1e Adventszondag Ere-dienst Voorganger: ds. mevr. J. Krajenbrink, Vorden

  • 10:00

28 november
1e Adventszondag
Voorganger: ds. mevr. J. Krajenbrink, Vorden
Inzamelingen:
1e: Adventsproject
2e: Plaatselijke kerk
Spaarkerkjes: Reserveringsfonds Meerjaren Onderhoudsprogramma
Kinderdienst: Jo-anne Hoefakker
Kinderoppas: Mieke Kieft
Organist: Martin Schuiteman
M.m.v. Sing Out
Techniek: Piet van Meggelen en Martin Genuit
Autodienst: Herman Kool

Eerste advent - PGA-B

Liturgie

ELB 241: 1 en 2 Wees stil voor het aangezicht van God
Ps. 25: 6,7 Wie heeft lust de Heer te vrezen
ELB 188 Stel mijn vertrouwen
ELB 459 Lees je Bijbel bid elke dag
Psalm 121 (HS)
Ps. 85: 3 en 4 Gij waart goedgunstig voor uw land
Lucas 1:5 t/m 25 (HS)
ELB 126:1,2 Verwacht de komst des Heren
Preek: Leven in eenvoud, gedragen door een belofte….
Lied 127:1,2 en 3 Gaat stil in den landen
Lied 117 1,3 en 6 Hoe zal ik u ontvangen