Eredienst, Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen

  • 10:00

9 oktober
Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen
Inzamelingen:
(bij de uitgang)
1e: Diaconie
2e: Plaatselijke kerk
Spaarkerkjes: Reserveringsfonds Meerjaren Onderhoudsprogramma
Kinderdienst: Jo-anne Hoefakker
Kinderoppas: Inger van der Ree
Organist: Kees van Gink
Techniek: Marcel Kraai, Gerard Bos en Hans Kroon
Autodienst: Trudy Bouw

 

Liturgie

HH 171                         Geprezen zij de Heer

Gezang 242: 1,3,6          Komt laat ons deze dag

HH 675                         God heeft een plan met je leven

Psalm 25:2                    Here, maak mij uwe wegen

Lezing                          Mattheus 28: 16-20 (NBV)

Verkondiging                 Discipelschap

HH 687                         Maak ons tot een stralend licht

HH 679                         Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Zegen en gezongen Amen, amen, amen