Vrijwilliger in de kerk ben je omdat je van de kerk houdt en je wilt inzetten om Gods gemeente te laten bloeien en groeien. Omdat vrijwilligers allemaal mensen zijn van verschillend pluimage en deze mensen allemaal amateurs zijn en uit liefde voor de kerk en uit liefde voor God hun werk doen kan het dus zo maar eens voorkomen dat iets niet helemaal goed gaat of dat er iets anders gaat dan u gewend bent. Ik wil geen voorbeelden noemen, maar de reden waarom ik dit ter tafel breng zit in een stukje teleurstelling welke ik de laatste tijd wat meer ervaar. En ik weet dat er meer vrijwilligers zijn die dit ook zo ervaren, maar laten we elkaar respecteren en in liefde met elkaar omgaan, want allemaal zijn we naar Gods beeld gemaakt en allemaal zijn we Gods lichaam en kunnen niet zonder elkaar! Ik wil dit schrijven zo eindigen, het staat in Kolossenzen 3.

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Dit is voorgelezen op de Gemeente vergadering van 30 maart 2022.
Met vriendelijke groet,
Netty Dellebeke
(5-22)