Eredienst, Voorganger: Dhr. Jeroen de Wind, Zeewolde

  • 10:00

g5 februari

Verschijning Gemeentenieuws

Voorganger:                         Dhr. Jeroen de Wind, Zeewolde

Inzamelingen:

1e: Kerk in Actie, werelddiaconaat

2e: Plaatselijke kerk

Spaarkerkjes: Reserveringsfonds Meerjaren Onderhoudsprogramma

Kinderdienst:                        Willemijn Schijff

Kinderoppas:                                   Malena Schuiteman

Organist:                               Kees van Gink

Techniek:                              Albert Hoefakker

Autodienst:                           Herman

Liturgie
Ps. 103: 1,5 Zegen, mijn ziel, de groten naam
Elly en Rikkert: Jezus is de goede Herder
HH 11 Mijn Herder
Opw 429 God wijst mij een weg
Gez. 14: 1,2,3 De Heer is mijn Herder
Lezing: Psalm 23 en Johannes 10:11-15
ELB 222 In de Heer vind ik heel mijn sterkte
Gez. 75: 14 en 15 Gij zijt tot de herder ons gegeven
Zegen en gezongen amen, amen, amen