Gods Woord is een goed medicijn

Hij zond Zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf.Psalmen 107:20 (NBV)

Velen maken de vergissing om het geloof in genezing als vervanging te zien voor het daadwerkelijk innemen van Gods medicijn – Zijn Woord.  Zij zeggen, “Ik geloof in genezing,” zonder het Woord te gebruiken of toe te passen. Hoeveel goeds kan een medicijn voor ons doen als we het niet innemen?

Gods Woord is Zijn medicijn – het werkt genezend, net zoals het gewone medicijn een geneesmiddel is. Met andere woorden het geneesmiddel zelf bevat het vermogen om genezing te produceren. Evenzo bevat Gods Woord de capaciteit, het leven, het vermogen en de aard om genezing te bewerkstelligen in je lichaam.

Dus hoe neem je het in? Alleen wanneer Gods Woord in je hart geworteld is en in je blijft, kan het in je lichaam genezing produceren. Met kennis alleen kom je er niet. De Bijbelverzen moeten je verstand en hart doordrenken door overdenking, door ze te lezen, te horen, te overpeinzen en ze voortdurend door je gedachten te laten gaan — om genezing te produceren in je lichaam. En zodra het Woord werkelijk je hart doordringt,  kan het gezondheid brengen voor al het vlees. Laat het Woord van God vandaag diep in je hart wortelen.

(20-11-23)