Meditaties en overdenkingen

Voor een tijd als deze…

 

Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.  Esther 4: 14

Op de Bijbelproeverij zijn we het boek Esther aan het lezen. Een bijzonder verhaal, boeiend om te lezen, bijna niet voor te stellen hoe de verhoudingen waren, en tot welke gruwelijkheden mensen in staat zijn. De diepe haat die een man kan hebben ten opzichte van het Joodse volk, hen volledig wil uitroeien, en daar ook nog een fortuin voor over heeft ook.

Opvallend dat deze diepe haat ten opzichte van het Joodse volk regelmatig terugkomt in de geschiedenis. De holocaust is nog relatief kort geleden een poging geweest om de Joden uit te roeien. En opnieuw horen we kreten die oproepen tot het wegvagen van het Joodse volk.

In mijn beleving kun je deze diep gewortelde haat tegen dit volk alleen maar echt begrijpen en verklaren vanuit een geestelijke perspectief. Als we namelijk vanuit het politieke en menselijke gezichtspunt de situatie in het Midden-Oosten benaderen, dan kom je in een moeras van meningen. Er is veel te zeggen over politieke keuzes, oorzaak en gevolg. Maar de diepe haat die er geuit wordt tegen het Joodse volk, met name in de Arabische wereld, waarbij uitspraken worden gedaan dat het volk uitgeroeid moet worden, zijn van een andere orde.

Wij kunnen alleen vanuit geestelijk perspectief begrijpen wat er gebeurt. Satan haat God en doet er alles aan om te roven en kapot te maken wat God gemaakt heeft en liefheeft. Speciaal richt satan zijn pijlen op het volk van God. Israël is het volk van God, Zijn oogappel.

Ik zie dat de kerk worstelt met de vragen rondom het conflict in het Midden-Oosten. En misschien beschouwen we het vooral als een conflict tussen Israël en Hamas. Dan staan wij op afstand als toeschouwers die een mening hebben over wat er gebeurt. Lekker veilig commentaar leveren aan de zijlijn. En misschien vinden we het lastig om positie in te nemen. Wat kunnen wij er immers aan doen, en zo lang het conflict zich daar afspeelt raakt het ons minder.

Esther durfde zich ook niet uit te spreken over de situatie in haar tijd. Maar Mordechai maakt haar duidelijk dat zij niet moet denken dat zij de enige is die zal ontkomen, omdat zij in het paleis woont. Hij roept haar op om op te staan, haar positie in te nemen en er iets aan te doen. Misschien ben je wel juist voor een tijd als deze in het paleis terecht gekomen, zegt Mordechai.

Wie gelooft in Jezus Christus als redder en Heer, is toegetreden tot het volk van God. Dat betekent dat je ingevoegd bent in Zijn volk. Wij kunnen dan ook niet op afstand blijven. Denk niet dat je zal ontkomen. Satan zit niet stil. Het hele volk van God is zijn target. Maar, net als Esther, zijn wij in een koninklijke positie terechtgekomen. Wij zijn door het geloof in Jezus Christus, koningen en priesters geworden. Misschien wel juist voor een tijd als deze…!

Vriendelijke groet Ds Ard-Jan Gijsbertsen

(02-03-24)