Onze wereld lijkt in de greep van angst. Wat een tragedie.
Angst vreet energie. Mensen proberen rekening te houden met het ergste en lopen voortdurend vooruit op de dingen die kunnen gaan gebeuren. Ze proberen alle risico’s uit te sluiten.
Angst plaatst je buiten de werkelijkheid. Mensen leven in verwarring en onzekerheid in een stroom van geruchten of nepnieuws. De obsessie voor veiligheid leidt tot gezichtsvernauwing.
Het isoleert je. Als niets en niemand te vertrouwen is en iedereen je menswaardigheid kan aantasten ben je tenslotte alleen op jezelf aangewezen.
Angst maakt je kwetsbaar voor gevaar. “Wat ik vreesde komt nu over mij, wat mijn angst aanjoeg, heeft me getroffen”. Zei Job (3:25).Maar je hoeft niet bang te zijn, omdat jij Jezus kent. Hij die met je is alle dagen van je leven. Op het fundament van genade hoeft geen ruimte voor angst te zijn. Daarin kun jij je radicaal onderscheiden van de wereld om je heen.
Kom maar tot rust.
Het is niet altijd eenvoudig om je over te geven aan de waarheid dat Jezus voor je zal zorgen. Kun jij je voorstellen hoe je leeft als God een bedreigende instantie is, die je voortdurend de maat neemt. Over je schouders meekijkt of je wel helemaal leeft volgens de regels van de wet.
Je vindt nooit rust om te herstellen. Nooit vertrouwen om een hoopvolle toekomst voor je te zien. Job leefde een tijd in dat inktzwarte perspectief.
´Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust; ik zie slechts dagen van ellende naderen. Job (30:27). Job gaf God de schuld van zijn onrust, omdat hij bang was om veroordeeld te worden.
En God zou de schuld op zich nemen, zodat iedereen die de openbaring krijgt van Jezus alsnog rust zal vinden. Hij heeft satan het zwijgen opgelegd, zodat die ons niet meer kan misleiden.
Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt (Jesaja 14: 4 en 7). Wat een mooi vooruitzicht.
God is voortdurend bezig om ons beeld over Hem bij te stellen. Alleen Jezus kan het enige juiste beeld van God in je gedachten vormen. En Hij biedt rust aan.
“Kom maar bij mij, jullie vermoeid zijn en onder last gebukt gaan, dan zal ik je rust geven. (Matt. 11:28).
In de rust van Jezus is geen spoortje schuld, schaamte en angst voor veroordeling.
Er is uitsluitend redding, daar ligt je kracht.
Dit zei God. De Heer van Israël: “In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht” (Jesaja 30:15)
Ben je onrustig of vol met angst? Zeg tegen je ziel, gevoel en verstand: Kom tot rust bij Jezus!!
Groet Hans van Hemel Met dank aan Willem de Vink.

(4-21)