Eredienst, Voorganger: Pastor Hans Bronsveld, Apeldoorn

  • 10:00

zondag 14 augustus
Koffiedrinken na de dienst
Dienst 10.00 uur
Voorganger: Pastor Hans Bronsveld, Apeldoorn
Inzamelingen:
1e: Kerk in Actie, Zending
2e: Plaatselijke kerk
Kinderdienst: Ineke Schuiteman
Kinderoppas: Mieke Kieft
Organist: Kees van Gink
M.m.v. Sing Out
Techniek: Marcel Kraai en Hans Kroon
Autodienst: Trudy Bouw

Liturgie
Opw 733 De zon komt op
Kids Opw 225 Heer ik wil U aanbidden
Psalm 62:1,5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Opw 569 Regeer in mij
Lezing: Mattheus 19:16-26 (HSV)
Psalm 1:1 Gezegend hij, die in der bozen raad
Opw 520 Wees mijn verlangen
Gezang 78:1,3,5 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Zegen en gezongen Amen, amen, amen

Collecte 14 augustus: Kerk in Actie, Zending
Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkinegypte