Commissie: Wij leven mee

Deze commissie zorgt, verzorgt en bezorgt.
Zij zorgt namens de gemeente voor een kleine attentie in gezinnen en bij alleenstaanden, waar ziekte of blijdschap heerst en daar waar een bloemetje op z’n plaats is.
Zij verzorgt o.a. de bloemen- en fruitdienst en de verzending van (deels) zelfgemaakte verjaardagskaarten.
Zij bezorgt de bloemen, die elke zondag in de kerk staan.

Als u de bloemen uit de kerk ontvangt, wilt u dan de lege bloempotten terugzetten in de kerk of afgeven bij een van de commissieleden?

De commissie bestaat uit:
H. Zeijseink – Vermeer.
T- 0577 46 12 09

J.H.Ruitenbeek-van Lagen
T- 0341 843653

M.Noomen,
T-0577 46 11 86

E- wijlevenmee@gereformeerdekerkgarderen.nl