Ere-dienst, Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen

  • 10:00

Zondag 3 Januari
Dienst 10.00 uur
Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen
Organist: Gert Hoefakker
M.m.v: Sing Out
Inzamelingen:
1e: Evangelisatie en Gasten Commissie
2e: Plaatselijke kerk
Beamer: Albert Hoefakker

Liturgie
Psalm 96: 1,6,7 Zingt voor den Heer op nieuwe wijze
Lied Onze schuilplaats is God
Gezang 437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Lezing: Openbaring 21: 1-8- (HSV)
ELB 411 Jezus leeft in eeuwigheid
Opw. 832 Jezus overwinnaar
ELB 417/HH 717 Eeuwige God
Zegen