Houd moed – heb lief

kerkmet vlag 2020 2
Aan de voorkant van onze kerk hangt een vlag met daarop de tekst : Houd moed & Heb lief!
Met deze woorden willen wij onze samenleving ondersteunen in deze turbulente tijd.
De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze vlag. ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal)

Het is de liefde die ons moed geeft !

Wat zou het prachtig zijn om te zien dat deze woorden in vele straten en op vele manieren mensen bemoedigen en inspireren!

—————————————————————————————————————————————————————

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Tot september is er geen autodienst, kinderoppas en kindernevendienst. De kinderen zijn natuurlijk wel welkom in de eredienst.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk alsmede ook een samenvatting hiervan.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

Open huis….
Elke woensdag is de “deur“ van onze kerk geopend tussen 10:00 en 12:00, voor een gesprek, gebed of simpelweg een kop koffie.
U/ jij bent van harte welkom!
Het is natuurlijk altijd mogelijk een afspraak met mij te maken!
Hartelijke groet Ds. Ard-Jan Gijsbertsen

Het adventsproject dit jaar is bestemd voor de Stichting Vrienden van Norschoten. U kunt vrijblijvend een gift overmaken naar NL84Rabo 033605948 t.n.v. Gereformeerde Kerk o.v.v. adventsproject 2020.

Adventskalender 2020 ‘Geef Licht’
Om in dit bijzondere jaar samen toe te leven naar Kerst, ontvangt iedereen in de gemeente dit jaar de adventskalender van de PKN (1 kalender per huishouden).
Door dagelijks samen stil te staan bij dezelfde tekst, zijn we met elkaar verbonden. Samen op weg naar het feest van het Licht, het feest van Zijn komst.
Wel vragen we uw hulp!!!!!
Wilt u in de week van 23 november een aantal kalenders bezorgen bij gemeenteleden bij u in de buurt, mailt u dan naar:
carolinevanleijenhorst@gmail.com
Vanuit de commissie erediensten zorgen wij dat u een adressenlijst en de benodigde kalenders krijgt.
Namens de commissie erediensten: Alice, Caroline en Netty.

Actie Geluidsinstallatie Kerk
Al eerder gaf ik reeds aan dat de wekelijkse video-diensten al sinds begin maart tot heden mogelijk zijn, dit door de inzet van o.a. Hans Kroon. Naast Hans zijn tijdens deze video-diensten nog twee personen bezig om te helpen schakelen tussen opnames Beeld en Geluid, kerkTV en Beamer.
Dus schakelen tussen beeld/ geluid van Sprekers Sing-out enz.
Om het geluid storingsvrij te houden zijn steeds meer ingrepen nodig aangezien onderdelen van de installatie aan vervanging toe zijn. Door de plotselinge extra uitgaven begin dit jaar o.a. aan Videoapparatuur, die niet begroot waren, naast het wel geplande schilderwerk aan gebouwen is daar geen financiële ruimte voor binnen de Onderhouds-pot 2020. We lopen met de nu noodzakelijke vervanging van onderdelen van de geluidsinstallatie aan tegen extra kosten die duizenden euro’s zullen gaan bedragen. Hopelijk is een ieder dankbaar dat we binnen deze voor ieder moeilijke Corona periode toch wekelijks kunnen deelnemen aan deze bindende video kerkdiensten.
We hopen en verwachten dat we met alle kerkleden samen de noodzakelijke vervangingen mogelijk kunnen maken. Daarom vragen wij alle 155 PE (pastorale eenheden), dus ook de vorige week aangegeven 69 PE’s die niet hebben gereageerd tijdens de eerdere Actie Kerkbalans 2020 een/extra bijdrage te geven aan “Actie Geluidsinstallatie Kerk”
Namens het College van Kerkrentmeesters, Herman Roozenbeek voorzitter CvK

Autodienst
Er is besloten om nog geen autodienst te gaan draaien omdat er geen 1.5 meter afstand tot de bestuurder gegarandeerd
kan worden. Met vriendelijke groet, uw kerkenraad.

Dringende oproep!!
Al meerdere keren is gevraagd om hulp bij de techniek!
Meld u aan bij Hans Kroon voor de camera en muziektechniek en meld u aan bij 1 van de beamisten voor meedraaien in het Beam team.

——————————————————————————————————————————————————–

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Ada Franken-de Winter
•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• Mevr. Annette Krijgsman
• Mevr. W.H. de Ruiter-v/d Grift
• Dhr. Willem Mulder

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!
En natuurlijk vinden Scott en Remco het ook nog steeds leuk kaartjes te ontvangen!

Kaartje voor Scott
Scott is rolstoelafhankelijk en zit op dit moment thuis omdat hij niet naar de dagbesteding kan. Hoe leuk zou het voor hem zijn om nu als afleiding een kaartje van u te ontvangen!

Kaartje voor Remco
Remco woont in het Thomashuis in Apeldoorn, en mag geen bezoek ontvangen. Wat mist hij zijn ouders en alle contacten! Wat zou het leuk zijn als ook hij een kaartje van u mag ontvangen!

Bedankt!
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die meegedaan heeft met de voedselactie van afgelopen zaterdag, de tassen, de giften, het was geweldig en een succes! Hartelijke groet, Hennie Heimgartner

Bedankt!
Lieve gemeente,
Tijdens de ziekteperiode vanaf februari jl heb ik, ons gezin ontzettend veel kaartjes, appjes en telefoontjes mogen ontvangen. Het was elke dag feest om naar de brievenbus te lopen om te kijken of er post was. De bemoedigende woorden en teksten deed me heel veel zowel voor mij, maar ook voor ons gezin. Ik wil u/jullie hartelijk bedanken voor dit alles het heeft me gesterkt in deze periode. Hartelijke groet, Annette Krijgsman

Verhuizing
Scott & Romy zijn met hun ouders verhuisd naar Garderen. U heeft dit wellicht gezien onder het kopje “kaartje voor”. Via deze weg willen we Martin, Silvia, Scott en Romy van harte welkom heten in Garderen!

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Om over na te denken…

VERGEVING KOMT VAN GOD

God wil graag dat wij zijn zoals Hij is: vergevingsgezind. De apostel Paulus schrijft dit aan de gemeente in Kolosse: ‘Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven’ (Kolossenzen 3:13). Voor de kerk in Efeze heeft hij dezelfde boodschap: ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (Efeziërs 4:32). Vergeving schenken is de mooiste vorm van liefde. Je bent sterk als je om vergeving durft te vragen; nog sterker ben je als je het kunt schenken. Gandhi zei eens: ‘De zwakke kan nooit vergeven. Vergeving is het kenmerk van de sterke.’ Vergeving schenken is niet iets wat we van nature gemakkelijk doen. Het is niet moeilijk om de ander te blijven haten. Het is moeilijk om de ander te vergeven. Vergeving schenken voelt irrationeel, oneerlijk en onjuist. Hoewel vergeving schenken niet gemakkelijk is, is het in Gods ogen noodzakelijk en in ons eigen belang. C.S. Lewis schrijft: ‘Vergeving ontvangen en vergeving schenken zijn twee handen op één buik. Het is belangrijk dat de tegenstelling wordt opgeheven. Christen zijn betekent het onvergeeflijke te vergeven omdat God het onvergeeflijke in ons vergeven heeft.’ Het is een hels karwei als je in jezelf de kracht moet vinden om degene die je kwaad heeft gedaan te vergeven. Je dader vergeven, dat kun je niet. Probeer het niet zelf op te brengen. Vergeving komt van God. Hij kent je, leeft met je mee en wil je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen.

Uit het boek: Hoe vergeving schenken je leven verandert

Met dank aan Wilkin v/d Kamp
(14-11)