Eredienst, Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen

  • 11:00

4 september
Startzondag
Verschijning gemeentenieuws
10.00 uur Startzondag (koffiedrinken voor de dienst)
Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen
Inzamelingen:
1e: Kerk in Actie, wereld diaconaat
2e: Plaatselijke kerk
Organist: Martin Schuiteman
Kinderdienst: Pauline v Bennekom
Kinderoppas: Jo-anne Hoefakker
Techniek: Piet van Meggelen en Albert Hoefakker
Autodienst: Herman Kool

Liturgie
Psalm 145:1 -3 Mijn God en koning, ik wil toegewijd
HH 336 Groot is Uw trouw o Heer
Opw. 845 De Zegen
Opw. 237 Jezus wij verhogen U
Opw. 520 Wees mijn verlangen
Lezing Lukas 9:51:10 (HSV)
Masterclass: leren van de Meester (Ard-Jan)
ELB 207 I have Decided
Masterclass Koning Voetbal-Koning Jezus (Ardon de Waard)
Opw. 461 Mijn Jezus, mijn redder
Opw. 404 Wij gaan op weg
Zegen met gezongen Amen


Collecte Kerk in Actie

Myanmar:
Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
Meer lezen:
kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar