Eredienst, Voorganger: Ds. B. Reitsma, Ermelo

  • 10:00

zondag 11 september
Dienst 10.00 uur
Koffiedrinken na de dienst
Voorganger: Ds. B. Reitsma, Ermelo
Inzamelingen:
1e: Diaconie
2e: Plaatselijke kerk
Organist: Wim Bouwman
M.m.v. Sing Out
Kinderdienst: Jo-anne Hoefakker
Kinderoppas: Mieke Kieft
Techniek: Albert Hoefakker en Hans Kroon
Autodienst: Peter klop

Liturgie
Psalm 16: 1,3,4 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
Psalm 62: 1,4,5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Opw kids 149 Ja is ja, nee is nee
HH 295: 1,3 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg
Gezang 78: 1,2,4 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Lezing 1 Psalm 28: 6-9 (NBV)
Lezing 2 Nehemia 7: 72b – 8: 12
HH 667/Opw 464 Wees stil voor het aangezicht van God
ELB 357: 1,5 Vreugde, vreugde, louter vreugde
Gezang 460: 1,2 Loof de Koning, heel mijn wezen
Zegen en gezongen Amen, amen, amen