Opstandeling

Een opstandeling is iemand die in opstand komt. Hij/zij komt in het verweer tegen iets, iemand of een situatie. In de media hoor je nog wel eens berichten over opstandelingen. Het hangt er dan een beetje vanaf in welke context dit woord gebruikt wordt, hoe wij tegen opstandelingen aankijken. Soms zijn ze van de tegenpartij, of doen ze dingen die je afwijst, dan is een opstandeling een gevaar of beoordelen we hen negatief. Soms komt men in opstand tegen misstanden waar een groot draagvlak voor is. Dan zijn we geneigd positief te denken over opstandelingen.
Hoe dan ook een opstandeling keert zich altijd tegen iets wat in zijn of haar beleving niet in orde is. Mensen komen bijvoorbeeld in opstand tegen de overheid als iets in hun ogen onrecht is. In opstand komen is dan ook ergens voor gaan staan. Het is meer dan alleen je ongenoegen uiten over een situatie. Het komt vaak vanuit een dieper gevoel van onrecht wat iemand er toe drijft om op te gaan staan. Als je in opstand komt ga je daadwerkelijk opstaan, om in verzet te komen. Je laat je zien. Je vraagt om een oplossing, of het rechtzetten van een situatie of systeem.
We hebben net Pasen gevierd. Het feest van de Opstanding. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft daarmee de machten van de dood, ziekte en zonde overwonnen. Hij stond op tegen de machten van de duisternis. Hij is het gevecht aangegaan en heeft de strijd gewonnen. De dood heeft niet meer het laatste woord. De duivel is verslagen. De machten van de duisternis zijn teniet gedaan. Als Jezus opstaat uit de dood, is Hij gaan staan voor alle onrecht. Hij heeft stand gehouden in de strijd en komt als overwinnaar uit het graf tevoorschijn.
In de opstanding van Jezus is het Leven zichtbaar. De dood wordt tenietgedaan. De God die Leven geeft laat zien dat Hij alle macht heeft. Met Pasen geloven wij ook dat voor ieder mens die met Jezus gekruisigd en begraven is, met Hem is opgestaan uit de dood. Er is een nieuwe situatie voor een ieder die gelooft dat hij of zij met Jezus is opgestaan. De dood heeft dan ook niet meer het laatste woord. We leven in een nieuwe identiteit, als nieuwe mens, die verlost is van de macht van de zonde. Met Jezus zijn wij ook opgestaan.
Een volgeling van Jezus is dan in zekere zin ook een opstandeling. Dat betekent dat wij vanuit de opstanding mogen gaan staan in dit leven. Als er onrecht plaatsvindt staan wij op om dat recht te zetten. Als de machten van de duisternis mensen aanvallen staan wij op en komen in opstand tegen die machten. Een opstandeling van Jezus weet dat de overwinning reeds is behaald. Dat heeft namelijk al plaatsgevonden op Golgotha. Daar is het gevecht gewonnen.
Jammer genoeg zijn veel Christenen nogal vaak onder de indruk van de aanvallen van de vijand. En inderdaad die doet goed zijn best om ons te intimideren. Maar vanuit Pasen gezien is dat niet nodig. De vijand heeft niet het laatste woord. Wij mogen daarom opstaan en de vijand weerstaan. Want Jezus leeft, en aan Hem is alle macht in hemel en op aarde.

Ds Ard-Jan Gijsbertsen
(5-22)