Vakantie Bijbel Week

Dit jaar organiseerden we weer samen met de Hervormde Gemeente en vele vrijwilligers de Vakantie Bijbel Week.
Begonnen in 2000 onder leiding van een kleine groep vrijwilligers, bezocht door een kleine groep kinderen, bleek deze activiteit heel goed te bevallen.
Jaar na jaar groeide de kinderschare; jaar na jaar was er vreugde en reden om te danken.

Het thema toen was: “GOD IS GOED”: steen-goed, kei-gaaf.
Dit jaar doen we het dus weer samen met de Hervormde Gemeente en ook nu is het een Feest: meer dan 65 kids in een tent midden in het dorp!
Wat een steen-goed, keigaaf Feest!! GOD-dank!!

Zingen, voorlezen, spelen, sketches: alles in het teken van de Goedheid van onze Heer.
En de traditionele pannenkoeken? Ook die zijn er weer, net als de tradionele donderdagse feestavond!

Nu staat de tent midden in het dorp op het weilandje tussen Slagerij Schuiteman en dorpshuis de Koepel. Wat een prachtige plek!
De Vakantie Bijbel Week heeft een eigen website en daar is ook een foto-reportage te vinden.

Een groep enthousiaste gemeenteleden, jong en minder jong, helpt mee: een groepje kinderen begeleiden en helpen en zorgen voor een stuk veiligheid en geborgenheid.

De Vakantie Bijbel Week is landelijk hetzelfde: altijd in één van de laatste weken van de schoolvakantie, allemaal met hetzelfde thema, zodat uw kind weer terug thuis, op school van andere kinderen deelfde herinneringen deelt: allemaal kinderen van Jezus!
Volgend jaar? NATUURLIJK WEER!