Gereformeerde kerk

Garderen

Welkom bij de Gereformeerde kerk in Garderen! Klik hier om onze diensten terug te luisteren.

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Van harte welkom!

De dienst is ook live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: appstore, google play of:  https://www.givtapp.net/download/

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wist u dat de liturgie elke zondag in de agenda staat?
——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

 

Koffiedrinken
Straks na de dienst staat de koffie en thee weer klaar. Voor de kinderen is er limonade. Wat fijn om elkaar na de dienst te ontmoeten en na te praten over de dienst of over wat je zoal bezighoud. Dat is “gemeente zijn”.
Allen van harte welkom!!

Berichtje van de diaconie
Vanaf 28 mei( eerste Pinksterdag) zal er weer gecollecteerd worden tijdens de eredienst.
Met andere woorden de collecte zakken gaan weer , zoals vanouds, door de banken.
Geeft u digitaal, dan kunt u uw gave natuurlijk via de GIVT app geven.

Kinderzanggroep
In de Wardborg is op 11 mei een kinderzanggroep gestart onder muzikale begeleiding van Netty Dellebeke.
Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.
Oefendata: 8 juni en 22 juni
Alle avonden starten om 18.30 uur met limonade en wat lekkers. Om 19.15 uur zal de zangles zijn afgelopen.
Op zondagmorgen 18 juni zal de kinderzanggroep zingen in de buitendienst van de Hervormde gemeente.
Op het weitje achter de molen. Deze dienst begint om 09.30 uur.
Op zondagmorgen 25 juni zingen ze dan in de dienst alhier in de Gereformeerde kerk om 10.00 uur.
Opgeven om nog mee te komen zingen bij de kinderzanggroep kan bij Gerjanne Scheffel
Graag voor- en achternaam van uw kind en uw telefoonnummer.
Met vriendelijke groet, Gerjanne Scheffel en Netty Dellebeke.

Groenonderhoud tuin/parkeerplaats kerk
Zaterdag 3 juni is er al een begin gemaakt met groenonderhoud (lees ” vuiltjes trekken “) aan de tuin en de parkeerplaats van de kerk.
Het is best een aardige klus…… dus ……… ook op zaterdag 10 juni om 09.00 uur gaan we weer ” tuinen “.
Vele handen maken licht werk dus van harte welkom om mee te komen helpen.
Neem zelf wel even een bezem, hark, snoeischaar ed. mee.
Koffie en thee staat natuurlijk klaar.

Praise & PrayeKan een afbeelding zijn van de tekst 'zondag 11 juni 20:00uur PRAISE & PRAYER mmv: Ard Jan Gijsbertsen & team Bethe Amerika Speulderbosweg 2 Garderen'r speciaal!
Op 11 juni is er een speciale Praise & Prayer avond. We hebben Joost en Ali Vlieg op bezoek die samen met een team uit Bethel Church een missietrip door Europa maken.

Joost en Ali hebben ruim een jaar geleden alles verkocht in Nederland en zijn samen met hun kinderen naar Amerika vertrokken om daar de Bijbelschool in Bethel te volgen.

Graag delen zij hun bijzondere levensverhaal en ervaringen met ons en zien er naar uit om te bemoedigen en te bekrachtigen.

We beginnen om 20 uur.

 

 

 

 

Vakantie Bijbel Week 2023
De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week 2023 zijn in volle gang!
Het thema van dit jaar is; Tel maar mee.
Voor God tellen wij allemaal mee. God doet wat Hij belooft. Hij heeft ons leven altijd en overal in Zijn hand. Wij mogen allemaal bij Hem horen. Hij wil ons graag leren kennen. Wij kunnen rekenen op onze God! Kunnen wij ook op jou rekenen? Wil jij vrijwilliger zijn en helpen tijdens deze bijzondere dagen? Geef je dan op!
Dit kan door een mailtje te sturen naar vbwgarderen@gmail.com.
De Vakantie Bijbel Week vindt dit jaar plaats op de ochtenden van 16, 17 en 18 augustus in de Wardborg.

—————————————————————————————————————————

Voorbede èn aandacht voor:

• Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
• John Burger
• Mevr A. de Bruin – Bronkhorst
• Aart Bronkhorst
• Henk Haklander

Lieve Gemeente
Op dit moment geen bezoek bij Henk, Hij heeft veel rust nodig voor zijn herstel. Het bezoek is alleen voor ons Gezin.
Groet Henk en Greet Haklander.

Wilt u ieand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl
We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!
Hartelijk dank!

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Meditatie van de week:

GELOOF ALS VRUCHT VAN DE GEEST

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

In Galaten 5:22 zegt Paulus dat geloof – in de zin van geloofsvertrouwen – een vrucht is van de Geest die in jou woont: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof (pistis), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Andere bijbelvertalingen hebben het Griekse pistis hier vertaald met ‘vertrouwen’ of ‘trouw’. De Heilige Geest in jou helpt je om God meer en meer te vertrouwen. De vrucht van geloof kan immers groeien. Waar een klein geloof het moeilijk vindt om op God te vertrouwen, heeft een groot geloof een onwankelbaar vertrouwen dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor degene die Hem liefhebben (Romeinen 8:28).

De uitdrukking ‘kleingelovigen’ (oligopistoi; oligos = ‘weinig, gering, klein’; pistos = ‘gelovend, vertrouwend [op]’) komt vier keer in het Matteüs-evangelie voor en één keer in het Lukas-evangelie. Een kleingelovige is iemand die nog weinig geloofsvertrouwen heeft. Door zijn discipelen zo aan te spreken geeft Jezus hen zowel een vriendelijke terechtwijzing als ook een aanmoediging om in geloofsvertrouwen te groeien.

In Psalm 62 laat David zien dat geloof als vrucht van de Geest verschillende groeistadia kent. Eerst zegt hij: God is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer Wankelen (vers 3). In het begin van zijn geloofsleven kunnen tegenstand en moeilijkheden hem best wel eens aan het wankelen brengen. Maar door God toegewijd te blijven en Gods hand op zijn leven te ervaren, is David op het punt gekomen waarop hij zegt: God is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen (vers 7).

Een groot geloof is de gerijpte vrucht van de Geest in iemands leven dat zich kenmerkt door een onwankelbaar vertrouwen in God de Vader en een stabiel geloofsleven. Een groot geloof betekent dus niet dat jij je geloof net zo lang moet oppompen totdat het groot genoeg is voor God om je gebeden te verhoren. Geloofsvertrouwen is de vrucht die groeit vanuit je relatie met God. In tegenstelling tot de gave van geloof – die al volmaakt is in zichzelf – kan de vrucht van geloof groeien. Ons geloofsvertrouwen op God kan groot of klein zijn, buitengewoon sterk groeien, vermeerderen, standvastig en hecht worden.

Teksten die spreken over geloof en geloofsvertrouwen als vrucht van de Geest:

  • … indien u slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt (Kolossenzen 1:23, NBG).
  • Ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus (Kolossenzen 2:5, NBG).
  • Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt (2 Tessalonicenzen 1:3).
  • Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof (1 Timoteüs 1:5).

Groeien in geloof

Moet je werkelijk je geloof oppompen om wonderen te zien gebeuren? Maar wat moet je dan met de woorden van Jezus dat als je geloof hebt als een mosterdzaadje je tegen een berg kan zeggen: ‘Verplaats je van hier naar daar’? In het boekje ‘Groeien in Geloof’ laat Wilkin je aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen het verschil zien tussen de vrucht van geloof (die kan groeien) en de gave van geloof (die in zichzelf volmaakt is) waardoor de kracht van God wordt vrijgezet en het onmogelijke mogelijk kan worden.

Een heldere uitleg die je helpt om op een gebalanceerde en ontspannen manier de bediening van Jezus voort te zetten.

Uit het boek: Groeien in geloof.

Met dank aan: Vrijzijn.nl

(6-6-23)