Ere-dienst, Voorganger: ds. D. Riemens, Nijkerk

  • 10:00

17 oktober
Koffiedrinken na de dienst!!
Voorganger: ds. D. Riemens, Nijkerk
Inzamelingen:
1e: Kerk In Actie, Wereld diaconaat
2e: Plaatselijke kerk
Spaarkerkjes: Reserveringsfonds Meerjaren Onderhoudsprogramma
Kinderdienst: Pauline van Bennekom
Kinderoppas: Inger van der Ree
Organist: Wim Bouwman
M.m.v. Sing Out
Techniek: Marcel Kraai en Hans Kroon
Autodienst: Herman Kool

Liturgie
Thema: Het getal 40
Psalm 146/ELB 37: 1,4,8 Prijs de Heer met blijde galmen
HH 338/Opw 42 ‘k Stel mijn vertrouwen
Opw. 354/ELB 245 Glorie aan God
NLB 416: 1,2 Ga met God en Hij zal met je zijn
ELB 275: 1,4 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Opw. 710 Zegen mij op de weg
Lied 913 (mel. The Rose) Wat de toekomst brenge moge
Zegen en gezongen Amen