Kerkelijk bureau

KERKELIJK BUREAU

 

Het kerkelijk bureau is eigenlijk de ledenadministratie van de kerk en werkt met LRP,
het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.

De burgerlijke overheid (GBA) geeft mutaties – zoals verhuizing, huwelijk, scheiding en
overlijden – (via de SILA) door aan de ledenadministratie van de PKN.
Deze geeft die vervolgens door aan de plaatselijke kerkelijke bureaus.

U kunt bij het kerkelijk bureau terecht voor:

  • inschrijving
  • uitschrijving
  • overschrijving
  • aanvragen attestatie/doopbewijs
  • adreswijzigingen
  • en verdere vragen..

 

Alle veranderingen / mutaties in de gezinssamenstelling zoals geboorte, verhuizing, doop, huwelijk, etc., zijn van belang voor de ledenadministratie
zodat alle gegevens zo recent mogelijk zijn.
Op basis van deze gegevens (aantal doopleden en belijdende leden) betaalt onze kerk de bijdragen aan zending, diaconie en classis.

 

Kerkelijk bureau:

Sindy Storteboom – van Zutphen

Speulderweg 2 3886 LB  Garderen

kerkelijkbureau@gereformeerdekerkgarderen.nl