Hoefakker mochten, namens de commissie toekomst, aanwezig zijn bij de kleine synode vergadering waarin het punt van toetreding werd besproken. Een uitgebreid verslag staat in het gemeentenieuws van juli/augustus. Ook op de website van de PKN staat een kort verslag. www.pkn.nl

We zijn als kerkenraad en gemeente God dankbaar voor deze heugelijke en bijzondere gebeurtenis.

 

Dringende oproep!!      Mailadressen

We willen een mailadressenbestand aanmaken van alle gemeenteleden en gastleden. Dan kunnen uitnodigingen voor vergaderingen ed. met de mail verstuurd worden. Naar leden zonder mailadres worden deze papieren met de post verstuurd. Als iedereen (per gezin 1 mailadres!) een mailtje stuurt naar bloemetje@gereformeerdekerkgarderen.nl

krijgen we alle mailadressen op de juiste manier geschreven binnen. Als alle mailadressen binnen zijn wordt er een bloemetje verloot!! Met vriendelijke groet, de kerkenraad.

Alvast dank aan diegene die al wel een mailtje gestuurd hebben!!

 

VakantieBijbelWeek 15-17 augustus

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de VakantieBijbelWeek van 15 t/m 17 augustus. Ook als je maar 1 dag mee kan helpen ben je van harte welkom om mee te doen. Wil je meezingen en meespelen met de muziekgroep,

geef je dan op! Mail naar: nettydellebeke@xs4all.nl

We zijn nog dringend op zoek naar iemand die op donderdag 17 augustus het Bijbelverhaal wil vertellen!!

Heeft u geen tijd om fysiek te helpen dan is ook een financiële bijdrage welkom.

 

Zomerzangavond dinsdag 27 juni

Dinsdagavond 27 juni is er weer de eerst zomerzangavond van dit jaar. Thema deze avond is: Het lied van de wederkomst.

Chr. Interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten zal deze avond zingen. Dit koor staat o.l.v. Evert van de Veen.

Bert Elbertsen bespeelt het orgel.

Aanvang is om 19.30 uur (einde ongeveer 21.00 uur).

Toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de gemaakte onkosten. Na afloop is er nog koffie, thee en fris en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Allen van harte welkom!!

De data’s van de andere zomerzangavonden in de zomermaanden van 2017 zijn ook bekend!
Kijk onder ‘activiteiten’ hierboven.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Voorbede én aandacht voor:

  • Dhr. W. Hoogendoorn
  • Mevr. H. Schiffer
  • Luuk Holdijk
  • Linda van Ommeren
  • Mevr.H.R. Moor
  • Mevr. A. Franken-de Winter
  • Mevr. A. de Bruin

Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Woord voor deze week

Openbaring 3: 1-6 Heb jij al een witte mantel?
Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes:
“Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Het is een mooi beeld dat God aan Johannes geeft: wie overwint, mag witte kleren aan. Die is rein en heilig en zal dat ook blijven. Je kunt denken dat als je goed je best doet, je witte kleren verdient. Maar wie de hele Bijbel leest, weet dat onze buitenkant laat zien wat er binnen in ons leeft. Richt je dus met alles wat je hebt en wie je bent op Jezus. Vraag de Heilige Geest om je dagelijks te leiden en je zult ontdekken dat je vanzelf verandert. Dan zal Zijn Geest je keer op keer laten merken dat God onvoorwaardelijk van je houdt. Je zult ontdekken dat er dingen in je leven zijn die je niet meer wilt, omdat ze niet van God zijn. Hij wil het goede ervoor in de plaats geven. Hij zal je bekleden met de witte kleren. En dat is geen belofte voor later, maar ook al voor vandaag.

Gebed:
Lieve Vader, wij willen graag schoon en heilig voor U leven. Laat Uw Geest in ons wonen om elkaar elke dag weer te bemoedigen en te laten zien waar we nog mogen groeien in het volgen van U. Amen

(Uit: Wachten op de Heilige Geest, 50 dagen op weg met God)

Lied: ELB 10
Create in me a clean heart, o God, and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God, and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, o Lord, and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me.