Autodienst

Voor de leden die moeilijk naar de kerk kunnen komen is er de autodienst. Een paar vrijwilligers zorgen ervoor dat u de dienst op zondagmorgen en op speciale dagen kunt bijwonen. U wordt opgehaald en gebracht.
Wekelijks wordt er vermeld wie de komende week de autodienst heeft.

Contactpersoon:
Trudy Bouw
E- diakenen@gereformeerdekerkgarderen.nl

Nieuwe vrijwilligers voor de autodienst kunnen zich altijd aanmelden bij
Trudy of de diaconie.
(10-21)