Laatste nieuws:


WELKOM OP DE WIJKKRING!
Ook dit seizoen kunt u en jij deelnemen aan één van de wijkkringen. Heb je belangstelling om hieraan mee te doen geeft je dan op bij Janneke of Hans van Hemel.
hansvanhemel@kpnmail.nl of 0577-407518.
Wil je hierover meer weten neem dan gerust contact
met ons op. We hopen op uw of jouw komst.

Zondag 11 oktober 18.30 uur: Themadienst.
In gesprek met een vluchteling
Zondagavond 11 oktober is Hassan Talei te gast in onze themadienst. Hassan kwam in 1995 als vluchteling uit Iran naar Nederland. Met het verhaal van Ruth in ons achterhoofd willen we luisteren naar zijn ervaringen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om uw of jouw eigen vragen aan Hassan te stellen. Welkom in de kerk!

18 oktober 14.30 uur Speciale dienst voor mensen met een beperking
Volgende week zondag om 14.30 uur is er in deze kerk een speciale dienst voor mensen met een beperking.
Spreker is ds. Casper van Dorp en de muzikale medewerking wordt verleend door de Woldino’s uit Putten.
Allen van harte welkom in deze dienst!!

Gezocht!
Sinds enkele maanden steken wij in de erediensten de Christuskaars aan. Vanaf het komende seizoen willen we gemeenteleden uitnodigen om aan het begin van de dienst de Christuskaars aan te steken. Mocht u of jij op deze manier een bijdrage willen leveren aan de kerkdiensten in onze gemeente,
laat het mij dan per mail of telefoon weten. Bij voldoende reacties zullen we een rooster opstellen.
Mede namens de kerkenraad, ds. Casper van Dorp.

 
 

Voorbede én aandacht voor:

  • Mevr. J.J. Bos-de Goederen
  • Mevr. A de Bruin
  • Men. G Storteboom
  • Marianne Hoogvliet
  • Dhr. Hoogendoorn
  • Ds. D. Braam
  • Br. J.J. Moor

Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

 

 

Woord voor deze weken:Jakobus 5: 13-16

Bid voor elkaar
Als je het moeilijk hebt, bid dan tot God en vraag hem om hulp. En als je vrolijk bent, zing dan een lied om God te eren. Als je ziek bent, roep dan de leiders van de kerk bij je. Zij moeten voor je bidden, en wat olie over je heen gieten. Daarbij moeten ze de naam van onze Heer Jezus Christus uitspreken. Dankzij hun geloof en hun gebed zul je gered worden. De Heer zal je beter maken. En als je verkeerde dingen gedaan hebt, zal God je vergeven. Vertel elkaar wat je verkeerd gedaan hebt. En bid voor elkaar. Dan zullen jullie gered worden. Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen.

Lied: ELB 238
Vader, daal nu met uw Geest neer op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond; heel hen die verwond op uw liefde wachten.

Vader, U kunt ons genezen; daarom bidden wij tot U:
Kom en vul ons met uw vuur, heel ons in dit uur; Vader, wij verwachten U.