Gebedsmoment voor week van gebed voor eenheid

  • 19:30

Week van gebed voor eenheid
16-23 januari is er weer de wereldwijde gebedsweek.
Ook onze kerk doet hier samen met de Hervormde kerk Garderen weer aan mee. Dit keer staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. We leven momenteel in een wereld die verlangt naar licht in de duisternis. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Jezus het licht van de wereld. Goed om in deze tijd samen te zoeken en het te verwachten van Hem. Samen eenparig bidden is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Ook dit is kerk zijn dus zullen we met elkaar invulling geven aan deze week van gebed? Iedereen kan mee doen jong, oud, thuis, in de kerk, alleen of met elkaar. We maken net als andere jaren een rooster. Zo proberen we een ketting van gebed te vormen, doordat er ieder uur gebeden wordt. Dit kan thuis of in de kelder van onze kerk.
Iedere avond houden we een gebedsmoment in onze kerk.
Van 19:30-20:00 uur is iedereen welkom om samen te zingen en te bidden.

Je kunt via een app te sturen naar Eveline Holdijk 06-25294185 je aanmelden. We maken een appgroep aan waar het rooster in gedeeld wordt en waarin we ook de gebedspunten, die we aan elkaar over willen dragen of inzichten die we in ons gebedsuur mogen ontvangen, zullen delen. Mijn ervaring is dat zo’n week je eigen geloofsleven altijd weer opbouwt. Ik kijk er dus ook weer naar uit om samen met jullie deze week weer op te pakken.

Locatie: Kerk