Gereformeerde kerk

Garderen

Welkom bij de Gereformeerde kerk in Garderen! Klik hier om onze diensten terug te luisteren.

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks

te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

———————————————————————————————————————————————————————————————

Wist u dat de liturgie van de Eredienst elke zondag in de agenda staat?

————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

U bent van harte welkom in de dienst!

Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen.
U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Koffiedrinken.
Straks na de dienst staat de koffie en thee weer klaar. Voor
de kinderen is er limonade. Wat fijn om elkaar na de dienst
te ontmoeten en na te praten over de dienst of over wat je
zoal bezighoud. Dat is “gemeente zijn”.
Allen van harte welkom!!

Oproep!
Hulp gevraagd biografie Elly Beerman – de Roos
In verband met een biografie die ik schrijf over het leven van Elly Beerman – de Roos kom ik graag in contact met mensen die haar persoonlijk goed gekend hebben of door haar geholpen zijn (vanuit haar rol als consultatiebureauarts of vrijwillig counselor/pastoraal werker). Tot aan haar overlijden in januari 1996 woonde ze in Garderen en bezocht ze de diensten van deze kerk. Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met uw informatie. Mocht u haar niet zelf gekend hebben maar iemand kennen waarbij dat wel het geval is, wilt u diegene dan a.u.b. op dit bericht attenderen? Alvast hartelijk dank en een vriendelijke groet,
Elize Lam
onderzoeker en auteur
e-mail: info@steunkracht.nl

Beste mensen
Nu zou je denken, er zijn 3 dames die de zondagsbrief maken, dat moet toch goed gaan in vakantietijd. Helaas gaan Alice, Ineke en Netty op dezelfde tijd op zomervakantie.
Wie zou het leuk vinden om mee te gaan draaien bij het maken van de Zondagsbrief (en gaat niet dezelfde periode met vakantie…..). Of we kiezen ervoor dat er in de zomerperiode 2x geen zondagsbrief gemaakt wordt.
Vraag gerust even aan ons voor meer informatie.
Met vriendelijke groet, Alice, Ineke en Netty.

Voorjaarsschoonmaak kerk

We willen zaterdag 4 juni weer de jaarlijkse grote schoonmaak van de kerk doen. Iedereen, jong en ouder, is welkom om te komen helpen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, én hoe vlugger we klaar zijn. Ook zo zijn we samen gemeente van Christus, toch? We willen om 9 uur beginnen en voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. Gerard en Ben

Samen op weg naar Pinksteren…
Net als vorig jaar willen we met elkaar op weg gaan naar Pinksteren. Je kunt je aanmelden voor de app groep en dan ontvang je iedere dag vanaf maandag een kort onderwijs filmpje(ca.5 minuten). Daarnaast ontvang je elke ochtend een korte overdenking met als focus het werk van de Heilige Geest, Zijn persoonlijkheid, Zijn karakter en meer. Zo kunnen we met elkaar steeds meer over dit onderwerp leren. Vragen en of inzichten over dit onderwijs kun je delen in de groep zo leren we ook weer van elkaar. Afgelopen jaar heb ik het als een leerzame periode ervaren en mocht ik met hulp van anderen in de groep steeds meer ontdekken over het werk van de Heilige Geest. Ik kijk er dus ook naar uit om weer samen met jullie op weg te gaan naar Pinksteren. Meld je maar bij mij aan als je mee wil doen. Eveline Holdijk
P.s. vraag gerust meer mensen om mee te doen!

Gebedsperiode Hemelvaart – Pinksteren
In Handelingen 1 lezen we dat de discipelen, na de Hemelvaart van de Here Jezus, zich verzamelen in een bovenzaal in Jeruzalem en ‘eensgezind volharden in het bidden.’
In navolging van de discipelen willen wij dat ook weer doen in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Tien dagen van bidden (en eventueel vasten) om ons helemaal te richten op God, op de vervulling van Zijn beloften, en ons uit te strekken naar de vervulling met Zijn Geest.In de kelder van de kerk wordt weer een gebedsruimte ingericht, waar je terecht kunt voor gebed, stille tijd, luisteren naar liederen van aanbidding, lezen van Zijn Woord. We willen stimuleren om hiervan gebruik te maken, en de Aanwezigheid van God te zoeken op deze plek.De discipelen kiezen er voor om samen te komen om te bidden. Elkaar aanvuren en bemoedigen zijn daar onderdelen van. ‘Waar twee of drie in Mijn Naam bij elkaar zijn ben Ik in het midden.’ We willen je dan ook aanmoedigen om momenten van gezamenlijk gebed te zoeken. Dat kan door bijvoorbeeld een keer af te spreken om met iemand anders samen te bidden.Om je te helpen bij de invulling van de gebedsperiode hebben we een thema voor elke dag uitgewerkt met een Bijbelgedeelte en gebedspunten. Zo hopen we je te helpen en hopen we dat zoveel mogelijk mensen deel nemen aan het gezamenlijke gebed. Doe je mee? Geef dan even door welk uur of uren je voor je rekening neemt. Opgave bij: Eveline Holdijk, tel. 0625294185, email: holdijkeveline@gmail.com

Sing Inn 2e Pinksterdag
Op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni is er om 10.00 uur een Sing-Inn buiten op het grasveld achter de molen aan de Hulakkerweg.
Samen met de Hervormde Gemeente organiseren we deze Sing-Inn. Vanuit beide gemeentes is er een muziekgroep gevormd die de samenzang zal begeleiden. Ook zal er een korte meditatie zijn. Bij regen zal de Sing-Inn in de Gereformeerde kerk zijn.
Iedereen van harte welkom, en neem uw eigen stoel mee!!

——————————————————————————————————————————————————-

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• Mevr. Strijbos
• John en Annita Burger
• Dhr. Ab Timmer

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

 

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!

Beste allemaal
Vandaag voor de uitslag van de onderzoeken naar het ziekenhuis geweest. Het zag er allemaal goed uit, wel is de slokdarm geïrriteerd vandaar dat het nog steeds pijnlijk is vooral met eten, daar kunnen ze verder weinig aan doen, ook al omdat ik daar maagbeschermers voor inneem.
Vooralsnog hoeven er geen verdere stappen te worden ondernomen. Nu over drie maanden weer voor een pet ct scan en een bronchoscopie, het is een hardnekkige kanker die zo weer kan komen opzetten dus blijven ze het goed onder controle houden. Alle dank aan God de Vader Die deze weg met me mee gaat Hij Die niet loslaat wat Zijn hand eens begon. Mijn hulp en vertrouwen zijn op Hem gevestigd.
Ontvang allen Zijn rijke zegen! Hartelijke groet van Maas de Ruiter

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Meditatie van de week

 

Hij kijkt je liefdevol aan om je nooit uit het oog te verliezen

De Goede Herder heeft beloofd altijd bij je te zijn. Als de pijn niet meer te dragen is of geluk niet meer te vinden is, onthoud dan de woorden van de Goede Herder. Jezus zei: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mattheüs 28:20). Dít is je zekerheid als de Heer je Herder is. De Goede Herder weet waar Hij met jou naartoe wil. Je bent nooit alleen. Hij wijkt geen moment van je zijde. Dag aan dag draagt Hij jou, leidt Hij jou en bidt Hij voor jou. Niet alleen nu, maar telkens weer. De Goede Herder heeft het goede voor jou op het oog. Je kunt rekenen op zijn trouw. Altijd en overal mag je uitzien naar zijn goedheid en genade. De God van zoveel meer zal voor je zorgen. Bij Hem is er nooit een tekort. Hij gaat met je mee om de hevigste stormen te trotseren. Hij omgeeft je van achteren en van voren. Hij legt zijn hand op jou en Hij kijkt je liefdevol aan, om je nooit uit het oog te verliezen.

Met dank aan VrijZijn
(17-05-22)