Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiën en heeft het beheer van het onroerende goed van de kerk.

Dit betreft het kerkgebouw zelf en ook de pastorie.

Het College gaat dus over ”beheer” en ”opbouw” van de ”aardse” zaken.

 

Ouderling – kerkrentmeesterVoorzitter – kerkrentmeester Gerolf StorteboomHerman Roozenbeek
Commissie van beheer
Penningmeester / Koster zondags Ben Verhoef
Boekhouder Petra Boeve
Lid Piet Dellebeke
Lid Martin Schuiteman
Lid Wim Schuiteman
Koster doordeweeks Gerard Bos

 

Bankrelatie: NL84RABO 0366 3059 48 tnv Gereformeerde Kerk Garderen

E – kerkrentmeesters@gereformeerdekerkgarderen.nl