Ere-dienst, Voorganger: Ds. J. Knoop, Nijkerk

  • 10:00

30 januari
Voorganger: Ds. J. Knoop, Nijkerk
Organist: Wim Bouwman
Inzamelingen:
1e: PKN JOP
2e: Plaatselijke Kerk
Kinderoppas: Inger van der Ree
Kinderdienst: Jantine Kraai
Techniek: Martin Genuit en Hans Kroon
Autodienst: Herman Kool

Liturgie
ELB 218: 1,2 Samen in de Naam van Jezus
ELB 453: 1,2,3 Jozef zoekt zijn grote broers
Liedboek 319:1,3,4 Looft God, die zegent al wat leeft
Schriftlezing : Johannes 3:22-36
ELB 242: 1,2 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Luisteren https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI
Liedboek 442:1,2 Jezus, ga ons voor
Amen, amen, amen