Gerard & Mirjam Bos – Bronkhorst zijn de kosters van deze gemeente.
E- koster@gereformeerdekerkgarderen.nl