Een jaarlijks terugkerende activiteit, die ook mensen uit de regio trekt: de zomerzangavonden.
Een koor, een solist(e), een zanggroep, maar ook: samen zingen tot Zijn eer.

De Evangelisatie- en Gasten Commissie bestaat alleen dankzij giften en bijdragen.

Nadere informatie:
Bankrelatie: NL 45 RABO 03 83 38 75 74
t.n.v. Gereformeerde Kerk Garderen inzake EGC
E-evangelisatie@gereformeerdekerkgarderen.nl

Zomerzangavonden 2019 Garderen

Dinsdag 25 Juni
Thema:Schuilen bij God
Chr. Interkerkelijk mannenkoor Fontanus
uit Putten
o.l.v. Evert van de Veen
Bert Elbertsen, orgel
Dhr. A.J.C Gijsbertsen.

Dinsdag 09 Juli
Thema: Stil zijn voor God
Evert van de Veen, orgel
Mallet-ensemble Elspeet o.l.v. Wibrand van Norel
(5 marimba’s)
Ds. G.M. Baalbergen.

Dinsdag 23 Juli
Thema: Ontzag voor God
Evert van de Veen, orgel
Het koperkwintet “Vbrass” bestaat uit:

Marlijn Messelink – Trompet / Bugel
Wilco Hamstra – Trompet / Bugel
Hans Mulder – Besbas
Natasja Berends – Hoorn
Bert Kleijer – Euphonium
Dhr. C. Hoogendoorn

Dinsdag 06 Augustus
Thema:Vergeving bij God
Bert Elbertsen, orgel
Annemarie Langereak, dwarsfluit
Dhr. G. H. Hoefakker

Dinsdag 20 augustus
Thema: Lofprijzing voor God
Evert van de Veen, orgel
Moor Valley Vocal band
ton.koudijs@kpnmail.nl
Dhr. C. Hoogendoorn