Laatste nieuws:


 

Gasten-High-Tea: woensdagmiddag 12 augustus

Bent u op vakantie in Garderen of omgeving en bezoekt u deze kerkdienst als vakantiegast(lid)? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de Gasten-High-Tea. In de tuin van de pastorie willen we, onder het genot van koffie/thee en diverse hapjes, elkaar ontmoeten. Deze Gasten-High-Tea zal plaatsvinden op woensdag 12 augustus van 14.30 – 17.00 uur in de tuin van de Pastorie (Buurtstraat 2). U kunt zich opgeven bij Coby Wentzel . Wij hopen u allen te mogen verwelkomen!

 

28 juli Zomerzangavond

Op dinsdagavond 28 juli a.s. is er een zomerzangavond in

deze kerk. Thema: Hij is de rots.

De leiding is in handen van dhr. G.H. Hoefakker en

Evert van Veen bespeelt het orgel. Muzikale medewerking: Maurice en Janita van Dijk op trompet.

Aanvang 19.30 uur. Allen van harte welkom.

 

VakantieBijbelWeek

Op 18, 19 en 20 augustus organiseren de VGKN Garderen en de Hervormde Kerk Garderen weer de jaarlijkse VakantieBijbelWeek. Dit jaar is het thema ‘De Bouwplaats’.

Wij zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers, vooral voor dinsdag 18 en donderdag 20 augustus. Dit betreft het helpen van de kinderen / begeleiden van groepjes met het maken van knutsels. Het kost niet zo veel tijd, het zijn alleen de ochtenden…. en wij willen toch allemaal dat dit mooie evenement ook dit jaar weer doorgaat voor de kinderen?

Geef je daarom alsnog op bij Ben Verhoef (06-10563019 /

verhoef.ben@gmail.com) of Jantine Kraai (06-23110235 /

jantinekraai@gmail.com). Wij rekenen op jullie!

Voor de knutsels zijn wij ook nog op zoek naar materialen. Helpt u ons mee sparen? Wij hebben lege keukenrollen nodig, schoendoosdeksels (A4 formaat) en lapjes stof. U kunt deze in de ruimte achterlaten. Alvast bedankt!

 

Vakantie

Van maandag 20 juli t/m zondag 9 augustus hopen wij, als gezin, te genieten van een paar weken vakantie. Vanaf maandag 10 augustus ben ik weer beschikbaar.

Hartelijke groet,

Casper van Dorp

 

Kopijsluiting Zondagbrief

De mededelingen voor de zondagsbrief van volgende week

moet uiterlijk binnen zijn op donderdag 30 juli om

18.00 uur!!!!!

 

Woord voor deze week: 1 Timoteüs 5: 1-16

Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet zien, oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters – en dit in alle zuiverheid.Ondersteun weduwen die alleen staan. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die godvruchtig voor haar huishouding zorgen. Zo betalen ze hun voorouders terug, en dat is God welgevallig. Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden, dag en nacht. Maar een weduwe die losbandig leeft, is levend dood. Houd hun dit voor, zodat ze een onberispelijk leven kunnen leiden. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de zestig jaar die maar één man hebben gehad en bekendstaan om hun goede daden, kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich hebben ingezet voor verdrukten, die, kortom, allerlei goede daden hebben verricht. Wijs jongere weduwen af. Wanneer hun hartstocht hen van Christus vervreemdt, zullen ze weer willen trouwen, en dan wordt het hun aangerekend dat ze hun belofte aan hem breken. Bovendien zullen ze er een gewoonte van maken hun tijd te verdoen door overal op bezoek te gaan; en dat niet alleen, in hun bemoeizucht praten ze ook over dingen die geen pas geven.

Daarom wil ik dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, het huishouden regelen en onze tegenstanders geen aanleiding geven om kwaad van ons te spreken. Sommigen van hen zijn immers al van het rechte pad afgeweken, Satan achterna. Als een gelovige vrouw weduwen in haar familie heeft, moet zij die zelf ondersteunen en niet de gemeente met de zorg belasten. Dan kan de gemeente voor weduwen zorgen die alleen staan.

 

Lied: ELB 387: 1 en 2

Laat mij zijn een instrument Heer, in uw hand, en gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal.

Geef mij een open hart, dat ‘t stilste schreien hoort, en laat mij helpen, waar ‘t leven zo zwaar schijnt te zijn.

Laat mij steeds wijzen, Heer, naar uw genadetroon. Hulp, troost en plaats is daar, bereid door uwe Zoon.

 

Laat mij zijn een brandend licht, stralend door U, schijnend in de duisternis waarin zovelen gaan;

dat ‘k altijd spreken zal over uw liefdedaad, en uw vergeving die zondaren op doet staan.

Geef dat ik anderen brengen mag aan uw voet en maak mij zelf bereid mijn weg met U te gaan.

 

Voorbede én aandacht voor:

  • Dhr. A. van Middendorp
  • Mevr. R. Kerling
  • Mevr. W. Strijbos-Gerritsen
  • Marianne Hoogvliet
  • De familie Hoogendoorn
  • Ds. D. Braam
  • Br. J.J. Moor

Wilt u iemand voordragen, mail naar:

zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl