Gebruiksplan kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Garderen

Gemeente: Gereformeerde Kerk Garderen

Betreft gebouw: Speulderbosweg 2 te Garderen

Versie: 2020-03

Datum: 22 juni 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten,

zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland.

Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

 De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig.

Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

1    doel en functie van dit gebruiksplan

 

1.1     doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus.

Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;

 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

1.2     functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

1.3     fasering

 • Tot 1 juli 2020 blijven we kerkdiensten houden met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’)
 • Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.

 

1.4     algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

 

 

 

2   gebruik van het kerkgebouw

 

2.1     meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

Vanaf 1 juli 2020 zal de kerkzaal alleen gebruikt worden door de Gereformeerde Kerk Garderen.

 

2.1.1     aanvangstijden voor verschillende diensten

De ochtenddienst vangt om 10.00 uur aan.

 

2.2     gebruik kerkzalen

 

2.2.1     plaatsing in de kerkzaal

De kerkzaal is voorzien van een liturgisch centrum met daarop kansel, avondmaalstafel met katheder, orgel en muzikanten.

 

2.2.2     capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

De kerkzaal is voorzien van ca. 54 (vaste) banken. In een normale bezetting zijn er 300 zitplaatsen. De capaciteit in een anderhalvemeter situatie is gemiddeld 2 personen per bank.

 

2.2.3     zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik tot 1 juli 2020 Aangepast gebruik na 1 juli 2020
kerkzaal kerkdiensten en gemeentevergaderingen

300 zitplaatsen / xx oppervlakte30 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers100 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkersconsistorie
(zaal 1)kerkenraad voor de dienst

vergaderzaal voor o.a. kerkenraadBijv.
2 ouderlingen+ diaken + voorganger.

 

Bijv.
2 ouderlingen + diaken + voorganger.

grote zaal
(zaal 2)Tot 1 september niet in gebruikn.v.t.n.v.t.KelderTot 1 september is er geen kinderopvangn.v.t.n.v.t.

 

3    concrete uitwerking

 

3.1     Gerelateerd aan het gebouw

 

3.1.1     routing

binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Bij de entree staat desinfecterende handspray middel.
 • mensen worden verzocht om hun jas bij zich te houden – de garderobe wordt niet gebruikt.
 • mensen worden opgevangen door 2 herkenbare coördinatoren die aangeven waar men kan gaan zitten.

verlaten van de kerk

 • De mensen verlaten per bank de kerkzaal, te beginnen bij de achterste banken; opstopping wordt vermeden;

 

3.1.2     Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Kerkgangers komen aan de voorzijde binnen en in de ontvangsthal is ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig.

 3.1.3     garderobe

De garderobe is niet in gebruik

 

3.1.4     parkeren

Parkeren kan op de reguliere manier.

 

3.1.5     toiletgebruik

Toiletten worden na iedere dienst grondig gereinigd.

 

3.1.6     reinigen en ventileren

Het kostersechtpaar maakt met een team vrijwilligers wekelijks schoon. Voor en na de dienst wordt er geventileerd.

 

LOOPROUTES BIJ BINNENKOMST

++++

 

LOOPROUTES BIJ VERTREK

++++

4.1     Gerelateerd aan de samenkomst

 

4.1.1     Gebruik van de sacramenten

 

Avondmaal

De bediening van het Heilig Avondmaal zal lopend gebeuren. Om te voorkomen dat mensen te dicht langs elkaar heen lopen zal er met 2 uitgifte punten voor brood en wijn worden gewerkt. Eén uitgiftepunt in het liturgisch centrum en een uitgiftepunt halverwege.

Het brood zal worden gesneden en uitgedeeld met handschoenen en de wijn zal worden uitgereikt in een cupje.

Doop

Voorlopig is de bediening van de doop nog niet aan de orde. Indien dit van toepassing is zullen wij hier nadere invulling aan geven.

 Belijdenis

Voorlopig is een belijdenisdienst nog niet aan de orde. Indien dit van toepassing is zullen wij hier nadere invulling aan geven.

 4.1.2     Zang en muziek

Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Gemeenteleden kunnen mee-neuriën.

 

De Sing Out zal voldoende afstand (minimaal 6,5 meter) bewaren bij het zingen zodat er hier geen verspreidingsgevaar is.

 

4.1.3     Collecteren

Bij de uitgangen wordt gecollecteerd. Er hangen per deur 2 collectezakken die tevens voorzien zijn van een GIVT chip. Daarnaast wordt verzocht om zo veel mogelijk gebruik te maken van de GIVT-app.

Na het tellen dienen de diaken direct hun handen te ontsmetten.

 

4.1.4     Koffiedrinken en ontmoeting

Het gemeenschappelijk koffiedrinken is een groot goed in onze gemeente. Maar er is besloten om tot 1 september nog geen koffie/thee te serveren na de dienst.

 

4.1.5     Kinderoppas en kinderwerk

Tot 1 september is er geen kinderoppas en kindernevendienst.

 4.2.6   Autodienst

Tot 1 september is er geen autodienst

 

5.1     Uitnodigingsbeleid

Mensen worden niet specifiek uitgenodigd. Gezien het aantal personen dat voor de corona crisis aanwezig was lijkt dit ook niet nodig.

Aan de voordeur zal door de koster of coördinator de gemeenteleden worden geteld.

Tevens zal bij de voordeur aan de gemeenteleden en gasten worden gevraagd of zij verkouden zijn, koorts hebben of andere Corona gerelateerde klachten. Deze kerkgangers mogen de kerkzaal niet betreden.

 

5.1.1     Ouderen en kwetsbare mensen

Komt u niet naar de kerk als :

-  u bekend met longaandoeningen en tot de kwetsbare groep behoort.

- Koorts heeft en/of ziek/verkouden bent

- Het niet zeker weet of u mag komen

 

5.2     taakomschrijvingen

 

5.2.1     coördinatoren

Coördinatoren zijn herkenbaar aan gekleurde hesjes. Zij ontvangen de gemeenteleden en gasten en wijzen hen op hun plaats.

 

5.2.2     kerkenraad, diaconie en voorganger

 • Namens de kerkenraad zal er een Ouderling van Dienst, 2e ouderling en een Diaken van Dienst aanwezig zijn.
 • Voor de dienst zal er een consistoriegebed in de consistorie worden uitgesproken.
 • De Ouderling van Dienst begeleidt de predikant naar de kansel of katheder en zal met een hoofdknik formeel de dienst overdragen.

 

5.2.3     techniek

De beamist en technicus zorgen dat zij op hun aangegeven plaatsen plaatsnemen zodat anderhalve meter afstand wordt gerealiseerd.

Vooraf en na de dienst wordt mengpaneel, laptop en andere contactpunten voor de techniek schoongemaakt met een desinfecterend doekje.

De voorganger draagt zelf zorg voor het desinfecteren van de head-set microfoon voor en na de dienst. Ouderling van dienst desinfecteert de handheld microfoon

Muzikanten ontsmetten zelf hun microfoon en instrumenten.

 

5.2.4     muzikanten

Aan de zijkant van het liturgisch centrum staan/zitten de muzikanten. Er zal een afstand van 6 meter gelden vanaf de plek waar de zangeressen staan ten opzichte van andere bezoekers.

Daartoe blijven de eerste banken leeg, waar de  muzikanten kunnen plaatsnemen als ze niet zingen/musiceren.

5.3     tijdschema

wanneer wat wie
  zaterdag  
avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster
  zondag  
zondag 9:00 deuren van het gebouw openVentileren koster
toiletten en deurklinken reinigen
9:30u gastheren/vrouwen aanwezigbanners klaarzetten gastheren/vrouwen
9:30u techniek aanwezig
9:30u muziekteam aanwezig
10.00u aanvang dienst
11:15 afsluiting dienst
ventileren
reinigen:- stoelen en tafels

- toiletten en deurklinken reinigen

reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam
zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster

 6. Besluitvorming en communicatie

6.1        Besluitvorming

Dit gebruiksplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergaring van 22 juni 2020

6.2        Communicatie

Dit gebruiksplan is te downloaden op de website en op papier aanwezig in de kerk. Daarnaast zullen de volgende algemene regels worden gecommuniceerd

 

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is niet toegestaan, alleen mee-neuriën.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

Deze punten zullen wij bij de entree duidelijk communiceren.

 

voor wie 

 

 

communicatiemiddel

kinderen tot 12 jr kinderen 13-18 jr volwassen leden 70+ leden en andere kwetsbare leden gasten
(niet-leden)
College van kerkrentmeesters Kerkenraad
gebruiksplan
website, intranet, papier
x x
uitnodigingen | info
e-mail, website, kerkblad, weekbrief, social media
x x x x
centraal contactadres
voor vragen per e-mail, telefoon, (whats)appen aanmelden dienst
x x x x
flyer | affiches | welkomstbord ingang
wat en hoe diensten
x x x
persbericht
in lokale media of en hoe gasten welkom zijn
x
informatiebronnen kerkverband www.protestantsekerk.nl/corona / wekelijkse nieuwsbrief Protestantse Kerk etc. x x