Kinderdienst

De kinderdienst, eerder de kindernevendienst, is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de kinderen van de basisschool. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de kerk en Bijbelse verhalen. Na het intochtslied verlaten we de kerk. Tijdens de nevendienst zingen we, er wordt gebeden en een Bijbelverhaal verteld. Daarna is er vaak nog tijd voor een knutselwerkje of een spel. Voor het slotlied komen we weer terug in de kerk.

Je bent welkom in de kinderdienst!
Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: Petra Boeve
E- kindernevendienst@gereformeerdekerkgarderen.nlKindernevendienst 2018

Leiding:
Pauline van Bennekom
Greetje vd Berg
Sandra Dijkgraaf
Gerjan Dijgraaf
Jo-anne Hoefakker

Voor meer info ga naar:
www.facebook.com/KindernevendienstGarderen

(Maart 2024)