Eredienst (doopdienst), Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen

  • 10:00

Zondag 12 februari (doopdienst)
Dienst 10.00 uur
Koffiedrinken na de dienst
Voorganger: Ds. Ard-Jan Gijsbertsen, Garderen
Inzamelingen: (bij uitgang)
1e: Diaconie
2e: Plaatselijke kerk
Organist: Kees van Gink
mmv: Sing-out
Kinderdienst: Pauline van Bennekom
Kinderoppas: Inger van der Ree
Techniek: Piet van Meggelen
Autodienst: Peter Klop

Liturgie

Ps. 100: 1,2,3,4              Juicht Gode toe, bazuint en zingt

HH 506                         Laat de kind’ren tot mij komen

HH 11                           Mijn Herder

Opw 599                       Kom tot de Vader

Lezing:                          Hebreeën 11: 1-3, 8-16

Psalm 139:1,7,9             Heer die mij ziet zoals ik ben

Opw 717                       Stil mijn ziel

HH 502                         Doop

Opw 602                       Vrede van God

Psalm 150                     Looft God, looft Hem overal

Zegen en gezongen amen, amen, amen