Ere-dienst, Voorganger: Ds. W. Scheltens, Lunteren

  • 10:00

zondag 26 september
Dienst 10.00 uur
Voorganger: Ds. W. Scheltens, Lunteren
Organist: Wim Bouwman
M.m.v.: Sing Out
Kinderoppas: Jo-Anne Hoefakker
Kindernevendienst: Jantine Kraai
Inzamelingen: 1e: Jeugdwerk
2e: Plaatselijke kerk
Techniek: Piet van Meggelen en Martin Genuit

Liturgie
Psalm 116: 1,2,3,8 God heb ik lief
ELB 241 Wees stil voor het aangezicht
Psalm 92: 1,2 Waarlijk, dit is rechtvaardig
Gezang 223: 1,2,6,7 De aarde is vervuld
Lezing: Deuteronomium 5: 1-21 (NBV)
Psalm 119: 49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis
Lezing: Handelingen 3: 1-10 (NBV)
NLB 534 Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging ‘Wat ik heb, dat geeft ik U’
Gezang 481: 1,3,4 O grote God die liefde zijt
Gezang 460: 1,2,3 Loof de Koning heel mijn wezen
Gezang 303: 5 Met God zijn wij verbonden
Gezang 456: 3 Amen, amen, amen