Bijzondere ontmoetingen
De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ (Handelingen 8:29)

Je hebt soms van die ontmoetingen die heel toevallig lijken, die als je er over nadenkt geregisseerd lijken te zijn. Je kunt bijvoorbeeld zomaar iemand tegenkomen, waar je gewoon even tijd voor moet maken. Je bent weliswaar met een ander doel op weg gegaan. Toch weet je dat je moet stoppen om even een praatje te maken om hem of haar te bemoedigen.
In Handelingen 8 wordt Filippus op weg gestuurd. Hij is eigenlijk heel druk in Samaria. Er gebeurt daar heel veel. Heel veel mensen komen tot geloof als hij spreekt en er gebeuren veel wonderen door hem heen. Toch wordt hij door een engel naar een verlaten woestijnweg gestuurd. Wellicht heeft hij bij zichzelf afgevraagd waar dit goed voor is. Hij was immers net zo goed bezig voor het Koninkrijk. Toch gehoorzaamt Filippus en gaat op weg. Hij laat zijn agenda blijkbaar door de Heilige Geest bepalen (en niet andersom).
Op die stille woestijnweg wordt hij ingezet om het evangelie aan een hooggeplaatste Ethiopische staatsman te vertellen. Had God niet iemand anders kunnen sturen, die daar in de buurt was? Ongetwijfeld. Maar dat deed Hij niet. Hij koos ervoor om Filippus uit zijn succesvolle evangelisatiecampagne te halen, en naar een eenzame plaats te sturen. Was het een test? Misschien wel. Filippus moest bereid zijn om de opdracht van God te volgen. Zelfs als dat onlogisch lijkt.
Voor die Ethiopiër was het in ieder geval van belang. Deze man had er een grote reis voor over gehad, hij was zeker een half jaar onderweg geweest naar Jeruzalem en was nu op de terugreis. Op zoek naar God. Hij heeft er veel voor over. In Jeruzalem kon hij niet in de nabijheid van God komen. Toch liet hij de moed niet zakken, en kocht een dure boekrol.
Hoe bijzonder is de regie van God. Op het moment dat hij de boekrol aan het lezen is Filippus daar en hoort hem lezen. Een aanknopingspunt voor Filippus om het evangelie uit te leggen. De Ethiopiër wordt er enthousiast van en komt tot geloof in Jezus Christus. Levens veranderend voor één man. Misschien wel met een enorme impact. Want, nadat de Ethiopiër gedoopt is, vervolgde hij zijn weg met blijdschap. Ik kan me zo voorstellen dat hij het goede nieuws overal in zijn eigen land heeft gedeeld.
Soms vraag je je wellicht af of het er wel toe doet wat jij zegt of doet. Maar als je weet dat de Heilige Geest jou inzet in het grote plan van God dan doet het er altijd toe. Misschien is het één klein schakeltje in een groter geheel. Het kan er toe leiden dat iemand de Here Jezus leert kennen.
Er wordt me wel eens gevraagd hoe je nu weet dat de Heilige Geest tot je spreekt, of je leidt. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet door een hoorbare stem. God is zo groot en veelomvattend dat Hij heel verschillende manieren gebruikt om tot je te spreken. Soms gebruikt hij een situatie, zoals een ‘toevallige’ ontmoeting, om jou te betrekken in Zijn plan met die ander.
We gaan de zomermaanden weer in. Grote kans dat je allerlei ‘onbekende’ mensen ‘toevallig’ ontmoet. Wellicht wil God jou gebruiken om door die ontmoetingen iets van Zijn koninkrijk te laten zien. Ik wens je veel bijzondere ontmoetingen toe.

Ds Ard-Jan Gijsbertsen

(7/8-21)