Zomerzangavonden

Een jaarlijks terugkerende activiteit, die ook mensen uit de regio trekt: de zomerzangavonden.
Een koor, een solist(e), een zanggroep, maar ook: samen zingen tot Zijn eer.

De Evangelisatie- en Gasten Commissie bestaat alleen dankzij giften en bijdragen.

Nadere informatie:
Bankrelatie: NL 45 RABO 03 83 38 75 74
t.n.v. Gereformeerde Kerk Garderen inzake EGC
E-evangelisatie@gereformeerdekerkgarderen.nl