Laatste nieuws:

ITL-Dienst 30 oktober
Zondagavond 30 oktober om 19.00 uur is er weer de maandelijkse ITL-dienst. Spreker deze avond is Bert Konterman. Bekend oud-voetballer van het Nederlands elftal en Feijenoord. En nu ook als spreker bekend van “geloofshelden”.
Muzikale medewerking van de band LEV.
Allen van harte welkom!!

Kinderviering dankdag
2 November 2016, 14.30 uur.
Gereformeerde kerk Garderen, Speulderbosweg 2
Thema: We hebben zoveel, maar…….. BEN JIJ TEVREDEN?
Allen van harte welkom!!
.
Beamisten gevraagd!!
Voor de wekelijkse eredienst zijn we met spoed op zoek naar 1 of 2 beamisten. Ben je handig met pc en laptop en wil je wat betekenen voor je kerk neem dan contact op met Gert Holdijk of spreek de beamisten aan na de kerkdienst.

HULP AAN ELKAAR:
Inzameling voedsel: helpt u ook mee?
Helpt u, evenals vorig jaar, ook nu weer mee om voedsel in te zamelen voor de Stichting Hulp aan Elkaar? Deze stichting verstrekt onder andere voedselpakketten aan mensen die op of onder de armoedegrens leven. De inzameling is op D.V. zaterdag 5 november a.s. vanaf 10.00 uur.
U kunt uw boodschappen of giften* afgeven bij:
Tot 13.00 uur bij:
• de Coöp en de Spar. Bij beide winkels zijn ook complete tasjes met boodschappen te koop voor € 10,-. Maar als u een ander bedrag wilt besteden, kunt u zelf producten uitzoeken.
Tot 12.00 uur bij:
• Dr. Kruimelstaete
• Verenigingsgebouw De Rank
• Gereformeerde kerk
• * Bij alle inzamelpunten staat ook een collectebus, waarin giften voor voedselhulp gedaan kunnen worden.

Schoonmaak dagen op 28 & 29 oktober
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober wordt er een grote schoonmaak in de kerk georganiseerd. Ondanks dat dit waarschijnlijk niet onze favoriete hobby is, moet het wel gebeuren. In de hal van de kerk is een intekenlijst waarop je uw/jouw aanwezigheid kunt aangeven. Voor iedereen is er een klus die passend is. Voor meer informatie kun je je wenden tot koster Arno.

Voorbede én aandacht voor:

 • Peter Klop
 • Mevr. Bos-de Goederen
 • Dhr. W. Hoogendoorn
 • Marianne Hoogvliet
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week

  Teleurstelling als leraar

  2 Kor 12:7 Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.
  Ieder mensen heeft teleurstelling in zijn leven nodig om ons karakter te vormen. Als we alleen maar in de overwinning zouden wandelen en alles zou lukken dan zouden we naast onze schoenen gaan lopen en kan God niks meer door ons heen doen.
  We zouden ons beter gaan voelen dan de ander.
  We kunnen op twee manieren reageren op teleurstelling. We kunnen boos worden en onszelf of anderen gaan verwijten of we kunnen de teleurstelling omarmen als geschenk van God om te leren.
  Teleurstelling heeft te maken met verkeerde verwachtingspatronen, een verkeerde ego gerichte houding of je vertrouwen stellen op verkeerde dingen of mensen. Je kunt zelfs teleurgesteld zijn op God omdat Hij niet heeft gedaan wat jij wilde. Ook dat heeft te maken met ego. Jij weet het beter dat God.
  Paulus kon vreselijk boos worden op God en teleurgesteld dat God niet zijn probleem wegnam maar Paulus aanvaarde zijn kruis en was een uitermate vruchtbaar instrument in Gods hand.
  Als je vreselijk teleurgesteld bent in iemand, dan heb je teveel op die ander vertrouwd. Het is ego.
  Als je teleurgesteld bent in jezelf heb je teveel van jezelf verwacht. Het is ego.
  Als je teleurgesteld bent in God vloeit dat voort uit een verkeerd Godbeeld en voldoet Hij niet aan jouw verwachting. Het is ego.
  Als we teleurstelling omarmen als leermeester wordt ons ego steeds kleiner en kan God groter worden in ons en tot Zijn doel komen in ons leven.

  We moeten teleurstelling ook niet gelaten over ons heen laten komen maar actief de les aanvaarden die er in zit en ons inspannen te veranderen. Anders blijft dezelfde les zich herhalen in ons leven.

  Gebed
  Heer Jezus,

  U bent verraden door Uw vriend, verlaten door Uw discipelen, veroordeeld door Uw eigen volk en zelfs in Uw moeilijkst moment verlaten door God Uw Vader. Als een iemand teleurgesteld zou mogen zijn dan bent U het wel.
  Maar U bleef in alles in Liefde en vergeving.
  Help mij om teleurstellingen te omarmen als leermeester in mijn leven om te sterven aan mijn ego en te groeien in Uw Liefde.
  Help mij om teleurstellingen te laten zijn als een spiegel voor mijn ziel die laat zien op welke gebieden ik nog in mijn ego zit.
  Help mij om goed om te gaan met teleurstellingen in mijn leven en daarin te reageren in liefde en vergeving naar mezelf en naar anderen en zo te groeien in karakter.
  Vergeef mij mijn hoogmoed en trots die nog zo vaak gekwetst wordt.
  Vergeef mij dat ik mijn vertrouwen vaak stel op verkeerde bronnen.
  Help mij om God niet voor te schrijven wat Hij moet doen maar leer mij Zijn volmaakte wil te verstaan en daarin te wandelen.
  Help mij om mij niet te verheffen boven anderen en geen verkeerde verwachting van mezelf, anderen of U te hebben.
  Onderwijs mij in de weg van nederigheid, liefde, vergeving, overgave en vertrouwen.
  Help mij de les te aanvaarden en mijn houding te veranderen.

  Amen