Meditatie van de week:

GODS WAPENS TEGEN DE REUS VAN TELEURSTELLING Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen! Werp uw bekommernissen op de Heer, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt! (Psalm 55:23) De reus van teleurstelling heeft duizenden slachtoffers gemaakt in onze kerken. Onder gemeenteleden, maar ook onder gemeenteleiders. Het wordt tijd dat we […]