Hoe kun je leven als mensen wonden in je ziel hebben geslagen?
Wonden die niet lijken te helen, niet door woorden, niet door tijd…..
Pas op dat jij jezelf niet vastketent aan de pijn waardoor je in een gevangenis van bitterheid beland.
De mist van haat die dan boven je kan ontstaan, zal verhinderen dat Gods licht tot je door kan dringen. Geef je pijn aan Hem. Stap in de rivier, leeg je zakken, laat haat en bitterheid achter op de bodem van het water en laat Jezus zich over je ontfermen. Luister eens naar adviezen van anderen, ook als het niet past op de weg die je denkt te moeten lopen.
Hij huilt samen met jou over wat je is aangedaan. Hij is bij je en zal je, net zoals Hij bij Bethel tegen
Jakob zei, beschermen overal waar je heen zult gaan. Zet die eerste stap.
Het zal niet makkelijk zijn, soms is het twee treden omhoog en dan weer één trede terug maar nooit zal je meer geketend in die gevangenis zitten.
Want eenmaal de keuze van vergeving gemaakt, is daar het stralende licht van Gods aanwezigheid.

Vergeving is geen gevoel, het is een wilsdaad en de wil kan functioneren ongeacht de temperatuur van je hart schreef Corrie ten Boom eens.

Dit betekent nog niet dat er geen stormen meer in je leven zullen komen. Dat je gaat twijfelen aan God. Zijn weg is vaak een weg, die door diepten gaat en je kunt jezelf afvragen waarom Hij tegenslagen als ziekte, pijn en verdriet toelaat.
De kern van het geloof is, dat Jezus ook door jouw pijn is heen gegaan aan het kruis.
Je hoeft niet ten onder te gaan in een zee van twijfel. Door te blijven twijfelen word je op jezelf teruggeworpen. Je bent dan ver verwijderd van het licht dat van het kruis straalt.
Hulpeloosheid en hopeloosheid laten je wegzinken totdat je inziet dat je niet zonder Hem kunt en het weer opnieuw van Hem gaat verwachten. Maar belijd je twijfels aan God.
Jezus voelt met je mee in al je zwakheden en ook twijfels horen daarbij.
Door te vertrouwen, wandel je in Christus. Klamp je vast aan de woorden en beloften van God,
Dan is Hij je baken in ruwe stormen. God doet wat Hij heeft gezegd. Hij zal je nooit verlaten.

Ik hoop dat we mogen groeien in wie we zijn,
Met de gaven die God ons heeft gegeven.
Dat ze het hart van je geliefden
met blijheid mogen vervullen.
Ik hoop dat je in vreugde en verdriet Gods nabijheid blijft zoeken, en dat Hij je mag zegenen
in overvloed.

Groet Hans van Hemel.
(7-20)