Samenvatting gebruiksplan kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Garderen per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 mogen we de kerkdeuren van ons kerkgebouw verder openen en mogen we weer kerkdiensten houden waarbij u van harte welkom bent.

Maar, hierbij moeten we wel enkele belangrijke richtlijnen volgen, opgetekend door de RIVM.
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten,
zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland.
Deze samenvatting is gebaseerd op het gebruiksplan.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig.
Het gebruiksplan als ook de samenvatting wordt bijgesteld zodra hier aanleidingvoor is.
Het volledig gebruiksplan is digitaal op te vragen bij de scriba, scriba@gereformeerdekerkgarderen.nl en is te zien op de website van de Gereformeerde kerk Garderen www.gereformeerdekerkgarderen.nl

Belangrijkste regels:

Algemeen:

 • Mensen die ziek en/of verkouden zijn en andere Corona gerelateerde klachten (hoesten, diarree, benauwdheid) hebben moeten thuis blijven, samen met anderen uit hun huishouden.
  Ook als u bekend met longaandoeningen en tot de kwetsbare groep behoort en u niet zeker weet of u mag komen: Blijf thuis!
 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, oftewel, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.
 • De samenkomsten worden zo ingericht dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen
 • Tot 1 september is er geen autodienst.
 • Tot 1 september is er geen kinderoppas en kindernevendienst.
 • Tot 1 september wordt er geen koffie/thee geschonken na de eredienst.
 • Praktijk:

 • Parkeren kan op de reguliere manier.
 • Kerkgangers komen aan de voorzijde van de kerk binnen en in de ontvangsthal is ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig.Zondagsbrief dient men zelf van de stapel
  te pakken en wordt dus niet aangereikt.
 • De garderobe is niet in gebruik.
 • Coördinatoren zijn herkenbaar aan gekleurde hesjes. Zij ontvangen de kerkgangers en wijzen hen op hun plaats
 • Er mogen geen liedboeken/Bijbel gepakt worden uit de kerk, wel mag u uw eigen liedboeken/Bijbel meenemen en de liederen/Bijbellezingen worden ook gebeamerd in de dienst.
 • Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Gemeenteleden kunnen mee-neuriën.

Sing Out zal voldoende afstand (minimaal 6,5 meter) bewaren bij het zingen zodat er hier geen verspreidingsgevaar is.

De lofzang in ons hart is echter niet te stoppen!

 • Bij de uitgangen wordt gecollecteerd.
 • “>Er hangen per deur 2 collectezakken die tevens voorzien zijn van een GIVT chip. Verzoek om zo veel mogelijk gebruik te maken van de GIVT-app.

 • De mensen die in het voorste gedeelte van de kerk zitten verlaten de kerk via de zijdeuren aan de linker en rechterkant in het midden van de kerk.
 • De mensen die in het achterste gedeelte van de kerk zitten verlaten de kerk weer via de voorzijde.

  • Bezoek aan het toilet mag wel maar willen we wel tot een minimum beperken.
  • Na afloop van de eredienst wordt alles grondig gereinigd en ontsmet en wordt de kerk nog een dag goed geventileerd.

  Met het in acht nemen van deze richtlijnen kunnen we elkaar, maar bovenal ook onze goede God weer ontmoeten tijdens de erediensten.