Geven met je hart

… zij gaven zich eerst aan de Heere … (2 Korinthe 8:5)

Zo’n klein tussenzinnetje lijkt het. Paulus vertelt in zijn brief aan de gemeente in Korinthe dat de gemeenten van Macedonië meer hebben gegeven aan de collecte voor de kerk in Jeruzalem dan verwacht. En dat terwijl de Macedoniërs het zwaar te verduren hebben. Ze worden vervolgd en hebben te maken met buitengewoon diepe armoede. Toch willen deze Macedoniërs meedoen aan de collecte. Ze smeken Paulus zelfs om hun gaven aan te nemen.

Paulus legt uit waar die vrijgevigheid vandaan komt. De kern zit in het zinnetje ‘zij gaven zich eerst aan de Heere’. De Macedoniërs lieten zich niet leiden door hun omstandigheden. Die waren verre van positief. Je zou eerder denken dat zij geholpen moeten worden. Nee, zij laten zich leiden door wat Jezus voor hen heeft gedaan.

Jezus heeft Zijn rijkdom afgelegd en is omwille van ons arm geworden, zegt Paulus. Daarmee bedoelt hij niet dat Jezus in armoede heeft geleefd, wat wij er vaak wel van maken. Jezus is weliswaar geboren in een stal, maar niet vanwege armoede. Dat kwam omdat alle hotels vol zaten in die tijd. Er was simpelweg geen plaats. Verder was zijn vader timmerman, hij zou nu wellicht eigenaar van een timmerfabriek geweest zijn. Ze behoorden in ieder geval niet bij de arme mensen in het dorp. Zelfs toen Jezus door het land trok om te onderwijzen werd Hij onderhouden door een groep vermogende mensen.

De armoede van Jezus, waar Paulus het over heeft, moeten we vanuit het Koninkrijk van God benaderen.

Het Koninkrijk van God wordt gekenmerkt door overvloed en volheid van leven. Jezus zegt zelf in Johannes 10 dat Hij gekomen is om leven in overvloed te geven. Hij is die rijkdom van volheid, volmaaktheid en overvloed gewend.

Die rijkdom laat Hij vrijwillig achter. Hij kwam naar een wereld die corrupt en destructief is, waar het ‘eigen ik’ regeert en mensen een economie hebben bedacht die bepaald wordt door schaarste. Een wereld die Hem niet heeft aangenomen. Hij, de Zoon van de Eigenaar van de kosmos, werd veracht, verraden, geëxecuteerd. Hij heeft Zichzelf vrijwillig gegeven om ons te redden om dat leven in volheid te kunnen geven. Dat is de kern van het Evangelie.

En dat heeft de Macedoniërs aangezet om vrijmoedig te geven. In het Koninkrijk van God is er voldoende voor iedereen. Dat heeft God laten zien aan het volk Israël. In de woestijn kregen ze 40 jaar lang elke dag manna te eten. Er was altijd voldoende voor iedereen. Dat principe geldt nog steeds. Dat is het principe van het Koninkrijk.

Dit principe staat haaks op onze economische principes. Dat maakt het spannend. Het daagt ons uit volledig te vertrouwen dat God voorziet in onze behoefte. De Macedoniërs gaven ruimhartig aan de collecte. Het was economisch misschien niet eens verantwoord. En toch gaven ze met de gedachte dat God altijd zal voorzien. Dat is geloven. Dat is vertrouwen.

Ds Ard-Jan Gijsbertsen

(2-21)