Meditaties en overdenkingen

Een mozaiek van verschillende mensen

‘.. riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit …’  Lukas 6:13

Heb je er wel eens over nagedacht hoe bijzonder de samenstelling was van de groep discipelen die Jezus bij zich had? Heel verschillende mensen, uit verschillende lagen van de maatschappij. Mensen die elkaar waarschijnlijk zelf niet hadden uitgekozen. Toch werden ze door Jezus heel bewust geroepen om Hem te volgen.

Neem Petrus, een natuurlijk leider, visser, ondernemer. Een man die duidelijk liet weten hoe hij over dingen dacht. Iemand die hard riep dat als iedereen Jezus in de steek zou laten, hij toch zeker als laatste over zou blijven om zich voor Jezus in het vuur te werpen. Diezelfde Petrus verloochende Jezus toen het er op aankwam.

Andreas, zijn broer was een ander persoon. Hij was al een discipel van Johannes. Iemand die bezig was met geloof, passie voor het evangelie. We weten niet eens zoveel van hem, maar hij bracht zijn broer Petrus bij Jezus, die een krachtig leider werd in de eerste kerk.

Dan hebben we nog twee broers, Johannes en Jacobus. Van hen wordt verteld dat ze zonen van Zebedeus waren. Dit was een man van aanzien, een invloedrijk persoon. Die jongens waren van goede komaf. Blijkbaar wel gasten met een temperament, want ze worden ook ‘zonen van de donder’ genoemd. Jacobus is de oudste van de twee, Johannes wordt de discipel genoemd die Jezus liefheeft. Dit is ook de Johannes die later op Patmos het visioen krijgt over de toekomst.

Filippus was een echte evangelist. Toen hij Jezus ontmoette ging hij snel naar Nathanael, en zei tegen hem: ‘kom mee, we hebben Hem gevonden, de Messias!’ Hij was zo enthousiast dat hij zijn vriend meesleurde naar Jezus. Later is hij ook degene die op weg gaat om in Samaria het evangelie te verkondigen, maar ook de Ethiopiër tot Jezus mag leiden.

Maar Nathanael was niet zo snel te overtuigen. Hij is een echte onderzoeker. Hij kende de Schrift. En wilde eerst weten of het wel klopt wat Filippus zei. Hij zegt dan ook dat het volgens hem niet klopt met de Bijbel. Doordat Jezus profetische woorden spreekt over Nathanael, draait hij bij. Dit kon niemand weten en hij weet dat Jezus de Messias is door deze openbaring.

Mattheus, die eerst Levi heette, was een tollenaar. Hij runde het belastingkantoor in de omgeving van Kapernaum. Dit was voor hem zelf misschien een lucratieve bezigheid, maar de keerzijde was dat hij door het volk uitgespuugd werd. Zijn vrienden waren bij de overheid, maar niet bij het volk. De vissers in de groep zullen met gemengde gevoelens hebben gekeken toen Levi werd toegevoegd bij de club. Een grotere tegenstelling kon je niet hebben.

Thomas, de twijfelaar. Een man die sceptisch was, niet zomaar alles geloofde. Eerst zien, dan geloven. Tegelijkertijd was hij misschien wel één van de meest loyale volgelingen van Jezus. Als Jezus tegen de zin van Thomas toch naar Jeruzalem wil gaan, is hij degene die zegt dat ze mee moeten gaan en bereid is om ‘samen met Hem te sterven.’

Jakobus, de zoon van Alfeus, was wat meer op de achtergrond. Simon de Zeloot was een politieke activist van het extreme soort en schuwde geweld niet. De vrijheidsstrijders die in het verzet zitten tijdens de oorlog. Judas, de zoon van Jacobus, was een man die overbezorgd was. En dan hebben we nog Judas

Iskariot. Hij was de penningmeester van de club. Later blijkt dat hij uit de kas stal en verraadde hij Jezus.

Al deze verschillende mannen heeft Jezus uitgekozen om met Hem op weg te gaan. Ze zouden elkaar denk ik niet allemaal uitgekozen hebben. Toch mogen ze samen optrekken met Jezus, worden ze er twee aan twee op uit gestuurd om het evangelie van het Koninkrijk bekend te maken en zitten zij samen aan de tafel als Jezus het Avondmaal instelt. Jezus kiest mensen van verschillend pluimage. Heel bewust. Niet de beste jongetjes van de klas, of van een bepaalde bevolkingsgroep. Een zooitje ongeregeld, die met elkaar discussiëren over wie het belangrijkst is. Juist aan hen en door het kiezen van zo’n groep laat Jezus zien waarom Hij gekomen is, namelijk om al deze verschillende mensen te redden. Hij gaf Zijn leven voor elk van hen. Dat is genade.

Dit is hoopvol. Jezus kijkt anders naar ons, dan wij vaak naar elkaar kijken. Hij is totaal anders. Dat mogen wij ook toepassen vandaag. Het gaat niet om onze verschillen en onze voorkeuren, maar het gaat om Jezus, om onze relatie met Hem. Hij wil niet dat we druk zijn met elkaar de maat te nemen, maar dat we ons richten op de connectie met Hem.

En voor onze kijk op de ander: bedenk dat Jezus met net zoveel liefde en compassie kijkt naar de persoon waar jij moeite mee hebt als dat Hij naar jou kijkt. Als we zo gaan kijken met de ogen van Jezus is het Koninkrijk weer een stukje dichterbij gekomen.

Vriendelijke groet Ds Ard-Jan Gijsbertsen

(08-07-24)