ITL tot Uw dienst

ITL is al bezig met het 10de jaar! (ITL = Ignite The Light “Onsteek het Licht”) Deze diensten zijn niet meer weg te denken. Zorgvuldig en met veel plezier worden de diensten in overleg met de spreker en/of artiest voorbereid. Veel bekende artiesten en sprekers hebben al hun medewerking verleent in de afgelop 8 jaar.
Aan het programma voor 2019 wordt momenteel druk gewerkt. Ook in 2019 proberen we mooie muziek te brengen.

We hopen dat we ook veel leden van onze eigen kerk mogen begroeten!!
ITL is er ook voor u/jou………

Zoals u weet draait het ITL-team volledig met eigen financiële middelen, verkregen uit collectes en giften. Wanneer u ons een gift wilt geven, is dat uiteraard van harte welkom!
Rek. nr: 152266984 tnv ITL-diensten

Voor meer informatie, foto’s en/of agenda www.itldiensten.nl
of stuur een e-mail naar: info@itldiensten.nl

Programma 2020

2020 ITL agenda-2