Kinderdienst

De kinderdienst, eerder de kindernevendienst, is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de kinderen van de basisschool. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de kerk en Bijbelse verhalen. Na het intochtslied verlaten we de kerk. Tijdens de nevendienst zingen we, er wordt gebeden en een Bijbelverhaal verteld. Daarna is er vaak nog tijd voor een knutselwerkje of een spel. Voor het slotlied komen we weer terug in de kerk.

Er wordt KND gegeven in twee groepen, nl. onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). De laatste zondag van de maand is er alleen nevendienst voor groep 1 t/m 6. We werken uit het boek “Vertel het maar”. Ieder jaar sparen we voor een speciaal project, hiervoor nemen de kinderen elke week wat geld mee. Met kerst hebben we een speciale kinderviering.

Je bent welkom in de kinderdienst!
Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: Petra Boeve
E- kindernevendienst@gereformeerdekerkgarderen.nlKindernevendienst 2018

Leiding:
Pauline van Bennekom
Greetje vd Berg
Ellen Kool
Sandra Dijkgraaf
Jantine Kraai
Hans van Hemel
Gerjan Dijgraaf
Jo-anne Hoefakker

 

Voor meer info ga naar:
www.facebook.com/KindernevendienstGarderen

(Augustus 2019)