Ere-dienst, Voorganger: Ds. B. Steenwijk, Nijkerk

  • 10:00

zondag 10 Januari
Dienst 10.00 uur
Voorganger: Ds. B. Steenwijk, Nijkerk
Organist: Wim Bouwman
M.m.v: Sing Out
Inzamelingen:
1e: Jeugdwerk
2e: Plaatselijke kerk
Beamer: Marcel Kraai
Geluid: Hans Kroon
KerkTV: Piet van Meggelen

Liturgie
Psalm 93: 1,2,3 De Heer is Koning
Psalm 93: 4 Uw macht is groot
Kindermoment
Lezing: Marcus 4: 35 – 5: 20(HSV)
Gezang 56/NLB 917 Ga in het schip
Verkondiging Gooi de trossen maar los
JdH 7 Als g’ in nood gezeten
Gezang 445:1,2 God heeft mij zijn Zoon gegeven
Zegen beantwoord met
Gezang 445: 3 Ruwe stormen mogen woeden