Wat is jouw verlangen? Waar bid je om?

Er is veel angst en onzekerheid. Ondertussen zitten we voor de tweede keer dit jaar in een soort lockdown. De ene persoon kan er beter mee omgaan dan de ander, maar we hebben er allemaal last van. Steeds meer mensen ervaren eenzaamheid. Het wordt afgeraden om bij elkaar te komen. Misschien durf je ook niet goed de deur uit te gaan. Toch mis je dat koffiemomentje na de dienst, of even het persoonlijke contact. Waar verlang je naar? Dat het weer normaal wordt, willen we allemaal. Maar wat is dan normaal? En is dat zo goed? Ik verlang er eigenlijk naar dat deze situatie ons wel degelijk verandert, en ons dichter bij God brengt.
In het Oude Testament lezen we dat het volk Israël regelmatig te maken had met onzekere tijden. Ze werden aangevallen door buurlanden, meegenomen in ballingschap en er overkwam hen onheil. In de Bijbel lezen we dat deze narigheid meestal kwam doordat het volk afdwaalde van God. Ze namen het niet meer zo nauw met Zijn richtlijnen en gingen afgoden aanbidden. Gevolg was dat de bescherming van God wegviel. Vijandelijke machten kregen zo de ruimte om het Israël moeilijk te maken.
Dit was niet een kwestie van willekeur van God, maar had alles te maken met de keuze van het volk. Ze waren hier al voor gewaarschuwd voordat ze het beloofde land in trokken. In Deuteronomium 28 lezen we hoe Mozes het volk instrueert om te leven in overeenstemming met de wil van God, en te luisteren naar Zijn stem. Een overvloedige zegen zou hen dan ten deel vallen, en allerlei narigheid zou aan hun land voorbij gaan. Maar als ze het niet zo nauw zouden nemen waren de gevolgen er ook. Een hoop narigheid wordt opgesomd, zoals ziekten, mislukte oogsten, etc.
Als zo’n benauwende situatie zich dan lange tijd voordeed ging het volk zich afvragen waarom het gebeurde. Meestal stond er dan een profeet op die het volk waarschuwde en opriep om terug te keren tot God. En als het volk dan met berouw zich tot God wendde kwam er een keer in de situatie. Zoveel genade is er bij God. Er is altijd een weg terug bij Hem!
Ik moest daaraan denken in verband met onze huidige situatie. Hoe zou het zijn als ons hele land en volk die God van Israël gaat dienen? In het Nieuwe Testament lezen we dat ieder die in Jezus Christus gelooft, ingevoegd wordt in Gods volk. (lees Romeinen 9-11 bijvoorbeeld meer eens na). Dat geeft perspectief! Als wij bij Gods volk horen, dan zijn ook de zegeningen en beloftes voor ons geldig. Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om de hele wereld te winnen voor het evangelie, om iedereen dus onder te brengen in dat volk.
Ik verlang ernaar dat iedereen in ons land God leert kennen en gaat leven in overeenstemming met Zijn wil? Dan kan het niet anders of er zullen dingen ten goede veranderen. Is dat niet een beetje te ambitieus? Ja misschien wel. Het is te groot voor mij. Toch geloof ik dat God ons grote dingen laat verlangen om te laten zien hoe groot en machtig Hij is. En Hij geeft dat verlangen omdat Hij ons wil inzetten. Te beginnen om ervoor te bidden. Maar ook om in beweging te komen. Vertellen aan mensen die ik tegenkom hoe groot, goed, liefdevol en trouw God is. Ja, zelfs of misschien wel juist in corona tijd.

Ds. Ard-Jan Gijsbertsen
(11-20)