1e Paasdag Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen

  • 10:00

4 april 1e Paasdag

Voorganger: Ds. Ard- Jan Gijsbertsen, Garderen
Organist: Martin Schuiteman
M.m.v. Sing Out
Inzamelingen: 1e: Kerk in Actie, wereld diaconaat
2e: Plaatselijke kerk
Beamer: Albert Hoefakker
Techniek: Hans Kroon

Liturgie

ELB 132 U zij de glorie
Opw 430 Heer ik prijs Uw grote naam
Luisteren naar: Alive – van Natalie Grant
Kindermoment
Gezang 217 Jezus leeft en ik met Hem
Lezing Marcus 16: 1-8 (HSV)
Verkondiging
ELB 122 Daar juicht een toon
Opw 832 Jezus, overwinnaar
Zegen
Lied De zegen